erfgoedobject

Hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle

bouwkundig element
ID
83212
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83212

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle, zie gevelsteen met opschrift: HEER EN MEESTER GUIDO GEZELLE / PRIESTER-DICHTER IS IN DIT HUIS / GEBOREN DEN 1 VAN MEI 1830 / HIJ STIERF IN HET ENGELSCH KLOOSTER / WAAR HIJ BESTIERDER WAS DEN / 27 IN NOVEMBER 1899. Sinds 1926 Guido Gezellemuseum met bijhorende ruime ommuurde tuin. De verzameling van foto's, objecten, handschriften en boeken illustreert het leven van Guido Gezelle. Het ensemble is opgenomen in het beschermd landschap tussen Kruispoort en Carmersstraat.

Aan de straat, breedhuis van één bouwlaag onder zadeldak gevat tussen twee tuitgevels afgewerkt met muurvlechtingen, uit 16de tot 17de eeuw. Lijstgevel van verankerde baksteen, boven de vierde en uiterst rechter travee gemarkeerd door een tuitgevel met vlechtingen en rechthoekige venstertjes met afgeschuinde dagkanten. Huidig uitzicht resultaat van opeenvolgende verbouwingen.
1835: verplaatsen van de deur naar huidige plaats.
1909-1910: "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van H. Hoste (Brugge): het linker gedeelte van het eigenlijke woonhuis wordt met één bouwlaag verhoogd.
1974-1975: Verbouwing naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge) waarbij de toegevoegde bouwlaag wordt gesloopt.

Voorgevel met gesloten karakter, gedomineerd door een imposante, verankerde schoorsteenschacht, sporen van vroegere korfboogdeuren en venstertjes. Aansluitend loodrecht op het woonhuis bevindt zich de vroegere schuur, waar nu de conciërgewoning is ingericht. Verankerde bakstenen achtergevel van tien traveeën Rechthoekige vensters met natuurstenen lekdrempels, twee vensters met bewaarde afgeschuinde dagkanten. Boven de vensters sporen van gekoppelde ontlastingsbogen en natuurstenen bolkozijnen.

Interieur. Huidige inkom met zoldering bestaande uit moer-, kinder- en strijkbalken. Behouden raveling wijzend op de plaats van vroegere schouw. De vroegere keuken-woonkamer is uitgerust met een grote haard afgewerkt met zogenaamde blauwe klompjes. Ook hier bewaarde samengestelde balklaag. Kleine kelder afgedekt met tongewelf onder de voutekamer. In de muur met de voutekamer kaarsnis met driepasboog. In de voutekamer zijn de balklagen voorzien van geprofileerde kraagstenen. Kamer uiterst rechts geplafonneerd.

Tuinmuur gestut door middel van steunberen. Grote variatie aan bomen zoals onder meer Oostenrijkse den, witte paardenkastanje, gewone es, treures, witte esdoorn, hemelboom, notenboom, ruwe berk en buxus. In de tuin 19de-eeuws bakhuis, borstbeeld van Guido Gezelle en beeld van en door Jan Fabre.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, dossier, archief.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 152/1909.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. Monumenten en arbeid, Brugge, 1997, p. 58-62.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 136.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 316.
  • VANHOUTRYVE A., Brugse Stand- en Borstbeelden. Historische analyse en retrospectieve, Brugge, 1989, p. 43.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83212 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.