Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

271 resultaten


ID: 88915 | Bouwkundig element

Langgestrekte hoeve

Weststraat 47 (Jabbeke)
Hoeve van het langgeveltype, teruggaand op een begin-19de-eeuwse uitbating die in 1928 en 1959 wordt verlengd. Tijdens de 20ste eeuw behoort de hoeve tot het nabijgelegen kasteeldomein. Boerenhuis met opkamer in de noordoosthoek en aansluitend stalgedeelte van drie traveeën en recentere schuur in gele baksteen. Ten noordwesten een bijenkorfvormig hondenhok.


ID: 88727 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Blasius

Dorpsstraat 11A (Jabbeke)
Neogotische kerk die in 1871 werd opgetrokken naar ontwerp van de Brugse architect Antonius Verbeke (1828-1907). De architect toonde zich met deze kerk een trouwe aanhanger van de strenge neogotische stijlprincipes die in "Les vrais principes de l'architecture ogivale ou chrétienne" (1850) van Thomas Harper King worden uiteengezet en waarvoor hij de tekeningen verzorgde.


ID: 88750 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Kroondreef 58 (Jabbeke)
19de-eeuwse hoeve met losse donkerrode bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken, geschikt op een onverhard erf, met aan beide zijden van de oprit een boomgaard en ten noorden van het huis een moestuin. Erf toegankelijk via een hek tussen ijzeren pijlers.


ID: 88728 | Bouwkundig element

Dorpscafé

Dorpsstraat 7 (Jabbeke)
Café vlakbij de parochiekerk, teruggaand op de 17de-eeuwse herberg "De Klokke" en bijhorende 18de-eeuwse smidse.


ID: 88745 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kunstenaarswoning met atelier De Vier Winden

Gistelsteenweg 341 (Jabbeke)
Voormalig woonhuis en atelier van kunstenaar Constant Permeke. De woning werd in 1929-30 gebouwd volgens een concept van de kunstenaar zelf, dat door architect Pierre Vandevoort in bouwplannen werd omgezet. De woning werd perfect op de windrichtingen georiënteerd, wat de naam van de woning verklaart.


ID: 88746 | Bouwkundig element

Klooster, kapel en school

Kapellestraat 16 (Jabbeke)
Vrije basisschool "De Klimtoren", bestaande uit de oorspronkelijke kloostergebouwen van de zusters Apostolinnen uit 1838-1839, de kapel uit 1869, de gebouwen van de meisjesschool uit 1951 die er ten zuiden werden aan toegevoegd, en het veelhoekige schoolgebouw uit 1989 ten noorden.


ID: 88836 | Bouwkundig element

Bunkers

Mosselstraat (Jabbeke)
Betonnen bunkers, wellicht uit de Tweede Wereldoorlog, verspreid in een weiland ten zuiden van een visvijver. Het zijn relicten van de sterke aanwezigheid van het Duitse leger in Jabbeke tijdens de twee wereldoorlogen.


ID: 88751 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Legeweg 19 (Jabbeke)
Imposante historische hoeve met drie losse, in U-vorm opgestelde bakstenen gebouwen met 17de- en 19de-eeuwse kern: stalvolume aan straatkant, ten noorden een schuur met aansluitende stallen en ten zuiden het 17de-eeuwse boerenhuis. Ten zuiden van dit ensemble, een 20ste-eeuws woonhuis.


ID: 88744 | Bouwkundig element

Eclectische villa

Gistelsteenweg 317 (Jabbeke)
Eclectische villa met omheinde voortuin, opgetrokken in 1931. Gele baksteenbouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen gemansardeerd schilddak met twee dakvensters. Centrale deurtravee, brede rechtertravee geaccentueerd door doorlopende driezijdige erkers en trapgevel met jaartal "1931".


ID: 88749 | Bouwkundig element

Van Oosterhoeve

Krauwerstraat (Jabbeke)
Begin-19de-eeuwse kleine hoeve op begraasd erf, gelegen tegen de snelweg aan. Genoemd naar de familie Van Oost die hier begin 20ste eeuw woonde.