Persoon

Berteloot, Romain

ID: 308   URI: https://id.erfgoed.net/personen/308

Beschrijving

Romain Berteloot, afkomstig uit Ledegem, studeerde architectuur in Gent. Hij ontwierp vele gebouwen, maar legde zich vooral toe op de restauratie van gebouwen. Een van zijn eerste opvallende projecten was de restauratie van Het Toreken op de Vrijdagmarkt in 1980, samen met architect Jean Van den Bogaerde. Ook redde hij de Vooruit in Gent van de sloophamer. Van 1985 tot 2009 had hij zijn eigen bureau in de Sint-Pietersnieuwstraat. Hij was van 1976 tot 2006 lesgever aan het postgraduaat Monumenten- en Landschapszorg in Antwerpen.

Bron:


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Het Toreken

Vrijdagmarkt 36 (Gent)
Het Toreken werd tijdens het derde kwart van de 15de eeuw gebouwd als gildenhuis van de huidenvetters of leerlooiers. Van 1980 tot 1983 werd het gerestaureerd en uitgebreid naar ontwerp van Jean Van den Bogaerde, met medewerking van onder andere Romain Berteloot.


Hoeve gedateerd 1766

Weverbeekstraat 4 (Maarkedal)
Voormalige hoeve in L-vorm met de laatste in Maarkedal overgebleven authentieke woning in vakwerkbouw met lemen vullingen; naar verluidt afkomstig van de omgeving van de kerk en hier heropgericht. Boerenwoning van zes traveeën onder steil overstekend zadeldak met ten westen wolfseind. Ten oosten, loodrecht, aansluitende dwarsschuur met stallen, waarschijnlijk bijgevoegd in de tweede helft van de 19de eeuw. Naast de straat, bakhuisje van het tweedelige type.


Karbonkelhuis

Groenplaats 33, 33A (Antwerpen)
Kapittelhuis in 1520-1522 gebouwd in opdracht van kanunnik Willem Heda (Alphen aan de Rijn, circa 1460-Antwerpen, 1525), door de metselaar Huybrecht Gillis. De pilastergevel met groteskendecor behoort tot de vroegste voorbeelden van renaissance-architectuur in Antwerpen.


Kasteeldomein Casier

Stationsstraat 34 (Waregem)
19de-eeuws, neoclassicistisch kasteeltje met koetshuis, gelegen in een uitgestrekt kasteelpark met siervijvers, brugjes, een ijskelder.


Klooster der Ierse minderbroeders of Iers College

Janseniusstraat 1 (Leuven)
College van de Ierse franciscanen in Leuven, heden The Leuven Institute for Ireland in Europe. De voormalige collegegebouwen dateren uit het tweede kwart van de 17de eeuw, met verbouwingen uit het midden van de 18de eeuw. Een deel van de gebouwen dateert uit de 19de eeuw.


Nieuwe Bossenaarmolen of Tukmolen

Bossenaarstraat zonder nummer (Maarkedal)
Opgericht in 1992-1997 op de hoogte van de Bossenaar, een weinig ten Noordoosten en iets lager dan de standplaats van de in 1939 verdwenen Bossenaarmolen. Reconstructie onder leiding van architect R. Bertheloot van de houten Tukmolen, een in 1980 gedemonteerde bouwvallige staakmolen uit Impe, daterend van 1763.


Parochiekerk Sint-Aldegonde

Dorpsstraat zonder nummer (Sint-Martens-Latem)
Ingeplant aan de oostzijde van de straat met omringend kerkhof, laatst genoemde vergroot naar ontwerp van Louis Minard en afgesloten door ijzeren hekken tussen gewitte bakstenen pijlers.


Parochiekerk Sint-Macharius

Dorpsstraat zonder nummer (Laarne)
Laatgotische hallenkerk centraal ingeplant op het dorpsplein, oorspronkelijk omringd door een ovaalvormig ommuurd kerkhof, gebruikelijk bij middeleeuwse dorpskerken.


Parochiekerk Sint-Petrus

Plaats 5 (Ledegem)
Naar het oost-westen georiënteerd bedehuis, omringd door plantsoen met leilinden ten oosten, en parking. Ommuurd en beboomd kerkhof opgeruimd in 1950-1951.


Sint-Margarethakapel met kerkhof

Wijlegem 2 (Zwalm)
Zaalkerkje van vijf traveeën onder zadeldak met houten zeskantig dakruitertje, oudste gedeelten opgetrokken uit Doornikse kalksteen, hersteld in 1611, verbouwd circa 1717 en 1788, gelegen binnen deels ommuurd kerkhof.


Sociale woonwijk Nationale Watersportbaan Georges Nachez

Belvédèreweg 1-305, Europalaan 1-264, Jubileumlaan 2-572, Neermeerskaai 1-308, Nekkersberglaan 4-704 (Gent)
Hoogbouwwijk in het groen, van 1959 tot 1965 gerealiseerd aan de watersportbaan (1955) door de stad en de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen naar ontwerp van Jules Trenteseau, Geo Bontinck, Victor Coolens, Adrien Bressers, Robert Bernard De Tracy, Robert Rubbens en Fritz Coppieters.


Stadsfeestzaal

Meir 76-80 (Antwerpen)
Complex oorspronkelijk gevormd door de Stadsfeestzaal een appartementsgebouw met winkels en een bankgebouw met flats, opgetrokken op initiatief van de Stad Antwerpen, naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1903-1908, voltooid in 1909.


Villa Heymans

Nachtegaalstraat 29 (Gent)
De Villa Heymans werd begin jaren 1980 opgetrokken naar ontwerp van architect Jean Van den Bogaerde, met medewerking van Romain Berteloot.


Wolweverskapel

Kortedagsteeg 10-14, 14A-H (Gent)
De Wolweverskapel hoorde bij het godshuis van de wolwevers, een opvanghuis voor oude en zieke wevers. Van het hele complex blijven nu alleen nog de 14de-eeuwse, gotische kapel en de keuken over. Negen traveeën brede voorgevel met drie bouwlagen omstreeks 1829 gebouwd voor de Wolweverskapel.