Geografisch thema

Prekersstraat

ID: 11231   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11231

Beschrijving

Tussen Kloosterstraat en Nationalestraat. Vermoedelijk aangelegd in de eerste helft van de 14de eeuw op de gronden waar de predikheren van 1243 tot 1249 verblijf hielden; daarna begaven ze zich naar de Dries in de buurt van de Sint-Pauluskerk aan de "nuwe Predicarenstrate". Circa 1650 vestigde de geestelijke gemeente van Sint-Annedael zich ter plaatse van het voormalige Prekersklooster en van 1843 tot 1939 stond er een artilleriekazerne. De vrijgemaakte gronden worden sedert 1976 volgebouwd met sociale woningen naar ontwerp van J. Fuyen en L. Clijmans. De hoekhuizen van de Kloosterstraat ten noorden maken ook deel uit van dit project. Van Pachtstraat tot Nationalestraat: lijstgevels van drie à vier bouwlagen uit het vierde kwart van de 19de eeuw meestal vernieuwd in de loop van de 20ste eeuw. Aan de overzijde: homogene bebouwing uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Bron     : De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs :  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1979


Relaties