Geografisch thema

Brabantdam (middeleeuwse stadskern)

ID: 2860   URI: https://id.erfgoed.net/themas/2860

Beschrijving

Vanouds belangrijke invalsweg komende uit de richting Brabant en leilende naar de zuidoostelijke toegangspoort van de middeleeuwse stad; thans in het verlengde gelegen van de Brusselse Steenweg. Het gedeelte van deze range rechte straat dat binnen de middeleeuwse stadsomwalling lag heette vroeger de Brabantstraat: zij leidde van de Vogelmarkt naar de Brabant- of Braampoort, een van de vier middeleeuwse stadspoorten, gelegen aan de Nederschelde of de Reep. In de onmiddellijke nabijheid van de Braampoort bevond zich sinds eind 13de eeuw een watermolen van de stad; de molensluizen, bijgenaamd "Molengaten" of de "Braamgaten" maakten deel uit van de verdedigingsgordel van de stad en waren bedoeld om in geval van nood het omringende land onder water te laten lopen. De laatste resten van de Braampoort verdwenen in 1779. Ook de watermolen van de stad werd in 1881 gesloopt.

Het huidig François Laurentplein, ontstaan door overwelving van een gedeelte van de Reep in 1884, geeft nog steeds duidelijk de scheiding weer die oorspronkelijk bestond tussen de vroegere Brabantstraat en Brabantdam. Eerst genoemde straat werd in 1822 aanzienlijk verbreed en langs beide zijden voorzien van voor die tijd zeer typische empiregetinte lijstgevels die twee haast ononderbroken en horizontaliserende gevelwanden vormen. Thans belangrijke winkelstraat.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis in empire
  Brabantdam 10-12 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis in empire
  Brabantdam 21-23 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuizen in eenheidsbebouwing
  Brabantdam 6-9, 11-13, 14-19, 22-26 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Brabantdam 2 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Brabantdam 25-27, Watermolenstraat 22-24 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Brabantdam 28-30 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Brabantdam 1-5, Gouvernementstraat 9 (Gent)

 • Is deel van
  Gent - middeleeuwse stadskern
  Gent (Gent)

 • Is gerelateerd aan
  Brabantdam (stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling)
  Brabantdam (Gent)