Geografisch thema

Koningin Astridlaan

ID: 3216   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3216

Beschrijving

Deel van de oorspronkelijke Koning Albertlaan, een grote laan doorheen de nieuwe wijk van het Sint-Pietersstation, afgelijnd circa 1902-1905. Heden brede laan met vernieuwde bomen en centrale parkeerruimte, gaande van de Kortrijksesteenweg tot het Koningin Maria Hendrikaplein.

Nog overwegend behouden kleinschalige bebouwing van doorsnee-burgerhuizen van twee of drie traveeën met drie bouwlagen en zadeldak. Sporadisch bepleisterde of gecementeerde parementen met klassieke ordonnantie (onder meer 10 volgens bouwaanvraag van 1906) of art-decodecoratie (ondermeer nummer 180-186). De straatwand nummer 12 tot 22 is in eenheidsbebouwing uitgevoerd naar ontwerp van architect E. De Weerdt van 1909: zes identieke enkelhuizen met gecementeerd parement, sterk geritmeerd door rondboogdeuren en -benedenvensters en alternerende houten erkers met ijzeren balkon en rechthoekige bovenvensters. Enkele panden vertonen een lichte art-nouveau-inslag (ondermeer nummer 45-53 van 1907, nummer 55 en 57, nummer 172-178 naar ontwerp van architect Ch. Van Rysselberghe van 1909). Markante hoekpanden met het Koningin Maria Hendrikaplein (voormalig Flandria Palace Hotel) en de Koningin Elisabethlaan (eveneens hotel) met beklemtoonde hoek onder koepelvormig dak (leien), laatst genoemde (nummer 224) op de plint gesigneerd "E. De Heem, architecte". De panden aansluitend bij het hoekcomplex met het Koningin Maria Hendrikaplein werden slechts verkaveld en bebouwd circa 1927 (ondermeer nummer 169-181 en 201-205 met gecementeerde art-decogetinte parementen). Verschillende panden zijn reeds vervangen door nieuwe bouw.

 • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1906/A/32, 1907/B/10, 1909/B/37, 1909/B/43.
 • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling IX (Gent), 1927/32.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Ch. Van Driessche

 • Omvat
  Burgerhuis, gedateerd 1907

 • Omvat
  Burgerhuis, te dateren in 1906

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

 • Omvat
  Ensemble burgerhuizen ontworpen door Ch. Van Driessche

 • Is deel van
  Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Koningin Astridlaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/3216 (Geraadpleegd op 16-01-2021)