Geografisch thema

Voskenslaan

ID
3293
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3293

Beschrijving

Oude buurtweg, in 1877 Voskensweg genoemd doch slechts definitief afgelijnd circa 1925. Lange straat met bochtig tracé van de Sint-Denijslaan heden afbuigend naar de Kortrijksesteenweg bij het kruispunt zogenaamd "de Sterre". Verbonden met het stationsplein via een viaduct onder de verhoogde spoorlijn van 1910-11 en vernieuwd na de Eerste Wereldoorlog. Getrokken doorheen een vrij moerassig en landelijk gebied van Sint-Pieters-Aalst waardoor voornamelijk de rechter straatzijde lange tijd onbebouwd bleef. Enkele grote complexen kwamen er zich vestigen: in 1925-29 bouwden de paters redemptoristen er een bakstenen kerk en klooster naar ontwerp van architect C. Malfait (gevelsteen) in neoromaans getinte stijl. Circa 1957 werd links ervan het schoolcomplex van het Koninklijk Atheneum gebouwd en iets verder in de bocht het Hoger Rijksinstituut voor Textiel en Kunststoffen.

Voorts lintbebouwing, overwegend te dateren tussen 1925 en 1935. Enkele huizenblokken en twee behouden hoevetjes (op de hoek met de Tuinwijklaan 83 en achter nummer 247) getuigen van een vroegere sporadische bebouwing. Overwegend bakstenen rijhuizen met meestal drie bouwlagen en zadeldak. Voornamelijk art-decogetinte ornamenten en erkers, vensters met afgekante hoeken, sierpanelen (ondermeer nummer 27, 35, 67, 69, 71, 117, 181). Daarnaast zijn enkele bakstenen huizen in Nieuwe Zakelijkheid te vermelden: nummer 5, gesigneerd M. De Sutter (trapsgewijs gebouwd als overgang in de rooilijn), nummer 21 van 1931 naar ontwerp van architect C. Malfait, nummer 137 naar ontwerp van architect G. Eysselinck van 1938, met vlakke bakstenen gevel en metalen ramen in het gevelvlak, nummer 173, gedeeltelijk vrijstaand met typische afgeronde hoek.

Resterende eenheidsbebouwing voor het kruispunt met de Maaltebruggestraat, uit eind 19de eeuw (nummer 287-315 met grotendeels vernieuwd parement) en recente nieuwe bouw. Rechter hoekcomplex in neotraditionele baksteenstijl met getrapte dakvensters en -kapelletjes, daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw (nummer 398-404).

 • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling IX (Gent), 1927/19.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :

Aanvullende informatie

Aan de gevel Voskenslaan 67: oorlogsgedenkteken voor Paul Van Staey. Paul Van Staey was lid van de unie der inlichtings- en actiediensten, het is zijn weduwe die het gedenkteken tijdens de lente van 1950 liet oprichten.
 • DEPESTEL, SARAH, Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen, 2009.
Auteurs : Depestel, Sarah
Datum:

Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Kloosterkerk van de paters redemptoristen

 • Omvat
  Oorlogsgedenkteken in Koninklijk Atheneum

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa ontworpen door Geo Bontinck

 • Is deel van
  Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Voskenslaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/3293 (Geraadpleegd op )