Geografisch thema

Abdijstraat

ID
4436
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4436

Beschrijving

Onderdeel van de steenweg Aalst-Oudenaarde, de vroeger (tweede helft 17de eeuw - 18de eeuw) zogenaamd Dendermondse Heerweg, teruggaand op een nog ouder wegtracé. Oude straatbenaming Neerstraat, nadien Statiestraat. Aanvangend bij het kruispunt met Sint-Salvatorsstraat en Enameplein en noordwaarts leidend tot de grens met Nederename gevormd door de spoorlijn Kortrijk - Denderleeuw, heden met verhoogde spoorwegberm en viaduct; station van Ename op grondgebied Nederename verdwenen sinds begin jaren 1980. De achtertuinen van de oneven huizenrij nummer 13 tot en met nummer 69 (westelijke straatkant) zijn achteraan afgesloten door een 18de-eeuwse bakstenen muur die vroeger de zuidoostelijke begrenzing vormde van de abdijtuin van de achterliggende Sint-Salvatorsabdij. Tot circa 1965 bevond zich op de hoek met Sint-Salvatorsstraat een grote gesloten hoeve, vroeger met bijhorende brouwerij, stokerij en watermolen; na sloping vervangen door zes eenvoudige rijhuizen in eenheidsbebouwing. Verstoring van het vroeger straatbeeld door rooilijnaanpassing en sloping van hele huizenblokken. Heterogeen bebouwingsbeeld door de vele gemoderniseerde gevels of vervanging door nieuwbouw in de 20ste eeuw en door de schaalverschillen. Nog enkele overblijvende eenvoudige dorpshuizen van één bouwlaag doch veelal met gewijzigde muuropeningen (nummers 41, 61). Nummer 42 nog herkenbare vroegere hoeve; poort met doorrit rechts van het boerenhuis.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Ensemble van twee burgerhuizen

 • Omvat
  Herenhuis in rococostijl

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis

 • Omvat
  Notariswoning

 • Is deel van
  Ename


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Abdijstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/4436 (Geraadpleegd op )