Geografisch thema

Oostrozebekestraat

ID
6283
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6283

Beschrijving

Oostelijke uitvalsweg in aansluiting bij de Gravinnestraat, sinds 1996-1997 gekruist door de Ringlaan. Op een figuratieve kaart van 1664 "Oost strate", op de kadastrale atlas de Montblanc (1846) "Warandestraat". Deze straat met een min of meer recht tracé werd circa 1849 doorgetrokken tot Oostrozebeke. De oude, kronkelende verbindingsweg met Oostrozebeke, de zogenaamd Dieve- (officieuze benaming) of Fortstraat (19de-eeuwse kaarten), is nu een zijstraat met doorlopende nummering.

Op 18de- en 19de-eeuwse kaarten heeft het gedeelte van deze weg aansluitend op de Gravinnestraat en tot het kruispunt met de Bollewerpstraat een geconcentreerde bebouwing. De markante zogenaamde "Kasteelhoeve" met woonhuis, schuur en duiventoren ten oosten van de kerk werd in het begin van de jaren 1980 afgebroken, dit om plaats te ruimen voor het nieuwe gemeentehuis. De duiventoren werd reeds in 1973 overgebracht naar het Openluchtmuseum van Bokrijk, de schuur in 1987. De (deels ommuurde) weiden ten oosten van de hoeve werden in de jaren 1930 en 1940 aan de straatzijde bebouwd; een 19de-eeuwse toegangspoort tussen nummers 36 en 38 werd in de jaren 1990 afgebroken. De zogenaamde "Plaats-" of "Kasteelmolen" waaide in 1940 om.

Overwegend lintbebouwing met arbeiders- en burgerwoningen. Sociale woningbouw van de Coöperatieve Vennootschap "De Mandelbeek" (zie nummers 139-213).

Tevens handels- en dienstenpanden, onder meer cafés, bij het begin van de straat. Industriële activiteit met "brouwerij Van Honsebrouck"(zie nummer 43 aan de hoek met Bollewerpstraat) en N.V. Monument, teruggaand op het restauratiebedrijf Vandekerckhove (zie nummer 54).

Eenvoudige doorsnee-architectuur van één à drie bouwlagen onder pannen zadeldaken (nok parallel aan de straat), uit de tweede helft van de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw. Nummers 87-89: in 1998 afgebroken gekoppelde lage huisjes uit de tweede helft van de 18de eeuw, zie vlechtingen in de zijgevels en getoogde deur met pilasters en druiplijst van gesinterde baksteentjes. Bakstenen lijstgevels, sporadisch beschilderd of gecementeerd (zie nummers 39-41, 81, 100). Nummer 1 aan de hoek met Schoolstraat: hoekcaf&eacute uit het vierde kwart van de 19de eeuw; getypeerd door hoektravee en getrapte dakvensters; pendant van het ertegenover gelegen (Gravinnestraat nummer 17). Nummer 17: zogenaamd "Bistro Algarve", dubbelhuis van zes traveeën en tweeënhalve bouwlaag onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat), jaarsteen "1862"; halve verdieping met centraal blind venster met raamimitatie. Nummer 63: rijhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw met rechts ingebouwde zogenaamd "Kapel Dewulf" ter vervanging van een veldkapel; spitsboogdeur geaccentueerd door getrapte aflijning. Burgerhuizen uit de jaren 1920-1930, soms met lichte art-deco-inslag, onder meer nummer 22, gesigneerd "G. Boghemans, bouwkundige", of in de trant van de nieuwe zakelijkheid (zie nummers 128, 134). Nummer 51: traditioneel opgevatte burgerwoning uit de jaren 1920; dubbelhuis met typerend deurrisaliet oplopend in dakvenster met gekornist fronton.

Naar het dorpsuiteinde toe en aan de zogenaamd Dievestraat, resten van landelijke bebouwing met ten opzichte van de rooilijn inspringend en deels ingebouwde boerenarbeidershuizen (nummers 93, zie nummers 219-223) en roterijen uit het interbellum (zie nummers. 214 en 245). Nummer 253 aan de hoek met Warandestraat: zogenaamd Sint-Jozefsschool.

 • Rijksarchief Brugge, Provinciekaarten nr. 205, Kaart met de staatsbaan van Ingelmunster via Oostrozebeke naar Vijve-St.-Elooi met aanduiding van de landerijen die moeten onteigend worden (1849).
 • Coöperatieve Vennootschap "De Mandelbeek" , Jaarverslag 1997.
 • GOETHALS G., Studie van de Popp-kaart en -legger Ingelmunster, in Den Hert, XI, 2, 1990, p. 13-54.
 • VANDEWIELE A., De Keure van Ingelmunster en Vijve met zijn toebehoorten, 1554, in Den Hert, XVI, 1, 1995, p. 38-45. Publicatie van uittreksels van een figuratieve kaart bij een renteboek van 1664.
 • VERSCHEURE A., Straatkapelletjes op de St.-Amandsparochie, in Den Hert, VIII, 2, 1987, p. 38-59.

Bron: DE GUNSCH A., METDEPENNINGHEN C. & VANNESTE P. met medewerking van TANSENS A. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kantons Hooglede - Izegem - Lichtervelde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick; Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Brouwerij Van Honsebrouck

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Eclectisch herenhuis

 • Omvat
  Handelspand

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Amandus

 • Omvat
  Samenstel van boerenarbeiderswoningen

 • Omvat
  Sint-Jozefsschool

 • Omvat
  Sociale huisvesting in tuinwijkconcept

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Vlasroterij

 • Is deel van
  Ingelmunster


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oostrozebekestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/6283 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.