Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Sint-Pietersplein met verschillende huizenblokken

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
10450
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10450

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat het Sint-Pietersplein met de verschillende huizenblokken, het hoger gelegen Sint-Amandplein, het hoekcomplex met neogotische kapel en de gevels van de Sint-Pietersabdij en –kerk.Waarden

Het Sint-Pietersplein met verschillende huizenblokken, met het hoger gelegen, in terrasvorm aangelegde Sint-Amandsplein en met het aanpalende hoekcomplex met neogotische kapel is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


Als voorbeeld van een typisch midden 19de-eeuws urbanisatieplan en stedenbouwkundige aanleg van een groot plein, voorzien als marsveld, grotendeels ontstaan na de sloping van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het westelijk abdijcomplex en stelt de resterende kerk en abdij gebouwen centraal door de realisatie van het terras en de monumentale trap er tegenover.
Als belangrijk geheel in neoclassicistische stijl waarbij de ontwerper, stadsarchitect Ch . Leclerc-Restiaux vooral een gevelarchitectuur realiseerde in functie van het uniform uitzicht van het plein. De oudere bebouwing in de noordelijke hoek werd hierbij opgenomen en later aangepast; de neogotische bakstenen kapel werd in de binnenblok gerealiseerd.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Pietersplein en omgeving

Graaf Arnulfstraat, Sint-Amandplein, Sint-Amandstraat, Sint-Pietersplein, Tweekerkenstraat (Gent)
Het Sint-Pietersplein vormt heden een enorm rechthoekig, geplaveid plein voor de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk en voormalige Sint-Pietersabdij. Het nieuwe plein werd aangelegd volgens het urbanisatieplan van stadsarchitect Charles Leclerc-Restiaux in 1848-1851 in neoclassicistische stijl en was voorzien als marsveld.

Is de omvattende bescherming van

Ensemble burgerhuizen

Sint-Amandplein 4, Sint-Pietersplein 30-51, 42A (Gent)
Westelijke gevelwand van het Sint-Pietersplein tussen de Sint-Amandstraat en de monumentale trap die naar het Sint-Amandplein leidt. Vrij oorspronkelijk behouden drieëntwintig traveeën brede wand met hoekpanden van elk drie traveeën, zijpanden van vijf traveeën en centraal risaliet van zeven traveeën.


Gevelwand van burgerhuizen

Sint-Pietersplein 52-59, 54A-B (Gent)
Vormt de rechter-, westelijke gevelwand van tweeëntwintig traveeën met soms sterk verbouwde ordonnantie en voornamelijk gecementeerde parementen. Bij de hoekpanden van respectievelijk vier en drie traveeën werden enkel de benedenvensters gedeeltelijk verbouwd.


Hoekhuis

Sint-Pietersplein 61 (Gent)
Hoekhuis van drie traveeën aan het Sint-Pietersplein en een rijker versierde zijgevel van één travee in de Sint-Pietersnieuwstraat, voorzien van een bepleisterende lijstgevel.


Klooster en rustoord voor dames van de zusters van de Onbevlekte Ontvangenis - apostolinnen

Sint-Pietersnieuwstraat 115 (Gent)
Herenhuis op de hoek van de Sint-Pietersnieuwstraat en het Sint-Pietersplein, bekend staande als de voormalige woning van de Oostenrijkse generaal de Murray, heden deel uitmakend van een lijstgevel van drie bouwlagen en achttien traveeën, waarschijnlijk resulterend van een verbouwing en verhoging van twee of drie woningen uit de 18de eeuw. Neogotische kapel, volgens een gedenksteen naast de ingang daterend van 1868.


Neoclassicistisch ensemble

Sint-Pietersplein 7, Tweekerkenstraat zonder nummer (Gent)
Neoclassicistisch dubbelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak, uit midden 19de eeuw. Horizontaal belijnde begane grond met imitatiebanden en geprofileerde puilijst. Links aanleunende vijf traveeën brede gevelwand onder doorlopende kroonlijst.


Neoclassicistisch hoekhuis

Graaf Arnulfstraat 8 (Gent)
Hoekhuis met uitzicht op het Sint-Pietersplein en architecturaal aansluitend bij de gevelwanden hiervan, daterend uit midden 19de eeuw. Vereenvoudigde neoclassicistische lijstgevel van zes en drie traveeën en drie bouwlagen.


Neoclassicistische burgerhuizen

Sint-Pietersplein 1-4, 5-7 (Gent)
Oostelijke, meest oorspronkelijk behouden neoclassicistische gevelwand van het Sint-Pietersplein van vierentwintig traveeën met drie bouwlagen onder verspringende zadeldaken, uit midden 19de eeuw.


Openbare trap en keermuur

Sint-Pietersplein zonder nummer (Gent)
De openbare trap naar het Sint-Amandsplein, gelegen tegenover de Sint-Pieterskerk, werd aangelegd als onderdeel van het urbanisatieplan van 1848-1851 van stadsarchitect Charles Leclerc-Restiaux. Het niveauverschil tussen het Sint-Pietersplein en het hoger gelegen Sint-Amandsplein werd opgelost door middel van een breukstenen terrasmuur met bekronende ijzeren balustrade en postamenten met acht siervazen en een monumentale bordestrap geflankeerd door vier gietijzeren kandelaars met gevleugelde vrouwelijke hermenfiguren.


Stadswoningen

Kramersplein 1-2, Sint-Pietersplein 16-27, 29 (Gent)
Zuidelijke gevelwand van zeventien traveeën met een gelijkaardige compositie als de andere gevelwanden van het Sint-Pietersplein van telkens twee identieke hoekpanden, twee zijpanden van drie traveeën en een centrale partij van vijf traveeën. Nummer 26 met een art-nouveaupui van een apotheek. Aansluitend bij de pleinwanden ontwerpen gevels aan het verbindingsstraatje met het Kramersplein.