Beschermd monument

Essex Farm Cemetery

Beschermd monument van 01-04-2009 tot heden
ID: 12768   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12768

Besluiten

Britse militaire begraafplaatsen
definitieve beschermingsbesluiten: 01-04-2009  ID: 4597

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats Essex Farm Cemetery te Ieper is beschermd als monument. De bescherming omvat de bijna rechthoekige begraafplaats met inbegrip van alle beplantingen, de naamsteen voor John McCrae, het obeliskvormig gedenkteken voor de '49th (West Riding) Division' en de trappentoegang die van de begraafplaats naar het gedenkteken leidt.Waarden

De Britse militaire begraafplaats 'Essex Farm Cemetery' met het gedenkteken voor de '49th (West Riding) Division' en de provinciale naamsteen 'John McCrae' zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde:
Begraafplaats aangelegd tegen de kanaaldijk, die ooit één van de 'retranchementen' van de Franse vestingbouwer Vauban vormde. De begraafplaats is ontstaan naar aanleiding van de Tweede Slag bij Ieper. Hier was toen de 1ste Canadese artilleriebrigade opgesteld, waartoe de Canadese arts John McCrae behoorde. Deze arts zou hier, getroffen door het oorlogsleed rondom hem en totaal ontredderd door de dood van zijn goeie vriend Alexis Helmer, op 3 mei 1915 het gedicht 'In Flanders Fields' neerschrijven.
Op Essex Farm Cemetery zouden er doden begraven worden tot 24 oktober 1917. De begravingen gebeurden min of meer willekeurig, zonder vast plan. Vandaar dat de meeste doden van de divisies door mekaar begraven liggen. Vandaar ook de onregelmatige schikking van de graven. Nu liggen er 1185 militairen begraven, waarvan er 104 niet meer geïdentificeerd konden worden. Voor 19 Britten waarvan aangenomen wordt dat ze onder een naamloze grafsteen liggen, werden 'special memorials' opgericht.
Het gedenkteken op de kanaaldijk herinnert aan de aanwezigheid van de Britse 49ste divisie in dit deel van de Ieperboog, vanaf mei 1915. Deze aanwezigheid blijkt eveneens uit de Britse militaire begraafplaatsen, die in de omgeving zijn aangelegd en waar doden van deze divisie te betreuren zijn.

artistieke waarde

artistieke en historische in casu architectuurhistorische waarde:
Het ontwerp van de begraafplaats is van de hand van W. HOlden, W.H. Cowlishaw en N.A. Rew. Reginald Blomfield droeg de eindverantwoordelijkheid. De architecturale uitbouw is vrij sober gebleven. De begraafplaats is langs straatzijde enkel door een gracht afgebakend en heeft hierdoor een open karakter. Het 'Cross of Sacrifice' maakt deel uit van de toegangspartij. Rondom rond zijn linden aangeplant.
De integratie van het gedenkteken voor de 49ste divisie in de begraafplaats, door het op dezelfde as met de 'Stone of Remembrance' te plaatsen en het via een lange trappentoegang vanaf de begraafplaats bereikbaar te maken, vormt het geslaagde resultaat van overleg tussen Reginald Blomfield en de architecten van de gedenkzuil, Brierly en Rutherford.

historische waarde

artistieke en historische in casu architectuurhistorische waarde:
Het ontwerp van de begraafplaats is van de hand van W. HOlden, W.H. Cowlishaw en N.A. Rew. Reginald Blomfield droeg de eindverantwoordelijkheid. De architecturale uitbouw is vrij sober gebleven. De begraafplaats is langs straatzijde enkel door een gracht afgebakend en heeft hierdoor een open karakter. Het 'Cross of Sacrifice' maakt deel uit van de toegangspartij. Rondom rond zijn linden aangeplant.
De integratie van het gedenkteken voor de 49ste divisie in de begraafplaats, door het op dezelfde as met de 'Stone of Remembrance' te plaatsen en het via een lange trappentoegang vanaf de begraafplaats bereikbaar te maken, vormt het geslaagde resultaat van overleg tussen Reginald Blomfield en de architecten van de gedenkzuil, Brierly en Rutherford.

sociaal-culturele waarde

Essex Farm Cemetery is een begraafplaats, die door een internationaal publiek heel druk bezocht wordt, omdat het de plek is waar John McCrae zijn wereldberoemd geworden gedicht 'In Flanders Fields' neerschreef. Dankzij dit gedicht is de klaproos hét symbool geworden van de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog en haar ontelbare slachtoffers. 'In Flanders Fields' is een begrip geworden voor de oorlogsellende in de Ieperboog en ruimer, de Westhoek. De begraafplaats maakt deel uit van het netwerk 'Oorlog en Vrede in de Westhoek'.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Essex Farm Cemetery

Diksmuidseweg zonder nummer (Ieper)
Essex Farm Cemetery ligt langs de Diksmuidseweg (N369) naast huisnummer 148, ten noorden van de Noorderring en ten westen van de Ieperlee en het kanaal Ieper-IJzer. De begraafplaats maakt deel uit van de zogenaamde Kanaalsite John McCrae.