Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Baaigem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 30-07-1982 tot heden

ID
9007
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9007

Besluiten

Hoeve, herberg en bijgebouwen, dorpskom van Baaigem en Prinsenmolen: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 30-07-1982  ID: 1811

Beschrijving

De dorpskom van Baaigem en de omgeving van de Prinsenmolen zijn beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De dorpskom van Baaigem, Te Gavere, en de omgeving van de Prinsenmolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Baaigem

Baaigemstraat, Grintweg, Molenstraat, Muntekouter, Prinsenmolenstraat, Wilgenstraat (Gavere)
De dorpskom van Baaigem wordt bepaald door twee kernen, namelijk de Sint-Bavokerk en de windmolen Prinsenmolen.

Is de omvattende bescherming van

't Hof te Baaigem

Baaigemstraat 317 (Gavere)
Oudste en belangrijkste nederzetting van Baaigem, vermoedelijk opgericht samen met de ertegenover gelegen kerk als curtis of pachthoeve met grote tiendenschuur.


Bunker A21

Baaigemstraat zonder nummer (Gavere)
Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit van de eerste verdedigingslijn tussen het steunpunt Semmerzake en het weerstandsnest Muntekouter. De bunker bevat twee ruimtes met een schietopening voor mitrailleur.


Bunker A22

Prinsenmolenstraat 13 (Gavere)
Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit van de eerste verdedigingslijn tussen het steunpunt Semmerzake en het weerstandsnest Muntekouter. De bunker bevat twee ruimtes met een schietopening voor mitrailleur.


Dorpswoning

Prinsenmolenstraat 1 (Gavere)
Op het kruispunt met de Baaigemstraat gelegen dorpshuis met voortuintje. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Gesloten hoeve met kapel

Grintweg 2 (Gavere)
Hoeve ingeplant op de hoek met de Baaigemstraat met woonhuis met voortuintje aan de Grintweg en stallingen en schuur aan de Baaigemstraat. Bakstenen Heilig Hartkapel, horende bij de hoeve.


Herberg en gemeentehuis

Baaigemstraat 348 (Gavere)
Thans aangepaste woning met in kern een bak- en zandstenen constructie, opklimmend tot de 17de eeuw.


Herberg In de afspanning De Klok

Baaigemstraat 354 (Gavere)
Café de Klokke, oorspronkelijk loodrecht op de straat ingeplant boerenarbeidershuis van acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw. In de 19de eeuw opgesplitst in twee woningen.


Molenaarswoning

Prinsenmolenstraat 16-18 (Gavere)
Imposant, achterin gelegen huis met bijhorende koetshuizen en grote volledig omhaagde tuin, gebouwd in 1857 op de plaats van het Nieuwhof of Prinsenhof waartoe de molen, sindsdien Prinsenmolen, behoorde.


Parochiekerk Sint-Bavo

Baaigemstraat zonder nummer (Gavere)
De Sint-Bavokerk is als vroegmiddeleeuwse stichting van de Gentse Sint-Baafsabij één van de oudste kerksites van de streek. De parochiekerk met nog omringend kerkhof is een zeldzaam voorbeeld van een dubbele kerk met respect voor de authentieke oude delen en een volwaardige neogotische uitbreiding.


Pastorie van de Sint-Bavokerk

Baaigemstraat 352 (Gavere)
Oorspronkelijk gelegen langs het straatje dat leidde naar de fontein. Sinds de vergroting van de kerk en het kerkhof in 1912 gelegen achter de kerk, met de achtergevel palend aan de kerkhofmuur. Imposant dubbelhuis van vijf traveeën en thans twee bouwlagen, oorspronkelijk met klokkenstoel, van 1789.


Prinsenmolen

Prinsenmolenstraat 17B (Gavere)
De Prinsenmolen is een stenen korenwindmolen van het type bovenkruier (bergmolen), opgericht eind 19de eeuw ter vervanging van een houten staakmolen.


Semi-gesloten hoeve

Prinsenmolenstraat 13 (Gavere)
Semi-gesloten hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw, met woonhuis en stallingen gegroepeerd rondom een begraasd en beplant erf.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Merelbeekse bossen

Baaigem, Vurste (Gavere), Bottelare, Melsen, Munte, Schelderode (Merelbeke)
De Merelbeekse bossen vormen een boscomplex tussen de dorpen Melsen, Baaigem, Munte, Bottelare en Schelderode. Deze bossen, die in elkaar overlopen, zijn het Makegembos, Harentbeekbos, H. Geestgoed, Bruinbos, Boswijk en Nerenbos. Op de Muntekouter, juist ten noorden van Baaigem, staat de ‘Prinsenmolen’. Op deze kouter bleven talrijke bunkers uit Bruggenhoofd Gent bewaard. Bodemkundig ligt het gebied op overgang van hogere en drogere zandleemgronden op de Muntekouter in het zuiden naar lager gelegen natte beboste zandleem en lemige-zandgronden in het noorden. De noordelijke grens van de ankerplaats komt in de zandstreek, hier een zuidelijke uitloper van de Vlaamse Vallei.