Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Hermes en crypte

Beschermd monument van 28-12-1936 tot heden

ID: 9877   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9877

Besluiten

Gebouwen in de provincie Oost-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1936  ID: 18

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de voormalige kapittelkerk Sint-Hermes, parochiekerk sinds 1803, en de crypte.Waarden

De kerk en de krocht van Sint-Hermes is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Hermes

Kaatsspelplein zonder nummer (Ronse)
Eerste vermelding in 831 van een "cella" te Hrodhenake, volgens de legende gesticht door de Heilige Amandus of onder zijn impuls circa 650-660, gewijd aan Heilige Petrus en Heilige Paulus, door de traditie vereenzelvigd met de site van de huidige Sint-Hermeskerk. Kruisbasiliek met westtoren in late Brabantse gotiek gebouwd tussen 1425 en 1526. Romaanse crypte uit de tweede helft van de 11de eeuw.