Burgerhuis Euterpia

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Generaal Capiaumontstraat
Locatie Generaal Capiaumontstraat 2-4, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis Euterpia

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis Euterapia: onderdeel
gelegen te Generaal Capiaumontstraat 2 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis Euterpia: onderdeel
gelegen te Generaal Capiaumontstraat 4 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De woning 'Euterpia' werd in 1906 gebouwd naar een ontwerp van architect Jos Bascourt.

Het betreft een halfvrijstaande dubbelwoonst in een schitterende neoclassicistische Griekse stijl. Het is een symmetrisch uitgewerkt geheel met aanleunende traptoren en tuinportiek aan open zijde. De dubbelwoonst telt zes traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak.

Het crèmekleurig gevelparement bestaat uit bak- en natuursteen. De voorgevel, met sokkelvormende natuurstenen onderbouw, wordt door middel van Ionische pilasters verdeeld in verticale geledingen (verwijzend naar de tempelbouw) en is afgewerkt met klassiek entablement, bestaande uit een architraaf met kraal- en eierlijst, een boukranionfries met vruchtenslingers en een ver uitstekende houten kroonlijst op klossen en tandlijst. De acroteria, op het moment van de bescherming alleen nog aanwezig op de balkonpostamenten, versierden de kroonlijst over zijn volledige lengte. In de eerste bouwlaag zitten een rechthoekige deur en rondboogventers. De venster in de verdiepingen zijn rechthoekig. De vierkante toren met opengewerkte lantaarn onder kegelvormig dakje is voorzien van afgeronde hoeken en flankerende geblokte pilasters. De toren wordt beëindigd met een omlopende leuning waarvan de postamenten, uitgewerkt als siervazen, bekroond zijn met en metalen korf.

Kenmerkend voor de Griekse bouwkunst zijn ook het monopterostempeltje bovenop de toren, de vrijstaande Ionische zuil met verguld, gietijzeren Euterpiabeeldje (uitgevoerd door J. Weyns) en de klassieke tuinportiek met trigliefenfries en driezijdig fronton. Het meanderpatroon, op vele latere werken van Bascourt toegepast, is ook hier aanwezig, terwijl de smeedijzeren korven en de metalen draagconstructie van de torenlantaarn teruggaan op zijn art-nouveauperiode.

Het interieur wordt bepaald door een klassieke binnenindeling met doorlopende niveaus.

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000613, Generaal Capiaumontstraat 2: huis, beschermingsdossier (S.n., s.d.)
  • KENNES H., PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. & HIMLER A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Bron: -

Auteurs: Dubaere, Barbara & Plomteux, Greet

Datum tekst: 2014

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Generaal Capiaumontstraat

Generaal Capiaumontstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.