Domein Vordenstein

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Schoten
Deelgemeente Schoten
Straat Horstebaan, Peerdsbosbaan
Locatie Horstebaan 2, 2B, Peerdsbosbaan 4, Schoten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Schoten (actualisaties: 16-08-2007 - 24-08-2007).
  • Adrescontrole Schoten (adrescontroles: 12-10-2007 - 12-10-2007).
  • Inventarisatie Schoten (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Domein Vordenstein

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Domein Vordenstein: oranjerie
gelegen te Horstebaan 2 (Schoten)

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1991.

Beschrijving

De oorsprong van domein Vordenstein ligt in de oprichting van twee leenhoven respectievelijk afhangend van de heerlijkheid van Villers en van de heren van Schoten. In 1552 is er voor de eerste maal sprake van een stenen huis; het kasteel dat in de loop der tijden verschillende malen van uitzicht veranderde, werd in 1946 gesloopt en vervangen door een ruime villa. Het omringende park en enkele bijgebouwen bleven bewaard, alsook enkele vazen van de voormalige parterres her en der in het park verspreid.

Domein Vordenstein

Het domein zelf, circa 110 ha groot en volledig omgracht, wordt gekenmerkt door verschillende landschapstypes: een parkgedeelte met graspartijen, verspreide boomgroepen en vijver naar Engelse stijl (midden 20ste eeuw), een in stervorm aangelegd bosgedeelte met prachtige beuken- en eikendreven naar Franse stijl, volgens de overlevering naar ontwerp van een leerling van Le Notre op basis van de plens voor de tuinen van het Trianon te Versailles (18de eeuw), en de overgang tussen beide, namelijk een vergrast heidegebied met veel coniferen nabij het boswachtershuis.

Vele wegen verlenen toegang tot het domein; de hoofdingang nabij de kapel van de Horst is afgezet met een smeedijzeren 18de-eeuws hek tussen geblokte pilasters met siervaas.

Bijgebouwen

De behouden bijgebouwen zijn: een oranjerie met hovenierswoning (Horstebaan 2), vervallen paardestallen, een boswachtershuis (Peerdsbosbaan 4) en een fazantenkwekerij.

Oranjerie met aanleunende hovenierswoning

Oranjerie in laat-classicistische stijl, uit vierde kwart 18de of eerste helft 19de eeuw gelegen in ommuurde moestuin; rechthoekig gebouw van negen en twee traveeën en één bouwlaag onder leien schilddak; verhoogde begane grond met omlopend terras. Voor- en zijgevels van baksteen op dito plint met risalietvormende hoektravee. Hoge rondboogvensters en -deuren met kleine roedeverdeling in bepleisterde omlijsting.

Aanleunende hovenierswoning, stallingen en schuur aan noordzijde, één bouwlaag hoog onder leien lessenaarsdak met verhoogde middenpartij onder haaks zadeldak, in kern mogelijk opklimmend tot eind 18de eeuw. Gele en rode bakstenen lijst- en puntgevels met rechthoekige en rondbogige muuropeningen; houten lateien. Meer noordwaarts van de oranjerie, sterk vervallen paardenstallen.

Boswachtershuisje

Boswachtershuisje in traditionele stijl, uit tweede helft 19de eeuw. Complex gebouwtje van drie in elkaar hakende vleugels onder leien bedaking met sierschouwen en dakvenster. Lijst-, trap- en schoudergevels met speklagen, sierankers (in voorgevel de letters J.d.P. - Joseph de Pret (?) - vormend) en diverse muuropeningen.

Fazantenkwekerij

Ten noorden voormalige fazantenkwekerij; ommuurd hoenderhof met bakstenen poortgebouwtje in neogotische stijl; de voorkant met ruitmotief van gele baksteen, de zijkant met sierankers; afgewerkt met gekartelde daklijst op overhoekse consooltjes; korfboogpoortje in zandstenen omlijsting met dito waterlijst en cartouche met voorstelling van korhaan.

  • S.N., Domein Vordenstein te Schoten (Vlaamse Toeristische Bibliotheek, maandschrift maart 1983, nummer 291).
  • VAN GOMPEL G., Vordenstein van 1138 tot 1938 (Scriptie "Streekbeschrijving" voor het eerste stagerapport, hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw Vilvoorde, 1983-84).

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1985

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Domein Vordenstein

Schoten (Schoten)

maakt deel uit van Schoten

Schoten (Schoten)

omvat Amerikaanse eik Vordenstein

Kopstraat zonder nummer (Schoten)

omvat Meerstammige zomerlinde kasteeldomein Vordenstein

Horstebaan zonder nummer, Kopstraat zonder nummer (Schoten)

omvat Twee bruine beuken kasteeldomein Vordenstein

Kopstraat zonder nummer (Schoten)

omvat Zwarte den kasteeldomein Vordenstein

Horstebaan zonder nummer, Kopstraat zonder nummer (Schoten)

is gerelateerd aan Kapel van de Horst

Horstebaan zonder nummer, Schoten (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.