Parochiekerk Sint-Joris

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Nieuwpoort
Deelgemeente Sint-Joris
Straat Sint-Jorisplein
Locatie Sint-Jorisplein zonder nummer, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Nieuwpoort (actualisaties: 27-05-2008 - 29-05-2008).
  • Adrescontrole Nieuwpoort (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Nieuwpoort (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Joris

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Parochiekerk St.-Joris Tweebeukig neogotisch bedehuis naar ontwerp van architect G. Hendrickx (Brussel) van 1922, opgericht 700 meter Nieuwpoortwaarts, als kopij (?) van de in 1914-1918 vernielde kerk, teruggaand op eenbeukig gotisch kerkje met W.toren; later werd aan noordzijde een Onze-Lieve-Vrouwekapel toegevoegd; toren, na brand in 1762 hersteld.

Verankerd gebouw van gele baksteen aansluitend bij historiserende wederopbouwarchitectuur cf. herhaling van tuitgevels met muurvlechtingen; leien bedakingen.

Enigszins afwijkende plattegrond bestaande uit een N.(hoofd)beuk van zes traveeën met rechte sluitingen (tuitgevels), een smallere Z.beuk van vijf traveeën, onder gezamenlijk, mank zadeldak, een N.W. doopkapel en een deels ingebouwde Z.W.toren; aanleunend, lager koor van een rechte travee met driezijdige sluiting tegen N.beuk; Z.O.sacristie en pastorie. Vierkante Z.W.toren van drie geledingen, gestut door middel van hoeksteunberen met doorlopende versnijdingen, onder naaldspits. Gemarkeerde sokkel. Getoogd portaal in geprofileerde spitsboogomlijsting; kleine spitsboogvensters in boogveld. Gekoppelde spitsbogige galmgaten in geprofileerde spitsboog op afzaat onder doorlopende druiplijst. Fries van overkragende spitsbogen ter hoogte van borstwering. Polygonaal traptorentje onder spitsbekroning, tegen Z.gevel.

Links aanleunende W.tuitgevels met aandak, muurvlechtingen en kruisvormig topstuk (Euvillesteen ?); links steunbeer met versnijdingen; drie centrale, geprofileerde spitsboogvensters op afzaat (tweelichten) onder ronde oculus. Eenvoudig uitgewerkte Z.gevel gemarkeerd door steunberen en spitsbogige tweelichten.

N.gevel en koor met sokkel en geprofileerde bakstenen kroonlijst; traveeën onderling gescheiden door middel van steunberen met versnijdingen; soortgelijke vensters als in W.gevel. Doopkapel met tuitgevelje, gevat tussen overhoekse steunberen met versnijdingen.

Binnenruimte verdeeld door middel van spitsbogige scheibogen op bakstenen pijlers; houten spitstongewelf; geglazuurde tegels JHS onder aanzet van gewelf.

Mobilair: Weinig noemenswaardig XX-meubilair.

  • ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Nieuwpoort, Brussel, 1975, pagina 17.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

maakt deel uit van Sint-Jorisplein

Sint-Jorisplein (Nieuwpoort)

omvat Orgel kerk Sint-Joris

Sint-Joris (Nieuwpoort)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.