erfgoedobject

Omwalde hoeve Torreelen

bouwkundig element
ID
16883
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16883

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "Torreelen". Voormalig leenhof van de burcht van Veurne. Volgens kroniekschrijver P. Heinderycx (1633-1683): driemaal omwald kasteel met drie hoge torens, na brand van 1640 ingericht als hoeve echter met behoud van twee verlaagde torens. Laatst genoemde opnieuw verlaagd tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Huidig uitzicht. Boerenhuis op omwalde en met bomen afgezoomde, begraasde terp; bakstenen stoepen en voetpad. Tweede omwalling rondom onverhard erf met stal, loods en vaalt ten noorden van het boerenhuis. Derde omwalling omsluit het hele domein met inbegrip van boomgaard ten westen. Eerste omwalling; bakstenen bruggetje geflankeerd door bakstenen hekpijlers met piramidaal topstuk. Analoge pijlers aan erftoegang. Onverharde erfoprit. Blikvanger in het open landschap door torens en beboomde omgeving.

Ten zuidwesten, bakstenen boerenhuis op L-vormige plattegrond. Westelijke hoofdvleugel van 1640 met oudere hoektorens tegen de achtergevel; lager zuidelijk aanbouwsel uit de eerste helft van de 19de eeuw (?) met haakse oostvleugel uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw.

Ten westen hoofdgebouw van drie traveeën en één bouwlaag onder gebogen, kort overstekend zadeldak (Vlaamse pannen); jaartal 1640 op gevelsteen. Tudorboogvensters met halfbolbeloop en druiplijst; natuurstenen gedeelten in vensterkop, onder meer geprofileerde aanzetstenen en centrale gestileerde bloem van de druiplijst. Glas in lood. Recentere luiken. Analoge tudorboogdeur met natuurstenen bordes; kozijnconstructie met bewaarde paneeldeur, gestrekte houten tussendorpel met tandlijst en bovenlicht (glas i -lood). Dakvenster (zadeldak) met inzwenkende belijning, top-, schouder- en haakse vleugelstukken; houten kruiskozijn (glas in lood) verdiept in tudorboogomlijsting met halfbolbeloop op geprofileerde natuurstenen imposten en afzaat; druiplijst.

Onderkelderde achtergevel gevat tussen twee oudere hoektorens. Verankerde lijstgevel. Getoogde kelderopening links en rechts analoog keldervenster met tralies. Erboven, spitsboogvensters onder rol- en platte laag; afzaten. Kozijnconstructie met grote roedeverdeling; glas in lood links; gedichte vensterkop rechts. Twee recentere of aangepaste (?) dakvensters (zadeldak) met tuitgeveltje. Ronde, afgeknotte bakstenen hoektorens uit de 15de eeuw (?). Smalle schietgaten. Recentere getoogde muuropeningen.

Ten noordwesten toren: spuwer in de vorm van dierenkop. Noordelijke zijpuntgevel met aandak, schouderstukken en muurvlechtingen. Rechts rechthoekige kelderopening verdiept in getoogde omlijsting; houten bolkozijn met houten spijlen en bewaard luik links. Erboven, zelfde spitsboogvensters als in achtergevel. Rechthoekig zoldervenster verdiept in getoogde omlijsting met afzaat en lekdrempel; houten kruiskozijn met beluikt benedenvak. Deels ingebouwde zuidelijke zijpuntgevel met aandak en muurvlechtingen.

Interieur. In de twee benedenkamers: zolderingen met een moerbalk en kinderbalken, balksloffen met bladversiering uit de 17de eeuw; oude tegelvloer in de noordelijke opkamer. Respectievelijk nog twee en drie gewelven in zuidwest- en noordwesttoren.

Ten zuiden lager aanbouwsel onder zadeldak (nok parallel aan het hoofdgebouw, Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw (?). Tussen de achtergevel en noordwestelijke hoektoren: kleine bijbouw onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen) tegen zuidelijke zijpuntgevel van hoofdgebouw; rechthoekig venster boven brede getoogde nis met kelderdeur.

Haakse oostvleugel van vijf traveeën en één bouwlaag onder kort overstekend zadeldak (nok loodrecht op het hoofdgebouw, Vlaamse pannen), uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw. Getoogde muuropeningen; luiken. Links klein rechthoekig kozijnvenster met roedeverdeling.

Ten noorden erf. Ten oosten, bakstenen stal van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (golfplaten), met oude kern uit de 18de eeuw (?). Asemgaten. Getoogde muuropeningen rechts. Kozijndeur in korfboogomlijsting links. Klimmend laadluik. Links recent aangepast gedeelte.

Ten westen, nieuwe loods.

  • Artikel L. DEVLIEGHER in L.F. GENICOT 1976: Burchten en hoevekastelen, Het groot kastelenboek van België, D, Brussel, 259.

Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Omwalde hoeve Torreelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16883 (Geraadpleegd op )