Omwalde hoeve Torreelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Vinkem
Straat Houtemstraat
Locatie Houtemstraat 30, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Torreelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Omwalde hoeve Torreelen met omgeving
gelegen te Houtemstraat 30 (Veurne)

Deze bescherming is geldig sinds 01-07-1987.

omvat de bescherming als monument Omwalde hoeve Torreelen: boerenwoning en omwallingen
gelegen te Houtemstraat 30 (Veurne)

Deze bescherming is geldig sinds 01-07-1987.

Beschrijving

Nr. 30. Z.g. .Torreelen". Voormalig leenhof van de burcht van Veurne. Vlg. kroniekschrijver P. Heinderycx (1633-1683): driemaal omwald kasteel met drie hoge torens, na brand van 1640 ingericht als hoeve echter met behoud van twee verlaagde torens. L.g. opnieuw verlaagd tijdens de eerste wereldoorlog.

Huidig uitzicht. Boerenhuis op omwalde en met bomen afgezoomde, begraasde terp; bakstenen stoopen en voetpad. Tweede omwalling rondom onverhard erf met stal, loods en vaalt ten N. van het boerenhuis. Derde omwalling omsluit het hele domein met inbegrip van boomgaard ten W. Eerste omwalling; bakstenen bruggetje geflankeerd door bakstenen hekpijlers met piramidaal topstuk. Analoge pijlers aan erftoegang. Onverharde erfoprit. Blikvanger in het open landschap door torens en beboomde omgeving.

Ten Z.W, bakstenen boerenhuis op L-vormige plattegrond. W.hoofdvleugel van 1640 met oudere hoektorens tegen de achtergevel; lager Z.aanbouwsel uit XIXA (?) met haakse O.vleugel uit XIX d-XX a.

W.hoofdgebouw van drie trav. en één bouwl. onder gebogen, kort overstekend zadeldak (Vlaamse pannen); jaartal 1640 op gevelsteen. Tudorboogvensters met halfbolbeloop en druiplijst; natuurstenen gedeelten in vensterkop, o.m. geprofileerde aanzetstenen en centrale gestileerde bloem van de druiplijst. Glas-in-lood. Recentere luiken. Analoge tudorboogdeur met natuurstenen bordes; kozijnconstructie met bewaarde paneeldeur, gestrekte houten tussendorpel met tandlijst en bovenlicht (glas-in-lood). Dakvenster (zadeldak) met inzwenkende belijning, top-, schouder- en haakse vleugelstukken; houten kruiskozijn (glas-in-lood) verdiept in tudorboogomlijsting met halfbolbeloop op geprofileerde natuurstenen imposten en afzaat; druiplijst.

Onderkelderde achtergevel gevat tussen twee oudere hoektorens. Verankerde lijstgevel. Getoogde l.kelderopening en analoog r.keldervenster met tralies. Erboven, spitsboogvensters onder rol- en platte laag; afzaten. Kozijnconstructie met grote roedenverdeling; glas-in-lood l.; gedichte vensterkop r. Twee recentere of aangepaste (?) dakvensters (zadeldak) met tuitgeveltje. Ronde, afgeknotte bakstenen hoektorens uit XV (?). Smalle schietgaten. Recentere getoogde muuropeningen.

N.W.toren: spuwer in de vorm van dierenkop. N.zijpuntgevel met aandak, schouderstukken en muurvlechtingen. Rechth. r.kelderopening verdiept in getoogde omlijsting; houten bolkozijn met houten spijlen en bewaard l.luik. Erboven, zelfde spitsboogvensters als in achtergevel. Rechth. zoldervenster verdiept in getoogde omlijsting met afzaat en lekdrempel; houten kruiskozijn met beluikt benedenvak. Deels ingebouwde Z.zijpuntgevel met aandak en muurvlechtingen.

Interieur. In de twee benedenkamers: zolderingen met een moerbalk en kinderbalken, balksloffen met bladversiering uit XVII; oude tegelvloer in de N.opkamer. Resp. nog twee en drie gewelven in Z.W.- en N.W.toren.

Lager Z.aanbouwsel onder zadeldak (n // hoofdgebouw, Vlaamse pannen), uit XIX A (?). Tussen de achtergevel en N.W.hoektoren: kleine bijbouw onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen) tegen Z.zijpuntgevel van hoofdgebouw; rechth. venster boven brede getoogde nis met kelderdeur.

Haakse O.vleugel van vijf trav. en één bouwl. onder kort overstekend zadeldak (n hoofdgebouw, Vlaamse pannen), uit XIX d-XX a. Getoogde muuropeningen; luiken. Klein rechth. l.kozijnvenster met roedenverdeling.

N.erf. Ten O., bakstenen stal van zes trav. en één bouwl. onder zadeldak (golfplaten), met oude kern uit XVIII (?). Asemgaten. Getoogde muuropeningen r. Kozijndeur in korfboogomlijsting l. Klimmend laadluik. Recent aangepast l.gedeelte.

Ten W., nieuwe loods. Artikel L.DEVLIEGHER in Burchten en hoevekastelen o.l.v. L.F. GENICOT (Het groot kastelenboek van België, D, Brussel, 1976, p. 259.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vinkem

Vinkem (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.