erfgoedobject

Flandria Palace Hotel

bouwkundig element
ID
18370
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18370

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig "Flandria Palace Hotel", heden burelen van de N.M.B.S., gebouwd als hotel met 600 kamers voor de wereldtentoonstelling van 1913, in 1912 naar ontwerp van architect J. Van den Hende. Monumentaal hoekcomplex begrensd door de Prinses Clementinalaan, het Koningin Maria Hendrikaplein en de Koningin Astridlaan. Het nu nog bestaande hoofdgebouw werd in blijvende materialen uitgevoerd, de vleugels in de begrenzende straten waren in voorlopige materialen opgetrokken zoals de gebouwen van de wereldtentoonstelling zelf. Ze werden kort nadien afgebroken en de gronden verkaveld rond 1925.

Hoofdgebouw in "beaux-arts"-traditie vermengd met gestileerde motieven met late art-nouveau-reminiscenties. Elf traveeën brede voorgevel met vier bouwlagen onder leien bedaking waarin dakkapellen. Beklemtoonde halfronde hoektorens met koepelbekroning. Roze getint, gecementeerd parement, horizontaal gemarkeerd door een omlopende bloemenband en de balkons van de bel-etage. Eerder verticaal gerichte bovenverdieping met alternerende smalle traveeën met vierkante venstertjes met watergeul en brede risalieten met omlijste deurvensters en afzonderlijke balkonhekken. Omlopende brede bloemenfries onder de overkragende kroonlijst met tandlijst op klossen, letters "F P" op de hoektorens. Ruime benedenvensters tussen pilasters; centrale rondboogtoegang voorzien van een dubbele oprit en breed bordes. Hoektorens met dwars geplaatste erker doorlopend over twee bouwlagen en met bekronend balkon.

Gelijkaardige zijgevels van dertien traveeën, aan de Prinses Clementinalaan met uitstekend souterrain (aanvankelijk met terras?).

  • DRÈZE G. 1912: Gand-Exposition: Organe Officiel de l’Exposition Universelle et Internationale de Gand en 1913, Gent, 112.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :

Aanvullende informatie

In de inkomhal bevindt zich gedenkplaten ter ere van spoorwegpersoneel gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog, geflankeerd door twee gedenkplaten voor gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog. Op de panelen voor de Eerste Wereldoorlog bevinden zich signaturen van "Compagnie des Bronzes Bruxelles" en "P. NOUILLE".

  • DEPESTEL, SARAH, Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen, 2009.
Auteurs : Depestel, Sarah
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Flandria Palace Hotel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18370 (Geraadpleegd op )