Flandria Palace Hotel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Koningin Maria Hendrikaplein
Locatie Koningin Maria Hendrikaplein 2, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Thematische inventarisatie: Gentse Oorlogsmonumenten (geografische inventarisatie: 01-01-2008 - 30-09-2009).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Flandria Palace Hotel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Flandria Palace Hotel

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig "Flandria Palace Hotel", heden burelen van de N.M.B.S., gebouwd als hotel met 600 kamers voor de wereldtentoonstelling van 1913, in 1912 naar ontwerp van architect J. Van den Hende. Monumentaal hoekcomplex begrensd door de Prinses Clementinalaan, het Koningin Maria Hendrikaplein en de Koningin Astridlaan. Het nu nog bestaande hoofdgebouw werd in blijvende materialen uitgevoerd, de vleugels in de begrenzende straten waren in voorlopige materialen opgetrokken zoals de gebouwen van de wereldtentoonstelling zelf. Ze werden kort nadien afgebroken en de gronden verkaveld rond 1925.

Hoofdgebouw in "Beaux-Arts"-traditie vermengd met gestileerde motieven met late art-nouveaureminiscenties. Elf traveeën brede voorgevel met vier bouwlagen onder leien bedaking waarin dakkapellen. Beklemtoonde halfronde hoektorens met koepelbekroning. Roze getint, gecementeerd parement, horizontaal gemarkeerd door een omlopende bloemenband en de balkons van de bel-etage. Eerder verticaal gerichte bovenverdieping met alternerende smalle traveeën met vierkante venstertjes met watergeul en brede risalieten met omlijste deurvensters en afzonderlijke balkonhekken. Omlopende brede bloemenfries onder de overkragende kroonlijst met tandlijst op klossen, letters "F P" op de hoektorens. Ruime benedenvensters tussen pilasters; centrale rondboogtoegang voorzien van een dubbele oprit en breed bordes. Hoektorens met dwars geplaatste erker doorlopend over twee bouwlagen en met bekronend balkon.

Gelijkaardige zijgevels van dertien traveeën, aan de Prinses Clementinalaan met uitstekend souterrain (aanvankelijk met terras?).

  • DRÈZE G. 1912: Gand-Exposition: Organe Officiel de l’Exposition Universelle et Internationale de Gand en 1913, Gent, 112.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Aanvullende informatie

In de inkomhal bevindt zich gedenkplaten ter ere van spoorwegpersoneel gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog, geflankeerd door twee gedenkplaten voor gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog. Op de panelen voor de Eerste Wereldoorlog bevinden zich signaturen van "Compagnie des Bronzes Bruxelles" en "P. NOUILLE".

  • DEPESTEL, SARAH, Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen, 2009.

Depestel, Sarah (01-01-2009 )

Relaties

maakt deel uit van Koningin Maria Hendrikaplein

Koningin Maria Hendrikaplein (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.