Kloosterkapel van de paters oblaten

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Koninklijke Kapel
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Panne
Deelgemeente De Panne
Straat Kapellelaan
Locatie Kapellelaan zonder nummer, De Panne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2010 (geografische herinventarisatie: 14-09-2009 - 01-09-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kloosterkapel van de paters oblaten

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neogotische kloosterkapel van de paters oblaten, gebouwd in 1906-1908 door aannemer Remi Follet (De Panne). Naast de ingang van de kerk herinnert een bronzen plaat aan Koning Albert I en familie die tijdens de Eerste Wereldoorlog de misdiensten in deze kerk bijwoonden. Het kerkje draagt sindsdien dan ook de titel van ‘Koninklijke Kapel’.

Eenbeukig, noord-zuid georiënteerd zaalkerkje van acht traveeën onder zadeldak (dakkapellen en leien), afgesloten door driezijdige absis. Ter hoogte van de zesde en zevende westelijke travee van het schip, kapel oostzijde) en sacristie (westzijde). Gebouwd in oranjerode baksteen op een plint van grote geel-bruine baksteen en met natuursteen voor waterlijsten, maaswerk en afzaten. Voorgevel met overhoeks geplaatste steunberen en natuurstenen banden in het baksteenmetselwerk. Twee spitsboogvensters en een oculus centraal in de puntgevel, afgeboord door een houten, wit geverfde kroonlijst en bekroond met een achthoekige dakruiter met uurwerk. Voorportaal met getoogde toegang onder blind spitsbogig timpaan, thans wit geverfd en met afbeelding van de koninklijke Belgische kroon. Voorportaal overdekt door een zadeldak (leien) met smeedijzeren kruis en overhangende kroonlijst (hout, wit geverfd), versierd met stijl en balk in de geveltop. Open spitsbogige doorgangen in de zijgevels van het voorportaal. Door steunberen geleed schip, verlicht door getoogde vensters ingevuld met maaswerk van drie lancetten. Langsgevel van de sacristie uitgebouwd met twee puntgevels waarin centrale oculi. Absis met per travee een lancetvenster met ingeschreven drielob, gevat onder een verhoogd puntgeveltje.

Wit geverfd interieur met driezijdige houten overdekking, geschraagd door houten gespannen op geprofileerde kraagstenen. Absis overwelfd met een driezijdig, spits houten gewelf met houten ribben. Boven de vensters, houten hanger met vaalgrijze gordijnen. Vloer in oranje terrazzo. Orgeltribune (orgel met neogotisch houtsnijwerk) op twee smeedijzeren, wit geverfde zuilen. Vier neogotische biechtstoelen. Vensters in het schip met modern glas in lood (gesigneerd M. Leenknegt, Kwaremont), vensters in het koor en de zijkapel zijn neogotisch (ongesigneerd). Op de verhoogde koorvloer, natuurstenen altaar (altaarblad op vier neogotische zuiltjes). Beeld van Maria met Kind op de maansikkel in spitsbogige nis in de absis.

Aansluitend op de westzijde van de kerk, recent klein kloosterpand op vierkant grondplan, in hedendaagse baksteenbouw. Aan de oostzijde, Mariagrot in rotsbeton gebouwd in opdracht van pater Mazure, kloosteroverste van 1921 tot 1927. Aan de straatzijde, parkje met gedenksteen ter ere van koning Leopold III, opgericht in 1982.

Bron: -

Auteurs: Debonne, Vincent

Datum tekst: 2010

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van De Panne

De Panne (De Panne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.