Parochiekerk Sint-Godelieve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Roeselare
Deelgemeente Rumbeke
Straat Meensesteenweg
Locatie Meensesteenweg 719, Roeselare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Roeselare (adrescontroles: 10-01-2008 - 11-01-2008).
  • Inventarisatie Roeselare (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-05-1999).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Godelieve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Parochiekerk St.-Godelieve

Dit aan de straat gelegen georiënteerd bedehuis, is de eerste kerk die gewijd werd aan deze Vlaamse heilige; parking ten Z. en beeld van St.-Godelieve ten Z.O.; sokkel afkomstig van vroegere zerksteen. Omlopende geplaveide stoep. Ommegang van acht statiën; in de muur ingewerkte zandstenen reliëfs met taferelen uit het leven van St.-Godelieve.

Kerk van 1922, aansluitend bij de regionale baksteengotiek, n.o.v. architect Ch. Van Moerkerke (Roeselare), ter vervanging van de in 1918 verwoeste kerk met neoclassicistische inslag van 1865-1866 (fig. 374).

De plattegrond ontvouwt: half ingebouwde W.-toren; driebeukig schip van zes trav. met rechte sluiting van de zijbeuken, hoofdkoor van één rechte trav. met driezijdige sluiting; Z. -sacristie.

Lichte baksteenbouw; afdekking d.m.v. zadeldaken (kunstleien). Vierkante W.-toren van vier geledingen, gemarkeerd door haaks op elkaar staand versneden steunberen; achtzijdige spits. Geprofileerd, gedrukt spitsboogportaal en waterlijsten; druiplijst. Derde geleding getypeerd door blinde vensters met maaswerk en lichtgleuf. Spitsbogige galmgaten onder druiplijst; ingewerkte torenuurwerken. Flankerende W.- tuitgevels; spitsboogvensters (drielichten) op afzaten; druiplijst. Trav. van schip en koor geritmeerd door versneden steunberen en verdiepte spitsboogvensters (drielichten) op afzaten (fig. 375).

Interieur: bepleisterde en witbeschilderde hallenkerk geritmeerd door spitsbogige scheibogen op zuilen met eenvoudig kapiteel en achtzijdige sokkel. Houten spitstongewelven met ijzeren trekbalken; beschilderde graten en naald. Vlak overzolderd portaal (1061).

Mobilair. Drie glasramen in hoofdkoor van 1934, die de verheerlijking, de wurging (door W. Peene Delodder) en de liefdadigheid van St.-Godelieve voorstellen. Zijkoren gewijd aan St.-Jozef en O.-L.-Vrouw.

Orgel van 1880, gesigneerd "Hooghuys & Fils", in oorsprong bestemd voor de kapel van het St.-Niklaasinstituut te Kortrijk, in 1932 door J. Anneessens overgeplaatst naar Beitem.

  • A.R., D.V.G., 6653.
  • Afdeling ROHM W.-Vlaanderen, cel monumenten en landschappen, archief, nr. 1324.
  • (DELBAERE J.), 100 jaar Ste-Godelieveparochie, Beitem, 1966.
  • MUYLAERT F. (o.l.v.), Kerken in West-Vlaanderen, 1. Parochiekerken, decanaten Izegem, Lichtervelde, Roeselare, Staden, Tielt, Torhout, s.d; Rumbeke St.-Godelievekerk, p. 67-69.
  • ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, ((Kanton Ieper I)), Brussel, 1976, 1977, 1978, 1979, kanton Roeselare, p. 31-33.
  • ROOSE P., persoonlijke notities, 1998.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick & Vanneste, Pol

Aanvullende informatie

De parochiekerk van de Sint-Godelieveparochie werd met ingang van 1 januari 2016 onttrokken aan de eredienst.

Roose, Patrick (15-01-2016 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Meensesteenweg (Rumbeke)

Meensesteenweg (Roeselare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.