erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Godelieve

bouwkundig element
ID
23326
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23326

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dit aan de straat gelegen georiënteerd bedehuis, is de eerste kerk die gewijd werd aan deze Vlaamse heilige; parking ten zuiden en beeld van Sint-Godelieve ten zuidoosten; sokkel afkomstig van vroegere zerksteen. Omlopende geplaveide stoep. Ommegang van acht statiën; in de muur ingewerkte zandstenen reliëfs met taferelen uit het leven van Sint-Godelieve.

Kerk van 1922, aansluitend bij de regionale baksteengotiek, naar ontwerp van architect Ch. Van Moerkerke (Roeselare), ter vervanging van de in 1918 verwoeste kerk met neoclassicistische inslag van 1865-1866.

De plattegrond ontvouwt: half ingebouwde westtoren; driebeukig schip van zes traveeën met rechte sluiting van de zijbeuken, hoofdkoor van één rechte travee met driezijdige sluiting; ten zuiden sacristie.

Lichte baksteenbouw; afdekking door middel van zadeldaken (kunstleien). Vierkante westtoren van vier geledingen, gemarkeerd door haaks op elkaar staand versneden steunberen; achtzijdige spits. Geprofileerd, gedrukt spitsboogportaal en waterlijsten; druiplijst. Derde geleding getypeerd door blinde vensters met maaswerk en lichtgleuf. Spitsbogige galmgaten onder druiplijst; ingewerkte torenuurwerken. Flankerende westelijke tuitgevels; spitsboogvensters (drielichten) op afzaten; druiplijst. Traveeën van schip en koor geritmeerd door versneden steunberen en verdiepte spitsboogvensters (drielichten) op afzaten.

Interieur: bepleisterde en witbeschilderde hallenkerk geritmeerd door spitsbogige scheibogen op zuilen met eenvoudig kapiteel en achtzijdige sokkel. Houten spitstongewelven met ijzeren trekbalken; beschilderde graten en naald. Vlak overzolderd portaal.

Mobilair. Drie glasramen in hoofdkoor van 1934, die de verheerlijking, de wurging (door W. Peene Delodder) en de liefdadigheid van Sint-Godelieve voorstellen. Zijkoren gewijd aan Sint-Jozef en Onze-Lieve-Vrouw.

Orgel van 1880, gesigneerd "Hooghuys & Fils", in oorsprong bestemd voor de kapel van het Sint-Niklaasinstituut te Kortrijk, in 1932 door J. Anneessens overgeplaatst naar Beitem.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 6653.
  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, cel monumenten en landschappen, archief, nr. 1324.
  • (DELBAERE J.), 100 jaar Ste-Godelieveparochie, Beitem, 1966.
  • MUYLAERT F. (o.l.v.), Kerken in West-Vlaanderen, 1. Parochiekerken, decanaten Izegem, Lichtervelde, Roeselare, Staden, Tielt, Torhout, s.d; Rumbeke St.-Godelievekerk, p. 67-69.
  • ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, (Kanton Ieper I), Brussel, 1976, 1977, 1978, 1979, kanton Roeselare, p. 31-33.
  • ROOSE P., persoonlijke notities, 1998.

Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol
Datum  : 1999

Aanvullende informatie

De parochiekerk van de Sint-Godelieveparochie werd met ingang van 1 januari 2016 onttrokken aan de eredienst.

Auteurs : Roose, Patrick
Datum: 15-01-2016

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Godelieve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23326 (Geraadpleegd op 21-04-2021)