erfgoedobject

Tolhuis en Voorhaven

bouwkundig element
ID
301138
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301138

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Tolhuis en Voorhaven
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Tolhuis en Voorhaven
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

De sites van de Voorhaven en Tolhuis vormen een goed bewaard voorbeeld van havenaanleg uit de periode 1880-1890 met nog overblijvende essentiële onderdelen zoals een stuw, een schutsluis, sluiswachterswoningen, havenloodsen, havenkranen en droogdokken. Deze uitrusting bevindt zich daarenboven op een overgangsgebied tussen een stelsel voor de binnenscheepvaart en een stelsel voor zowel de binnenscheepvaart als de zeevaart.


Bron: Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002007, Voorhaven en Tolhuis
Auteurs: De Schepper, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Brandweerkazerne en zestien personeelswoningen

 • Omvat
  Droogdokken

 • Omvat
  Gesloten havenloodsen

 • Omvat
  Havenkranen 15 en 22

 • Omvat
  Kaaimuur

 • Omvat
  Omheining met gietijzeren zuiltjes

 • Omvat
  Open loods

 • Omvat
  Sluiswachterswoningen

 • Omvat
  Spoorwegbrug

 • Omvat
  Stuw tussen Wiedauwkaai en Tolhuiseiland

 • Omvat
  Tolhuissluis

 • Omvat
  Wachterslokalen

 • Is deel van
  Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Tolhuis en Voorhaven [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301138 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.