Kasteeldomein Appensvoorde

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Kasteeldomein Brughuis; Kasteeldomein Château du pont; Kasteeldomein Château Appensvoorde; Kasteeldomein Château du Pont d'Appensvoorde; Kasteeldomein Cedar Castle
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lievegem
Deelgemeente Lovendegem
Straat Koning Leopoldstraat
Locatie Koning Leopoldstraat 25-29, 26-28, Lievegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lovendegem (adrescontroles: 22-10-2007 - 22-10-2007).
  • Inventarisatie Lovendegem (geografische inventarisatie: 01-01-1994 - 31-12-1994).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel Château du pont of Brughuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kasteeldomein Appensvoorde met park
gelegen te Koning Leopoldstraat 25, Koning Leopoldstraat 26, Koning Leopoldstraat 27, Koning Leopoldstraat 28, Koning Leopoldstraat 29, Waalken 1 (Lievegem)

Deze bescherming is geldig sinds 19-11-1996.

omvat de bescherming als monument Kasteeldomein Appensvoorde: gebouwen
gelegen te Koning Leopoldstraat 25, Koning Leopoldstraat 26, Koning Leopoldstraat 27, Koning Leopoldstraat 28, Koning Leopoldstraat 29 (Lievegem)

Deze bescherming is geldig sinds 19-11-1996.

Beschrijving

Kasteel volgens oude prentbriefkaarten zogenaamd "Château du pont" of "Brughuis", "Château Appensvoorde" en "Château du Pont d'Appensvoorde" en thans "Cedar Castle". Vermoedelijk gebouwd in de tweede helft van de 18de eeuw door jonkvrouw J.T.C. Limnander en in 1844 in opdracht van graaf d'Alcantara-Schamp verbouwd naar ontwerp van architect Louis Minard, onder meer toevoeging van een derde bouwlaag, veranderen van de gevel en plaatsing van een nieuwe trap. Gelegen in een landschapspark waarin een vijver met brugjes, een goed bewaarde ijskelder en een merkwaardige ceder; ommuring en ijzeren omheining aan de straatkant; twee ijzeren toegangshekken, links tussen inzwenkende gecementeerde vierkante pilasters, daterend van circa 1930.

Buitenplaats van zeven traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (pannen). Bepleisterde en beschilderde gevels op zandstenen plint. Voorgevel met middenpartij van drie traveeën gevat tussen kolossale pilasters met Korinthisch kapiteel. Centrale spiegelboogdeur en deurvenster erboven in arduinen omlijsting met rocailleversiering. Gelijkaardige achtergevel. Aan weerszij aanbouwsels van één bouwlaag: aan de oostelijke zijde huiskapel met koepelverlichting, aan de westelijke zijde toegevoegde toegang naar ontwerp van ingenieur-architect F. Ladon. Links aanbouwsel van drie lagere bouwlagen (uit het tweede kwart van de 20ste eeuw).

Vrij goed bewaard interieur met enkele mooie schouwmantels in rococostijl en een fraaie houten wenteltrap van circa 1844 naar ontwerp van architect Louis Minard.

19de-eeuwse remise van één bouwlaag opgetrokken uit baksteen. Geschilderde gevel met rondboogarcade met poorten. Aan straat- en achterzijde ingericht tot woonhuis. Oranjerie van vier traveeën onder schilddak (pannen) met fraaie windwijzer, vermoedelijk eveneens naar ontwerp van architect Louis Minard van circa 1844. Hoge rondboogvensters met roedeverdeling tussen vlakke Toscaanse pilasters. In de muur van de moestuin ingemetste arduinen steen ter nagedachtenis van Stéphane (d'Alcantara) overleden in 1845.

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nummer 374.
  • Rijksuniversiteit Gent, Fonds Vliegende Bladen, I, Lovendegem.
  • VLAEMINCK R., Kastelen van Lovendegem, licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent, in voorbereiding.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1994: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Waarschoot - Zomergem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1994

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Koning Leopoldstraat

Koning Leopoldstraat (Lievegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.