Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Horebeke
Deelgemeente Sint-Maria-Horebeke
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 25, Horebeke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Horebeke (adrescontroles: 01-04-2008 - 01-04-2008).
  • Inventarisatie Horebeke (geografische inventarisatie: 01-03-1999 - 30-06-1999).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve: boerenwoning
gelegen te Dorpsstraat 25 (Horebeke)

Deze bescherming is geldig sinds 08-07-1999.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Sint-Maria-Horebeke

Deze bescherming is geldig sinds 08-07-1999.

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Ketse, een smalle landwegel van de Dorpsstraat leidend naar de dorpskom van Sint-Kornelis-Horebeke, de oude bebouwing in Ketse werd in 1998 vervangen door nieuwe bouw.

Voormalige hoeve met aan de straat gelegen huis van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (zwarte pannen), volgens kadasterarchief gebouwd door de kostersfamilie Ghys in het tweede kwart van de 19de eeuw. Voormalig boerenhuis met beraapte bakstenen gevel op gecementeerde plint met schijnvoegen. Linker woongedeelte onderkelderd. Bepleisterde puilijst. Licht getoogde vensters met witgepleisterde omlijsting en witte persiennes. Halfronde vensters met sierlijke roedeverdeling op de halve-verdieping, in eerste drie en laatste traveeën blind. Omlijste deur op trap met bovenlicht in derde travee. Venster in eerste travee bij renovatiewerken veranderd tot deur.

Rechts grote rechthoekige inrijpoort naar kleine gekasseide binnenplaats omsloten door bakstenen stallen en kleine dwarsschuur, grotendeels uit begin 20ste eeuw. Bakstenen achtergevel met gelijkaardige ordonnantie, halfronde bovenvensters en licht getoogde deur op trap in omlijsting van gesinterde baksteen.

Aansluitend bij het erf, boomgaard en vroegere groentetuin, afgesloten met een haag en een bakstenen muur aan de kant van Ketse. Ten zuiden tegen de haag, een prieel uit geschoren taxus.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Sint-Maria-Horebeke

Dorpsstraat, Kerkplein, Ketse, Kullaarsweg, Matersestraat, Rokegem (Horebeke)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (Horebeke)

omvat Taxusprieel

Dorpsstraat 25 (Horebeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.