Nieuwe protestantse kerk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Horebeke
Deelgemeente Sint-Maria-Horebeke
Straat Korsele
Locatie Korsele 39, Horebeke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Horebeke (adrescontroles: 01-04-2008 - 01-04-2008).
  • Inventarisatie Horebeke (geografische inventarisatie: 01-03-1999 - 30-06-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Nieuwe protestantse kerk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Oude en Nieuwe Kerk en hoevewoning

Deze bescherming is geldig sinds 22-04-1994.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Wijk Corseele

Deze bescherming is geldig sinds 13-10-1986.

Beschrijving

Protestantse Evangelische kerk. Zogenaamd De Nieuwe Kerk, gelegen vlak naast de zogenaamde Oude Kerk. Het omringend kerkhof is aan twee zijden omheind met bakstenen muren met ezelsrug. In de zuidwestelijke omheiningmuur, arduinen gedenksteen van 1824, met tekst "Zelfs na hun dood zorgt Willem I Koning der Nederlanden Voor Zyne Onderdanen MDCCCXXXIV", ter herdenking van de toelating door Koning Willem I in 1823 om een kerkhof aan te leggen. Kerkhof ten zuidoosten afgesloten door ijzeren hekwerk, in 1860 aangebracht ter vervanging van een houten hek. Aan weerszij van de kerk in de voortuin een taxus en een linde. Ten noordwesten van de tempel, twee treuressen en ten noorden een treurbeuk met zware stam van 4,5 meter omtrek, één der oudste treurbeuken van het land uit het midden van de 19de eeuw, met aan de wortels een ingegroeide grafsteen van 1867. Er blijven nog 245 graven, volgens de voorschriften liggend met lichte helling.

De hervormde kerk is gebouwd in 1872 in neogotische stijl naar ontwerp van architect Ch. Vanderstraeten (Oudenaarde) van 1868. Ingewijd op 16 oktober 1872. Eenbeukig bakstenen gebouw van drie traveeën met driezijdige koorsluiting. Ingebouwde toren in Zuid-Oosten gerichte voorgevel met bekronend kruis en haan, geflankeerd door overhoekse steunberen. Licht getoogd portaal met erboven spitsboogvormig drielicht met rosas. Op de dorpel, in arduin gebeeldhouwde opengeslagen bijbel met tekst "wy prediken niet ons zelven maar Christus Jezus onzen verlosser". Zijgevels geritmeerd door versneden steunberen en spitsboogvormige tweelichten.

Zeer eenvoudig interieur zonder heiligenbeelden of decoratie. Kruisribgewelven rustend op halfzuiltjes met bladkapiteel.

Mobilair van 1872 geschonken door de familie Wilford (Temse). Houten banken. Neogotische eiken preekstoel tegen de blinde koormuur. Lezenaar met arend. Veelhoekige marmeren doopvont met houten deksel. Orgel van 1961. Glasramen geschonken door de familie Wilford uit Temse, twee koorvensters met figuratieve voorstelling en herinneringstekst.

  • Rijksarchief Gent, Provinciaal archief, 1851-70, nr. 1782/9.
  • BLOMMAERT W.V., De Geuzenhoek te Horebeke, De Oude Kerk (1795-1995), Horebeke, 1995.
  • BLOMMAERT W.V., De Geuzenhoek te Horebeke, Het kerkhof van de protestantse gemeente (1822-2000), Brussel, 2000.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Korsele

Korsele (Horebeke)

maakt deel uit van Wijk Corseele

Abraham Hansstraat 1-5, 4, Koning Willemdreef 1, 4, Korsele 19-53, 20-50 (Horebeke)

omvat Treurbeuk op protestants kerkhof Korsele

Korsele 39 (Horebeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.