erfgoedobject

Pastorie

bouwkundig element
ID
78335
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78335

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pastorie
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Oudlandpolders van Lampernisse
    Deze bescherming is geldig sinds 30-01-2002

Beschrijving

* Zannekinstraat nr. 18. Voormalige pastorie met voortuin, gelegen binnen het beschermd landschap van de Oudlandpolders van Lampernisse (M.B. van 30.01.2002, ook te Alveringem en Veurne). Voor de Eerste Wereldoorlog gebouw van twee bouwlagen onder zadeldak, ruime voortuin met toegangspoortje en wellicht ook brug over de omwalling. Zowel het volume als het poortje worden hernomen in de wederopgebouwde pastorie, de omwalling werd echter gesuppimeerd.
Eenvoudige geelbakstenen pastorie uit de wederopbouwperiode n.o.v. architect Jozef Viérin (Brugge). Dubbelhuis van twee bouwlagen onder zadeldak. Rechthoekige muuropeningen gevat in een geriemde omlijsting. Vernieuwd houtwerk.
Aan de straat, rondboogpoortje met steunberen, gevat onder zadeldak op korbelen.
Onder de pastorie is een Belgische schuilplaats van de Eerste Wereldoorlog bewaard. Tijdens de oorlog werd de kelder onder de ruïnes van de pastorie gebetonneerd. Twee witgeschilderde vertrekken.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 732. (inhoudelijk dossier Oudlandpolders van Lampernisse)
INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).
KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM, Fototheek.
NOTEBAERT A., NEUMANN C. e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986 (dossier nummer 5128 over pastorie).


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol

Aanvullende informatie

De kelder van de pastorie werd tijdens de Eerste Wereldoorlog met beton verstrekt om als schuilplaats te gebruiken. Binnenin zijn er twee wit gepleisterde vertrekken.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs : Marchand, Sofie
Datum: 13-04-2017

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pastorie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78335 (Geraadpleegd op 08-03-2021)