Betonnen fundering van Duits kanon van de Eerste Wereldoorlog

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Houthulst
Deelgemeente Klerken
Straat Steenstraat
Locatie Steenstraat zonder nummer, Houthulst (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Houthulst (adrescontroles: 08-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Houthulst (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Betonnen fundering van Duits kanon van de Eerste Wereldoorlog

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Betonnen geschutsbedding van Duits kanon Predikboom

Deze bescherming is geldig sinds 29-02-2012.

Beknopte karakterisering

Typologieverdedigingswerken
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Ter hoogte van nummer 38, betonnen fundering van Duits kanon van de Eerste Wereldoorlog op het gehucht "Predikboom", achter de herberg "In de Predikboom". Restanten van betonnen ronde geschutsbedding waarop het kanon van de "Predikboom" stond.

Met dit zogenaamde ‘reuzenkanon’ van 38 cm bestookten de Duitsers eind april 1915 Poperinge en Duinkerke (Noord-Frankrijk). Evenwijdig met de Steenstraat legden de Duitsers een spoorlijn aan, als aftakking van de spoorlijn Gent-Adinkerke. Deze spoorlijn splitste zich ter hoogte van het kanon in drie op. Rond de batterij bevonden zich diverse betonnen constructies. Het gecamoufleerde kanon werd meermaals getroffen door vijandelijke artillerie, waardoor het landschap er rond veranderde in een kraterlandschap. In mei 1915 werd het kanon het zwijgen opgelegd door een Frans kanon vanuit Koksijde. Op 22 juni van dat jaar kon het kanon opnieuw Veurne, Duinkerke (hier vallen een veertigtal doden), Cassel, Sint-Winoksbergen, Hondschoote en Leisele onder vuur nemen. Toch konden de Fransen het kanon opnieuw stilleggen tot 9 augustus 1915. Nadat het kanon twee dagen later bestookt werd met vliegtuigbommen, konden de Duitsers het niet meer activeren. In 1916 startten de Duitsers met de bouw van een ander 'reuzenkanon' op het gehucht "Leugenboom" te Koekelare.

  • INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).
  • ERVINCK L., DEBAEKE S., Het drama van Esen, Koksijde, 1996, p. 127, 128, 131, 134.
  • VERSCHUREN R., Houthulst in oorlog en verzet, in Bijdrage tot de geschiedenis van Houthulst. Van 19de-eeuwse parochiestichting tot gemeente (1928), Brussel, 1988, p. 48 (iconografie).

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2006

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Steenstraat

Steenstraat (Houthulst)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Betonnen fundering van Duits kanon van de Eerste Wereldoorlog [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79541 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.