erfgoedobject

Twee stadswoningen

bouwkundig element
ID
82976
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82976

Juridische gevolgen

Beschrijving

Twee achter elkaar liggende diephuizen van zeven/zes + drie traveeën, 16de-eeuwse kern met gevel van 1667 ter vervanging van een houten gevel. "Kunstige Herstelling" van 1983 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge), onder meer terugbrengen van begane grond naar oorspronkelijke situatie in plaats van winkelpui van 1938, verder consoliderende restauratie. Verankerde bakstenen tuitgevel met schouderstukken en vlechtingen. Rechthoekige muuropeningen op de bovenverdieping met afgeschuinde dagkanten en oorspronkelijk met middenstijl, ontlastingsbogen, de middelste met accoladeboog. Rechthoekig topvenster in korfboognis met afgeschuinde dagkanten. Afgeschuinde hoek met zandstenen hoekblokken. Zijgevels, verankerde bakstenen lijstgevels: rechthoekige vensters, enkele met ontlastingsbogen van een rollaag behorend tot oudere openingen, één bovenvenster met afgeschuinde dagkanten. De achtergevel is een verankerde bakstenen tuitgevel met sporen van oudere openingen.

Interieur. Balklagen en dakspant met drie schaargebinten.

 • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 970/1983.
 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, juni 1984.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1065/1938.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 199.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Kleine Nieuwstraat

 • Is deel van
  Langerei

 • Is deel van
  Langerei en Potterierei met omgeving


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Twee stadswoningen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82976 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.