Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Langerei en Potterierei met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
12420
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12420

Besluiten

Lange Rei en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2015  ID: 5683

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De Langerei en Potterierei zijn samen met hun onmiddellijke omgeving beschermd als stadsgezicht. De bescherming omvat tevens het complex van de Duinenabdij, het klooster Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie en de omgeving van het Sasplein met inbegrip van het pakhuizencomplex. De bruggen over de rei zijn eveneens opgenomen in de bescherming als stadsgezicht.Waarden

De Lange Rei en omgeving zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De Lange Rei is één van de belangrijkste stadskanalen waarbij de natuurlijke loop van de rivier de Reie nog duidelijk herkenbaar is in de licht kronkelende bedding. Dit is uniek binnen het kanalenstelsel in de Brugse binnenstad.
De Lange Rei vormt binnen het centrum van de stad Brugge een belangrijke lineaire stedelijke structuur en was de toegangsweg van de maritieme handel met Brugge, hierdoor ontwikkelde de stad zich in de Middeleeuwen tot een belangrijke handelsmetropool.
Langsheen de Lange Rei is een heterogene en beeldbepalende bebouwing tot stand gekomen, dit getuigt van de evolutie van de stad ingezet na de aanleg van de tweede omwalling in 1297 waarbij de Reie een belangrijke rol speelde bij de ontwikkeling van de stad. Langsheen de Lange Rei vestigden zich belangrijke kloosterorden en liefdadigheidsinstellingen die hun stempel hebben gedrukt op de omgeving en de ontwikkeling van dit stadsdeel. Voorbeelden hiervan zijn het 13deeeuwse hospitaal "Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie", die instond voor de opvang van aankomende zieken en passanten, en de 17de-eeuwse Cisterciënzerabdij Ter Duinen. later (1847) in gebruik als bisschoppelijk Grootseminarie. Deze kloosterorden hebben daarbij ook hun stempel gedrukt op de omgeving, onder meer door het uitbouwen van grotere groene binnenruimten bestaande uit afzonderlijke patiotuinen, parkachtige tuinen, moestuinen en boomgaarden.
De bebouwing langsheen de Lange Rei heeft een evolutie gekend van verschillende functies zoals onder meer commerciële functie, onderwijsfunctie, woonfunctie en verzorgingsfunctie. Hier zijn ook woonhuizen te situeren van belangrijke historische figuren zoals dichter Julius Sabbe (1846-1910) en kunstenaar Flori Van Acker (1858-1940).

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De bebouwing langs de Lange Rei en omgeving vertoont een grote historische gelaagdheid en vormen belangrijke merktekens in het stedelijk landschap. De gevelwanden langs de Lange Rei, die het resultaat zijn van het bouwen en verbouwen door de eeuwen heen vormen een staalkaart van verschillende architectuurstijlen vanaf de 15de eeuw tot de 20ste eeuw. Hier worden verschillende stijlen goed geïllustreerd zoals onder meer de gotiek, typische 17de-eeuwse trapgevels, barokke architectuur, rococo, classicistische en neoclassicistische architectuur en panden in historiserende stijl waarbij de restauratie, gekend als "Kunstige Herstelling" wordt geïllustreerd. Eveneens zijn er voorbeelden bewaard van historiserende architectuur uit de jaren 1940-1950 waarbij vroegere voorbeelden als illustratie dienden. De jaren 1970 worden geïllustreerd door enkele voorbeelden met typsische vormgeving en materiaalgebruik. De jaren 1980-1990 worden geïllustreerd door de typische invularchitectuur met onder meer postmodernistische kenmerken.
De bebouwing langs de Lange Rei is een getuige van de vele toonaangevende architecten die de omgeving van de Lange Rei een gedaante hebben gegeven. We denken hierbij onder meer aan architect H. Pulinx Jr. die het poortgebouw Langerei nummer 7 in rococostijl heeft ontworpen. Architect Louis Delacenserie drukt zijn stempel op twee opvallende eclectische panden, Langerei nummers 62-63. Architect lsidoor Alleweireldt die vooral bekend was voor de neoclassicistische ontwerpen zoals onder meer bij Potterierei nummer 2. Architect Ch. Dewulf die zijn stempel heeft gedrukt op de historiserende architectuur, onder meer bij het pand Potterierei nummer 74. Architect K. Verschelde speelde een belangrijke rol bij de historiserende restauratie van het hospitaal Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie. Architect E. Timmery realiseerde woonhuizen in neoclassicistische stijl en historiserende stijl.
De Lange Rei met bewaarde kaaimuren, gietijzeren leuningen en zitbanken vormen een authentiek geheel. De originele leuningen, geplaatst in 1887 en 1888 zijn grotendeels bewaard gebleven. Tot op vandaag worden de leuningen en zitbanken nog steeds hermaakt naar origineel model. De kaaimuren zijn gaaf bewaard en zijn ter hoogte van de voormalige pakhuizen opgebouwd uit grote natuurstenen blokken, wat wijst op de ouderdom en de oorspronkelijke havenfunctie ter hoogte van het Dampoortcomplex en Sasplein.
De bruggen zogenaamd de Carmersbrug, de Snaggaerdbrug en de Oliebrug, gebouwd over de Lange Rei zijn kopieën van de bruggen die staan afgebeeld op de kaart van Marcus Gerards van 1562. Ze werden waarheidsgetrouw heropgebouwd circa 1976 met herbruikmateriaal.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Langerei en Potterierei met omgeving

's-Gravenstraat, Annuntiatenstraat, Carmersstraat, Duinenabdijstraat, Gotje, Gouden-Handstraat, Haarakkerstraat, Julius en Maurits Sabbestraat, Kleine Nieuwstraat, Komvest, Langerei, Oliebaan, Peterseliestraat, Potterierei, Sasplein, Sint-Gilliskoorstraat, Snaggaardstraat, Wulpenstraat (Brugge)
De Lange Rei maakt deel uit van het voormalig havengebied van de stad Brugge. Via de Lange Rei voeren hier schepen de stad binnen.

Is de omvattende bescherming van

18de-eeuws tudorboogpoortje

Langerei 13 (Brugge)
Horend bij Langerei nummer 13: 18de-eeuws tudorboogpoortje, afgeschuinde dagkanten op natuurstenen basis met rococo-ornament.


Burgerhuis

Langerei 18 (Brugge)
Huis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak. Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw, 16de- tot 17de-eeuwse kern.


Burgerhuis

Langerei 19 (Brugge)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder hoog zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), onder meer wijzend op een oudere 16de- tot 17de-eeuwse kern; bedaking duidelijk aan straatzijde aangepast in de loop van de 19de eeuw voor de verhoging van de gevel.


Burgerhuis

Langerei 3 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, 19de-eeuwse schermgevel fasegewijs gebouwd, mogelijke oudere kern zie sporen van doorlopende tussendorpels op begane grond en bovenverdieping.


Burgerhuis

Langerei 4 (Brugge)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. In 1988 wordt nummer 4 één eigendom samen met nummers 5-6. De gevel is het resultaat van een historiserende "Kunstige Herstelling" van 1904.


Burgerhuis

Langerei 12 (Brugge)
Huis van drie/vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, 17de-eeuwse gevel met in 1907 toegevoegde erker en in de eerste helft van de 20ste eeuw aangebrachte poort. Verankerde bakstenen trapgevel (9 treden + topstuk) op grijze plint.


Burgerhuis

Langerei 14 (Brugge)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, opklimmend tot de 16de eeuw (?) en aangepast in de loop van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Langerei 15 (Brugge)
Heden samenstel van diep- en breedhuis, dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken. Oorspronkelijk twee trapgevels met links een door muurankers gedateerde gevel van 1643.


Burgerhuis

Langerei 30 (Brugge)
Diephuis van drie/twee + drie traveeën onder zadeldak, uit de 16de tot de 17de eeuw. Verankerde, bepleisterde en grijsbeschilderde trapgevel (6 treden + topstuk) op grijze plint.


Burgerhuis

Langerei 35 (Brugge)
Huis van zes traveeën en twee bouwlagen met dubbelhuisopstand en twee dwarsvleugels aan de tuinzijde, zadeldaken; mogelijk van 1631 zie uitgesneden jaartal in trappaal en vermoedelijk oorspronkelijk voorzien van een centrale trap- of krulgevelbekroning.


Burgerhuis

Langerei 38 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën + twee traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen), gebouwd op de nieuwe rooilijn met links aanpalend steegje.


Burgerhuis

Langerei 46 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen), gelegen op de nieuwe rooilijn en naast een steegje. Neoclassicistische gevel met enkelhuisopstand, van 1884 in plaats van laag huisje met puntgevel en links tudorboogpoort.


Burgerhuis

Langerei 48 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevel met dubbelhuisopstand en 17de-eeuws uitzicht.


Burgerhuis

Langerei 49 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). De 17de-eeuwse gevel wordt tijdens "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architecten E. Schoonooghe en J. Janssens (Brugge) gereconstrueerd met verlies van aantal authentieke elementen.


Burgerhuis

Langerei 88 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen), met gevel uit de tweede helft van de 19de eeuw. Neoclassicistische, bepleisterde geelbeschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand.


Burgerhuis

Langerei 100 (Brugge)
Huis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Verbouwing van 1854.


Burgerhuis

Sint-Gilliskoorstraat 19 (Brugge)
Breedhuis van vier + vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). 17de-eeuws pand met huidige getrapte zijgevel van 1665.


Burgerhuis

Potterierei 2 (Brugge)
Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel van 1861 vermoedelijk naar ontwerp van architect Isidore Alleweireldt (Brugge)in plaats van 17de-eeuwse puntgevel.


Burgerhuis

Potterierei 3 (Brugge)
Smal diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Verbouwing van top- tot lijstgevel van twee traveeën en twee bouwlagen in 1846. Gevelaanpassing en toevoeging van een lagere bovenverdieping in 1852. Latere aanpassingen.


Burgerhuis

Langerei 96 (Brugge)
Diephuis van twee/drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, vervangt in 1929 een lager huis met trapgevel, in de top, gevelstenen met opschrift "ANNO/ 1929".


Burgerhuis

's-Gravenstraat 46, Langerei 102 (Brugge)
Breedhuis van vier/vijf + drie traveeën en drie bouwlagen onder half schilddak. Dubbelhuis, samenvoeging van twee huizen, 17de-eeuwse kern. Verankerde, bepleisterde en grijsbeschilderde 19de-eeuwse lijstgevels op donkere plint.


Burgerhuis 't Groen Huys

Potterierei 31 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). 17de-eeuws uitzicht, doch oude kern. Huidig uitzicht resultaat van verschillende aanpassingen.


Burgerhuis De Kleinen Vierpot

Potterierei 50 (Brugge)
Neobarokke trapgevel van baksteen (8 treden + topstuk en smeedijzeren windvaan) met uitgewerkte muurankers.


Burgerhuis met neoclassicistische lijstgevel

Langerei 58 (Brugge)
Neoclassicistische lijstgevel resultaat van opeenvolgende wijzigingen. In 1841: lijstgevel van vijf traveeën en tweeënhalve bouwlaag met een merkwaardige gevelbrede gietijzeren winkelpui geritmeerd door tien gekoppelde rondboogvensters.


Burgerhuis met tuitgevel

Potterierei 1 (Brugge)
Diephuis met enkelhuisopstand van vier/drie + vier/vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Café De Snaggaard

Langerei 20 (Brugge)
Voormalig café De Snaggaard, met bijzondere lijstgevel van 1843 in zichtbaar baksteenparement.


Duinenabdij

Peterseliestraat 19, Potterierei 72 (Brugge)
Het geleidelijk aan gebouwd complex beslaat een ruime oppervlakte tussen de Peterseliestraat, de Potterierei en de Oliebaan.


Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Potterierei 76 (Brugge)
Eenheidsbebouwing volgens spiegelbeeldschema, in gebruik als bejaardenwoningen.


Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Potterierei 95-96, 97 (Brugge)
Eenheidsbebouwing van drie huizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Godshuizen Heilige Moeder Anna

Potterierei 51-53 (Brugge)
Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van 1901 zie jaarcartouches. In de loop van 2002 restauratie naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge). Neobarokke trapgevel van baksteen (4 treden + topstuk) met uitgewerkte muurankers.


Herenhuis

Langerei 31 (Brugge)
Beeldbepalend herenhuis, dubbelhuistype van acht + drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddaken (Vlaamse pannen) met poortgebouw, koetshuis en paardenstal aan de Annuntiatenstraat.


Herenhuis

Langerei 34 (Brugge)
Herenhuis van het dubbelhuistype van zes traveeën en twee bouwlagen en mezzanino onder twee gelijklopende schilddaken; huidige toestand resultaat van het samenvoegen in het eerste kwart van de 19de eeuw van twee 17de-eeuwse diephuizen.


Herenhuis

Langerei 52 (Brugge)
Herenhuis met dubbelhuisopstand, heden ingericht als hotel; vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak opgetrokken op de nieuwe rooilijn.


Herenhuis

Langerei 59-60 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en tweeënhalve bouwlaag met rechts een poorttravee onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en witbeschilderde 19de-eeuwse lijstgevel op grijze plint, onder meer de muurankers van de eerste twee bouwlagen wijzen op een oudere kern.


Herenhuis

Potterierei 4 (Brugge)
Imposant herenhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Bijhorend poortgebouw in de Carmersstraat met rondboogpoort, eertijds horend bij "Brouwerij den Brandhaeck".


Herenhuis met neoclassicistische gevel

Langerei 5 (Brugge)
Samenstel van: enerzijds een breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leipannen) met neoclassicistische gevel van 1900 naar ontwerp van architect Etienne Timmery (Brugge), waarschijnlijk opgetrokken ter vervanging van koetshuis van 1865 en anderzijds het vroegere nummer 6, nu een diephuis van één travee en twee bouwlagen met gevel van 1990 naar ontwerp van architect Erik Van Biervliet (Brugge).


Hoekhuis De Torre

Langerei 2 (Brugge)
Hoekhuis van vier en vier traveeën en twee bouwlagen onder kruisende zadeldaken (mechanische pannen).


Hotelcomplex

Potterierei 15 (Brugge)
Dit hotelcomplex is het resultaat van een samenvoeging en een verbouwing van vier panden en de integratie van de voormalige schipperskapel.


Huis De Claversine

Langerei 13 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), oudere kern opklimmend tot de 15de, 16de en 17de eeuw. Halsgevel ter vervanging van een houten gevel, gedateerd met jaartal 17 / 16 aan weerszijden van het topvenster.


Klooster van Sarepta

Langerei 26 (Brugge)
Gebouwencomplex gedeeltelijk gebouwd door het klooster van Sarepta van de zusters van het Gemene Leven, hier gevestigd tussen 1617-1784 in het voormalige "Hof St.-Pol", dat teruggaat tot de 14de eeuw, en genoemd werd naar de vermeende bewoner Jacques de Châtillon de Saint Pol. Thans stadsschool met gebouwen gegroepeerd rondom een binnenplaats, met tweede toegang aan de Collaert Mansionstraat.


Kunstenaarsatelier F. Van Acker

Potterierei 58 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak. De bepleisterde witbeschilderde lijstgevel boven een grijze plint, van 1880 vervangt een trapgevel met gotische spitsboogopening.


Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie

Peterseliestraat 21, Potterierei 78-79 (Brugge)
Geleidelijk aan gegroeid complex, oorspronkelijk als tijdelijk opvangcentrum van zieken, pelgrims en ouderlingen, gesticht op het einde van de 13de eeuw. In zijn huidige vorm bestaat het complex aan de Potterierei van links naar rechts uit de voormalige ziekenzaal met toegang tot het hospitaal, de kerk en de Onze-Lieve-Vrouwekapel. Ten oosten, in het verlengde van de ziekenzaal liggen de kloostergebouwen met onder meer de oude keuken, de refter en de archiefkamer.


Pakhuizencomplex

Komvest 45 (Brugge)
Pakhuizencomplex uit de 18de tot 19de eeuw, op uitspringende landvleugel met deels bewaarde natuurstenen kaaimuren, beeldbepalende ligging aan de voormalige handelskom. Heden opslagruimte voor de gistfabriek.


Poortgebouw van leenbank De Grote Caorsijnen

Langerei 7 (Brugge)
Poortgebouw van 1748-1753 van de voormalige leenbank die teruggaat tot de 13de eeuw. In 1629 vestiging van de in 1573 gestichte "Waerachtigen Bergh van Charitate", een stedelijke leenbank waar men renteloos of tegen lage rente kon lenen. Afschaffing van de "Bergh" in 1795. In 1876 opnieuw een pandhuis tot definitieve sluiting in 1920.


Samenstel van stadswoningen

Potterierei 61-62 (Brugge)
Verankerde bakstenen lijstgevel doorbroken door een bijna gevelbrede traptop (4 treden + topstuk).


Samenstel van winkelhuizen

Langerei 71 (Brugge)
Samenstel van breedhuis, 18de tot 19de eeuw, van zes/zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), eventueel als samenvoeging van twee oudere constructies, en 17de-eeuwse dwarsvleugel met oorspronkelijk een topgevel aan straatzijde.


Sint-Leocollege

Potterierei 11-12, 13 (Brugge)
Sint-Leocollege in plaats van het Engels Seminarie (1861-1873), dat gesticht was door Baron John Sutton, een Engelse bekeerling, die te Brugge woonde.


Soortgelijke stadswoningen

Potterierei 100-101 (Brugge)
Twee soortgelijke diephuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder twee gelijklopende zadeldaken (Vlaamse pannen), opklimmend tot de 17de eeuw met in de loop van de 19de eeuw aangepaste muuropeningen.


Stadswoning

Langerei 69 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Stadswoning

Langerei 53 (Brugge)
Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). 1974: reconstruerende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect L. Neyt (Brugge)


Stadswoning

Langerei 68 (Brugge)
In zijn huidige vorm, dubbelhuis bestaande uit twee trapgevels (5 treden + topstuk) met haakse zadeldaken aansluitend bij de hoofdbedaking (nok parallel aan de straat, overal Vlaamse pannen); samen zes/vijf traveeën en twee bouwlagen met oude kern.


Stadswoning

Langerei 82 (Brugge)
Huis van vijf/vier traveeën en één/twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), uit de 16de tot 18de eeuw(?). Lins aanbouw op de begane grond toegevoegd in 1848.


Stadswoning

Langerei 86 (Brugge)
Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1986 naar ontwerp van architecten L. Laloo en P. Cardinael (Brugge). Verankerde grijsbeschilderde bakstenen gevel uit de 18de tot de 19de eeuw, op grijze plint.


Stadswoning

Langerei 89 (Brugge)
Diephuis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). 17de-eeuwse gevel oorspronkelijk met twee bolkozijnen op de bovenverdieping, in 1840 vervangen door drie rondboogvensters.


Stadswoning

Langerei 91 (Brugge)
In zijn huidige vorm, diephuis met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) gedateerd "1775".


Stadswoning

Potterierei 21 (Brugge)
Lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen opgetrokken in 1852 ter vervanging van de trapgevel van het nog bestaande diephuis, oorspronkelijk met twee bouwlagen onder een nu afgesnuite bedaking.


Stadswoning

Potterierei 22 (Brugge)
Analoge evolutie, als nummer 21, voor dit diephuis van drie traveeën waarvan de huidige lijstgevel teruggaat tot 1851. Hij vervangt eveneens een lagere trapgevel die vermoedelijk in 1714 in de plaats kwam van een houten gevel.


Stadswoning

Potterierei 35 (Brugge)
Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde bakstenen lijstgevel met 19de-eeuws uitzicht, doch met oude 17de-eeuwse kern van een barokke trapgevel, zie interieur en voorgevel.


Stadswoning

Potterierei 36 (Brugge)
Diephuis van drie + twee/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde bakstenen trapgevel (7 treden + topstuk) vervangt in 1684 een houten gevel, doch met behoud van de oude kern.


Stadswoning

Potterierei 39 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Tuitgevel van verankerde gele baksteen uit de 17de eeuw, zie bewaarde dakconstructie (schaar- en nokgebinte) en balken. Aangepaste begane grond.


Stadswoning

Potterierei 40 (Brugge)
Diephuis met enkelhuisopstand van oorspronkelijk twee brede traveeën op de begane grond, nu drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de eeuw.


Stadswoning

Potterierei 41 (Brugge)
Lager diephuis van oorspronkelijk twee, nu drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de eeuw.


Stadswoning

Potterierei 43 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw. Later aangepaste muuropeningen.


Stadswoning

Potterierei 45 (Brugge)
Breedhuis met dubbelhuisopstand van vier traveeën en drie bouwlagen + lagere traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Stadswoning

Potterierei 47 (Brugge)
Diephuis van drie + vier/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van een consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1992-1993 naar ontwerp van architect D. Laethem (Oostkamp).


Stadswoning

Potterierei 49 (Brugge)
Huis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" van 1969-1970 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge) waarbij de gevel volledig is gereconstrueerd.


Stadswoning

Potterierei 54 (Brugge)
Enkelhuis van drie/twee, oorspronkelijk twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw, zie dakhelling en -constructie, bewaarde balken, en schouwen.


Stadswoning

Potterierei 55 (Brugge)
Diephuis met enkelhuisopstand van oorspronkelijk twee, nu drie/ twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van restauratiewerken.


Stadswoning

Duinenabdijstraat 14, Potterierei 72 (Brugge)
Achterin gelegen woning bestaande uit drie diep gerichte panden van respectievelijk twee, één en twee traveeën en één bouwlaag onder drie evenwijdig lopende zadeldaken (Vlaamse pannen).


Stadswoning

Potterierei 74 (Brugge)
Diephuis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Stadswoning

Potterierei 82 (Brugge)
Diephuis van twee + één travee en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw. Oorspronkelijke gevel vóór 1850 voorzien van een uitkragende bovenbouw. Muuropeningen aangepast in de loop van de 19de eeuw. Verankerde bakstenen trapgevel (6 treden + topstuk).


Stadswoning

Potterierei 85 (Brugge)
Huis van twee/één traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Uit de 17de eeuw. Latere aanpassingen. Verankerde bakstenen trapgevel (5 treden + topstuk).


Stadswoning

Potterierei 92 (Brugge)
Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw. In de loop van de 19de eeuw aangepaste benedenvensters.


Stadswoning

Potterierei 103 (Brugge)
Huis uit de 17de eeuw. Historiserende "Kunstige Herstelling" van 1929-1930 naar ontwerp van architect E. Timmery (Brugge). Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect R. Michielsens (Brugge) in 1990-1991. Verankerde bakstenen lijstgevel met bijna gevelbrede traptop (7 treden + topstuk).


Stadswoning

Potterierei 84 (Brugge)
Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw. Aanpassen van de muuropeningen, zie sporen van vroegere ontlastingsbogen op de begane grond. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1993-1994 naar ontwerp van architect H. Peeters (Knokke-Heist).


Stadswoning

Potterierei 75 (Brugge)
Klein enkelhuis van twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, teruggaand tot de 17de eeuw (?). Verankerde bakstenen lijstgevel in combinatie met een brede tuitgevel afgewerkt met vlechtingen en voorzien van een korfboogvenstertje met afgeschuinde dagkanten.


Stadswoning

Potterierei 66-69 (Brugge)
Breedhuis op L-vormige plattegrond van vijf + twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Verankerde bakstenen lijstgevel, okergeelbeschilderd boven een zwarte plint. 19de-eeuws uitzicht, doch oude 17de-eeuwse kern.


Stadswoning met houten winkelpui

Langerei 70 (Brugge)
Diephuis van twee/drie traveeën en tweeënhalve bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen).


Stadswoning met overblijfsel stadsversterking

Sasplein 1-2 (Brugge)
Stadswoning met tegen de noordelijke gevel een rondeel als overblijfsel van de middeleeuwse stadsversterking.


Stadswoningen

Langerei 92-93, 94 (Brugge)
Oorspronkelijk drie gelijke huizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak.


Toegang tot park Hof De Jonghe

Langerei zonder nummer (Brugge)
Toegang tot park "Hof De Jonghe". Witbeschilderde bakstenen muur, tudorboogpoort met afgeschuinde dagkanten op zandstenen basis.


Twee gespiegelde burgerhuizen

Langerei 62-63 (Brugge)
Twee enkelhuizen opgesteld volgens spiegelend schema. Breedhuizen van twee/drie traveeën, souterrain en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) van circa 1904, naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge). Opvallende, eclectische trapgevels (9 treden en topstuk) met aansluitende haakse bedaking.


Twee stadswoningen

Kleine Nieuwstraat 45, Langerei 33 (Brugge)
Twee achter elkaar liggende diephuizen van zeven/zes + drie traveeën, 16de-eeuwse kern met gevel van 1667 ter vervanging van een houten gevel. "Kunstige Herstelling" van 1983 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge), onder meer terugbrengen van begane grond naar oorspronkelijke situatie in plaats van winkelpui van 1938, verder consoliderende restauratie.


Winkel

Langerei 101 (Brugge)
Huis van drie/vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Gevel van 1888 in plaats van lijstgevel van twee bouwlagen en dakkapel met tuitgevel. De bouwaanvraag voorziet een winkelpui met centrale deur en puilijst en rijker versierde vensteromlijstingen op de bovenverdieping.


Woonhuis van dichter Julius Sabbe

Potterierei 34 (Brugge)
Voormalig woonhuis van dichter Julius Sabbe met bronzen gedenkplaat boven de deur.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.