Collectief

Robbrecht & Daem

ID
7032
URI
https://id.erfgoed.net/personen/7032

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Grote Markt en omgeving

Eikelstraat, Felix Timmermansplein, Florent Van Cauwenberghstraat, Grote Markt, Koning-Albertstraat, Rechtestraat, Vismarkt (Lier)
Na de verheffing van Lier tot stad in 1212, ontstond een nieuwe omwalling. De huidige Grote Markt vormde hierin een belangrijke kern waarop de hoofdstraten, die in verbinding stonden met de stadspoorten, samenkwamen.


Katoen Natie

Van Aerdtstraat 31-33 (Antwerpen)
Pakhuis op de hoek van Van de Wervestraat en Van Aerdstraat, gebouwd in opdracht van de Katoen Natie naar een ontwerp door de aannemer Jean Joseph Buisseret aîné uit 1869, uitgebreid door de aannemers Louis Marie Corneel Buisseret en Frans Verhoeven in 1910.


Landhuis

Sint-Anna 34 (Kortrijk)
Sint-Anna nr. 34. Landhuis opgetrokken tussen 1979-1983, naar ontwerp van P. Robbrecht en H. Daem (Gent). De woning is een persoonlijke interpretatie van het Palladiaanse model. Konfrontaties in moderne architectuur, Kortrijk, 1990, p. 114-115.


Magazijn La Nationale

De Waghemakerestraat zonder nummer, Van Aerdtstraat 31-33 (Antwerpen)
Pakhuis in opdracht van Jos Luyten gebouwd door de Naamlooze Bouw- Crediet- en Spaarmaatschappij "Voorspoed", naar een ontwerp door de architect John Voet uit 1910.


Paardenstal en pakhuis van de Katoen Natie

De Waghemakerestraat zonder nummer, Van Aerdtstraat 31-33 (Antwerpen)
Paardenstal en pakhuis van de Katoen Natie, gebouwd naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1893.


Stapelhuis Sint-Felix

Godefriduskaai 30, Oudeleeuwenrui zonder nummer (Antwerpen)
Pakhuis in neoclassicistische stijl, in 1858 gebouwd naar ontwerp van architect Felix Pauwels, voor de Compagnie Générale de Matériels de Chemin de Fer. Grondige renovatie tot Felixarchief door Robbrecht en Daem architecten in 1997-2006.


Universiteitsbibliotheek, Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde en Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Blandijnberg 2, Rozier 9, Sint-Hubertusstraat 8, 18 (Gent)
Op de plaats van een voormalige arbeiderscité realiseerde de rijksuniversiteit tussen 1933 en 1945 een bibliotheek en het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (HIKO) naar ontwerp van Henry van de Velde. Van 1957 tot 1962 werd ten zuiden hiervan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte opgetrokken naar plannen van van de Veldes medewerker Eugène Delatte.


Woning Berkvens

Eedstraat 56 (Gent)
Villa in laat-modernistische stijl naar ontwerp van Paul Robbrecht en Hilde Daem, gebouwd volgens een goedgekeurde bouwaanvraag van 16 mei 1978 voor de heer en mevrouw Berkvens. De volumes van één tot twee bouwlagen met parement in baksteen zijn voorzien van manke zadeldaken (pannen) met hoge, slanke, zwarte stalen schoorstenen.


Thema's

Ontwerper van

Leopold de Waelplaats

Rector De Somerplein