Persoon

Pickery, Gustaaf

ID
7127
URI
https://id.erfgoed.net/personen/7127

Beschrijving

Gustaaf Pickery (Brugge, 1862 – 1921) volgde een opleiding bij zijn vader Hendrik Pickery en aan de Academie voor Schone Kunsten te Brugge. Hij studeerde nog enkele jaren in Parijs.

In het spoor van zijn vader was hij vooral beeldhouwer en boetseerder van portretten van prominenten, maar ook van eenvoudige volkse lieden, die hij met veel aandacht en gevoel afbeeldde. Hij realiseerde voornamelijk historische en allegorische taferelen in de traditie van de romantiek en in een geïdealiseerde, realistische stijl.

Hij ontwierp de gevelsculpturen van het stadhuis van Damme, de heiligenfiguren voor de Brugse O.-L.-Vrouwekerk, het gedenkteken voor H. Conscience te Blankenberge, verscheidene graftekens, Vlaams aardewerk, enz. Hij volgde zijn vader op als leraar aan de Academie voor Schone Kunsten van Brugge en onderwees aan de vakschool van Oostende. Hij speelde een rol in verschillende verenigingen in Brugge zoals de 'Maatschappij Kunst', de 'Cercle Photographique' enz.

Hij ligt begraven op de stedelijke begraafplaats van Brugge. Midden 1920 werd Gustaaf Pickery ziek. Enkele maanden vóór zijn dood werd hij op zijn ziektebed benoemd tot Ridder in de Kroonorde. Op zijn begrafenis sprak Flori Van Acker, directeur van de Academie, als volgt over G. Pickery: “G.P. zocht onbeschroomd in eigen kunst de poëzie der werkelijkheid weder te geven. Hij wist in zijn werken de kalme gemoedelijkheid met hogere vlucht te paren. Schoonheid, waarheid en kunst samen te verbinden was zijn grootste bekommernis, zijn enigste doel. In zijn kunstgewrochten zit niets zonderlings, niets overdreven. Alles is natuurlijk, alles is ongezocht. Zijn borstbeelden zijn sprekend van gelijkenis.”

  • PICKERY K., Hendrik en Gustaaf Pickery, Brugse beeldhouwers. Brugge, Heemkundige Kring Van Coppenolle, 1982.
  • Lexicon van Westvlaamse Beeldende Kunstenaars (Deel 3). Kortrijk, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 1994.

Bron: Beschermingsdossier DWOO2456, Hannelore Decoodt.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Borstbeeld Koning Albert I

Daverlostraat zonder nummer (Brugge)
Van 1936, bronzen borstbeeld ter nagedachtenis van Koning Albert I (1875-1934), ontworpen door de beeldhouwer Gustaaf Pickery (Brugge) en uitgevoerd door de beeldhouwer Laforce.


Huis van de Heren van Gruuthuse

Dijver 17A-C (Brugge)
Voormalige patriciërswoning van de heren van Gruuthuse. Ze verwierven in de 14de eeuw het gruitrecht en hadden daardoor het monopolie op het verdelen van het gruit, een kruidenmengsel dat diende als basis voor het gruitbier. Thans Gruuthusemuseum, museum voor toegepaste kunst. Kern uit de 15de eeuw, in het vierde kwart van de 19de eeuw grondig gerestaureerd door architect L. Delacenserie (Brugge) en met vleugel aan Gruuthusestraat van het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Monument ter ere van Hendrik Conscience

de Smet de Naeyerlaan zonder nummer (Blankenberge)
Monument ter ere van Hendrik Conscience. In 1912 wordt ter hoogte van de Grote Markt, op de kruising met de L. Dujardinstraat, het Consciencemonument opgericht. Kunstschilder E. Van Rijswijck (Antwerpen) ontwerpt de maquette, beeldhouwer G. Pickery (Brugge) realiseert het verguld medaillon van Conscience en de lezende vissersfiguur.


Oorlogsmonument

Watouplein zonder nummer (Poperinge)
Dit gedenkteken dat de militaire en burgerlijke doden van Watou van beide wereldoorlogen herdenkt, was een initiatief van de V.O.S. Het werd onthuld op 11 september 1921. Het gedenkteken werd ontworpen door de Brugse beeldhouwer Gustaaf Pickery.


Oorlogsmonument ontworpen door Gustaaf Pickery

Gaston Roelandtsplein zonder nummer (Brugge)
Standbeeld ontworpen door beeldhouwer Gustaaf Pickery (Brugge) en uitgevoerd door beeldhouwer Noteboom (Assebroek). Monument voor de militaire en burgerlijke slachtoffers (van beide wereldoorlogen), gefusilleerde, weggevoerde en politieke gevangenen (Tweede Wereldoorlog).


Oorlogsmonument ontworpen door Gustaaf Pickery

Moerkerkse Steenweg zonder nummer (Brugge)
Op het kerkplein, twee monumenten in witsteen ter herdenking aan beide Wereldoorlogen, geplaatst voor een omvangrijke hulststruik.


Oorlogsmonument van Lovendegem

Centrumstraat zonder nummer (Lievegem)
Oorlogsmonument voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Lovendegem van beide Wereldoorlogen. Het gedenkteken is een werk van beeldhouwer G. Pickery. Het werd ingehuldigd in 1921.


Parochiekerk van de Heilige Kruisverheffing en de Heilige Jozef

Moerkerkse Steenweg 192 (Brugge)
Moerkerkse Steenweg nr. 192. Georiënteerde parochiekerk van de Heilige Kruisverheffing en de Heilige Jozef. Vroeg voorbeeld van rijpe neogotiek. Centrale en vrij geïsoleerde ligging op een verhoogde site in de dorpskern.


Provinciaal Hof

Markt 3 (Brugge)
T-vormig gebouw in neo-Brugse stijl met representatieve westvleugel als dominant, centraal element van de oostelijke Marktzijde; de oostelijke achtervleugel met vergaderfunctie is omgeven door een kleine binnenplaats en tuin aansluitend bij die van de ambtswoning van de gouverneur; in de zuidwestelijke oksel van beide vleugels bevindt zich het deels ingebouwde trappenhuis met de staatsietrap.


Stadhuis van Damme

Markt 1 (Damme)
Stadhuis in tertiaire (Brabantse) gotiek, opgetrokken op in 1464-1467 op de plaats van de toendertijd bouwvallige grotere halle van 1241, dit naar ontwerp van de Brusselse bouwmeester Godevaert de Bosschere en zijn zoon Willem.


Standbeeld voor Armand Van Eecke

Iepersteenweg zonder nummer (Houthulst)
Oorlogsgedenkteken opgericht door de familie ter nagedachtenis van adjudant Armand Victor Van Eecke naar ontwerp van beeldhouwer G. Pickery uit Brugge (gesigneerd).


Thema's

Ontwerper van

Begijnenvest