Persoon

Pickery, Gustaaf

ID
7127
URI
https://id.erfgoed.net/personen/7127

Beschrijving

Gustaaf Pickery (Brugge, 1862 – 1921) volgde een opleiding bij zijn vader Hendrik Pickery en aan de Academie voor Schone Kunsten te Brugge. Hij studeerde nog enkele jaren in Parijs.

In het spoor van zijn vader was hij vooral beeldhouwer en boetseerder van portretten van prominenten, maar ook van eenvoudige volkse lieden, die hij met veel aandacht en gevoel afbeeldde. Hij realiseerde voornamelijk historische en allegorische taferelen in de traditie van de romantiek en in een geïdealiseerde, realistische stijl.

Hij ontwierp de gevelsculpturen van het stadhuis van Damme, de heiligenfiguren voor de Brugse O.-L.-Vrouwekerk, het gedenkteken voor H. Conscience te Blankenberge, verscheidene graftekens, Vlaams aardewerk, enz. Hij volgde zijn vader op als leraar aan de Academie voor Schone Kunsten van Brugge en onderwees aan de vakschool van Oostende. Hij speelde een rol in verschillende verenigingen in Brugge zoals de 'Maatschappij Kunst', de 'Cercle Photographique' enz.

Hij ligt begraven op de stedelijke begraafplaats van Brugge. Midden 1920 werd Gustaaf Pickery ziek. Enkele maanden vóór zijn dood werd hij op zijn ziektebed benoemd tot Ridder in de Kroonorde. Op zijn begrafenis sprak Flori Van Acker, directeur van de Academie, als volgt over G. Pickery: “G.P. zocht onbeschroomd in eigen kunst de poëzie der werkelijkheid weder te geven. Hij wist in zijn werken de kalme gemoedelijkheid met hogere vlucht te paren. Schoonheid, waarheid en kunst samen te verbinden was zijn grootste bekommernis, zijn enigste doel. In zijn kunstgewrochten zit niets zonderlings, niets overdreven. Alles is natuurlijk, alles is ongezocht. Zijn borstbeelden zijn sprekend van gelijkenis.”

  • PICKERY K., Hendrik en Gustaaf Pickery, Brugse beeldhouwers. Brugge, Heemkundige Kring Van Coppenolle, 1982.
  • Lexicon van Westvlaamse Beeldende Kunstenaars (Deel 3). Kortrijk, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 1994.

Bron: Beschermingsdossier DWOO2456, Hannelore Decoodt.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Borstbeeld Koning Albert I

Daverlostraat zonder nummer (Brugge)
Van 1936, bronzen borstbeeld ter nagedachtenis van Koning Albert I (1875-1934), ontworpen door de beeldhouwer Gustaaf Pickery (Brugge) en uitgevoerd door de beeldhouwer Laforce.


Gemeentelijke Begraafplaats

Koolskampstraat zonder nummer (Pittem)
Gelegen ten westen van de dorpskern. Ingewijd in 1807, ter vervanging van het oude kerkhof dat rondom de kerk gelegen was. In 1886 wordt een oudere calvarie uit 1828 vervangen door een beeldhouwwerk door de Brugse H. Pickery. In 1899 wordt een kerkhofkapel gebouwd.


Oorlogsmonument

Watouplein zonder nummer (Poperinge)
Dit gedenkteken dat de militaire en burgerlijke doden van Watou van beide wereldoorlogen herdenkt, was een initiatief van de V.O.S. Het werd onthuld op 11 september 1921. Het gedenkteken werd ontworpen door de Brugse beeldhouwer Gustaaf Pickery.


Oorlogsmonument ontworpen door Gustaaf Pickery

Moerkerkse Steenweg zonder nummer (Brugge)
Op het kerkplein, twee monumenten in witsteen ter herdenking aan beide Wereldoorlogen, geplaatst voor een omvangrijke hulststruik.


Oorlogsmonument ontworpen door Gustaaf Pickery

Gaston Roelandtsplein zonder nummer (Brugge)
Standbeeld ontworpen door beeldhouwer Gustaaf Pickery (Brugge) en uitgevoerd door beeldhouwer Noteboom (Assebroek). Monument voor de militaire en burgerlijke slachtoffers (van beide wereldoorlogen), gefusilleerde, weggevoerde en politieke gevangenen (Tweede Wereldoorlog).


Oorlogsmonument van Lovendegem

Centrumstraat zonder nummer (Lievegem)
Oorlogsmonument voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Lovendegem van beide Wereldoorlogen. Het gedenkteken is een werk van beeldhouwer Pickery. Het werd ingehuldigd in 1921.


Standbeeld voor Armand Van Eecke

Iepersteenweg zonder nummer (Houthulst)
Oorlogsgedenkteken opgericht door de familie ter nagedachtenis van adjudant Armand Victor Van Eecke naar ontwerp van beeldhouwer G. Pickery uit Brugge (gesigneerd).

Uitvoerder van

Monument ter ere van Hendrik Conscience

de Smet de Naeyerlaan zonder nummer (Blankenberge)
Monument ter ere van Hendrik Conscience. In 1912 wordt ter hoogte van de Grote Markt, op de kruising met de L. Dujardinstraat, het Consciencemonument opgericht. Kunstschilder E. Van Rijswijck (Antwerpen) ontwerpt de maquette, beeldhouwer G. Pickery (Brugge) realiseert het verguld medaillon van Conscience en de lezende vissersfiguur.