Geografisch thema

Everaertsstraat

ID: 11693   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11693

Beschrijving

Tussen Dambrugge- en Klamperstraat. Gedeelte Dambruggestraat tot aan voormalig fort Carnot of Stuivenberg, ter hoogte van huidige Gasstraat, onwettig geopend in 1863. Na afbraak van het fort (rond 1868) verlengd. Gewettigd in 1869 en genoemd naar één van de grondeigenaars.

Rechte straat met lintbebouwing; verspringende rooilijn tegen Dambruggestraat. Westelijk deel met lagere rijhuizen (tweede helft 19de eeuw) van één of twee bouwlagen overwegend eenvoudige neoclassicistische bepleisterde en beschilderde lijstgevels met rechthoekige muuropeningen. Oostelijk deel met hogere enkelhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen, uit begin 20ste eeuw, overwegend kleurige bakstenen lijstgevels met diverse muuropeningen. Sommige huizen met art nouveau-elementen.

Nummer 71 naar ontwerp van A. De Wispelaere (gevelsteen). Opvallend is de inplanting van drie scholen; op hoek met Klamperstraat: gebouwen van de brouwerij S.A. John Martin Ltd.


Bron     : Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1989


Relaties

 • Omvat
  Ensemble van twee huizenrijen met achterliggende bedrijfsgebouwen
  Biekorfstraat 76-100, Everaertsstraat 71-95 (Antwerpen)

 • Omvat
  Kolenhandel Hageman
  Biekorfstraat 70-74, Everaertsstraat 69 (Antwerpen)

 • Omvat
  Lagere jongensschool van de Sint-Amandusparochie
  Everaertsstraat 97-99 (Antwerpen)

 • Omvat
  Lagere meisjesschool van de Sint-Amandusparochie
  Everaertsstraat 56 (Antwerpen)

 • Omvat
  Magazijn John Martin Ltd. British beer importer & bottler
  Everaertsstraat 101-103 (Antwerpen)

 • Omvat
  Stedelijke Kindertuin
  Everaertsstraat 47 (Antwerpen)

 • Is deel van
  Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding
  Antwerpen (Antwerpen)