Geografisch thema

Korte Altaarstraat

ID
11758
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11758

Beschrijving

De Korte Altaarstraat is een korte verbindingsstraat tussen de Dageraadplaats en de Lange Altaarstraat, gelegen in de wijk Zurenborg. Ze werd geopend in 1884 en kreeg haar naam, zoals zoveel straten in Zurenborg, naar een sterrenbeeld.

De linker zijgevel van de Sint-Norbertuskerk, met voorgevel op de Dageraadplaats, neemt het zuidwestelijke deel van de straat in. De even zijde van de straat wordt verder gekenmerkt door homogene bebouwing van eind-19de-eeuwse neoclassicistische burgerhuizen, voor een groot deel gerealiseerd als modelproject van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen, de bouwmaatschappij die de ontwikkeling van Zurenborg realiseerde.

De familie le Grelle, gelieerd met de bouwmaatschappij, en toonde zich eveneens een belangrijke privé-investeerder. Zo liet Graaf le Grelle in 1895 de nummers 23 tot 27 bouwen naar een ontwerp van Van Roey-Luycks, een ensemble dat nu slechts gedeeltelijk is bewaard. In 1886 liet de weduwe Edm. Le Grelle de nummers 7-9 bouwen, twee smalle neoclassicistische huizen getekend door aannemer Joseph Lemmens uit Borgerhout.

De oneven zijde van de straat is minder homogeen dan de even zijde, onder meer door de nieuwbouw van de school waar vroeger het Bisschoppelijk Sint-Edmondusgesticht was gelegen (17-19).

 • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1895 # 502 (23-27), 1886 # 1676 (7-9).

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

 • Omvat
  Burgerhuis van F. Delhaye

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch ensemble

 • Omvat
  Neoclassicistische burgerhuizen

 • Omvat
  Neoclassicistische huizenrij

 • Is deel van
  Zurenborg


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Korte Altaarstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/11758 (Geraadpleegd op )