Geografisch thema

Begijnenstraat

ID
1529
URI
https://id.erfgoed.net/themas/1529

Beschrijving

Ten noorden van de Grote Markt gelegen straat, begrensd door Zegeplein en Oude Vaartstraat. De Begijnenstraat was de verbindingsstraat tussen stadscentrum, kasteel en begijnhof. Naast de huidige naam, die reeds in de 15de eeuw voorkomt, werd ook de naam "Audaenstraat" gebruikt naar de afdamming tegen de Meerloop, die in 1550-1551 werd geslecht.

Aanvankelijk was alleen de oostzijde bebouwd met statige herenhuizen, onder meer het "Huis metten thoren" en het voormalige convict van Corsendonk. Aan de westzijde liep de Meerloop en bevond zich de gekanteelde muur, vermoedelijk in 1653 vervangen door een houten palissade, die de moestuin van het kasteel afsloot; de bebouwing aan deze straatzijde werd pas begin 19de eeuw aangevat.

 • DE KOK H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving, Dl. 1, Stad Turnhout, Antwerpen, 1980, p. 40-49.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Architectenwoning De Eik

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis in nieuwe zakelijkheid

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Burgerhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl

 • Omvat
  Directeurswoning van Koninklijk Lyceum

 • Omvat
  Eclectische stadswoning

 • Omvat
  Eclectische stadswoningen

 • Omvat
  Heren- en burgerwoning in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Herenhuis dokter Vogels

 • Omvat
  Huis met café

 • Omvat
  Pastorie Sint-Pieterparochie

 • Omvat
  Patriciërswoning Huis Metten Thoren met conciërgewoning

 • Omvat
  Slagerij en hoekhuis in eclectische stijl

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Is deel van
  Turnhout


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Begijnenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/1529 (Geraadpleegd op )