Geografisch thema

Ottergemsesteenweg

ID
3252
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3252

Beschrijving

In het gedeelte vanaf de verdwenen herberg "De Vier Winden", nabij de vroegere Heuverpoort die tevens de hoek vormde met het vertrekpunt van de Zwijnaardsesteenweg, tot de Burggravenlaan, wordt het uitzicht nog hoofdzakelijk bepaald door in serie opgetrokken arbeidershuizen van twee traveeën en twee bouwlagen, sommige twee en een halve bouwlaag, uit tweede helft 19de eeuw.

In het aanvangsgedeelte waar de Ottergemse- en Zwijnaardsesteenweg nog min of meer parallel lopen, komen twee rechte verbindingsstraten tussen beide steenwegen voor, de Gangmakersstraat en Kleppersstraat, oorspronkelijk afgezet met dezelfde arbeidershuizen van twee traveeën en twee bouwlagen in repeterend schema, opgenomen in een oorspronkelijk beraapte lijstgevel uit midden 19de eeuw; witbepleisterde rechth. muuropeningen, een gewit blind venster telkens in de deurtrav. en een aflijnende witbepleisterde fries. Dergelijke gevelwand bleef enkel gaaf bewaard in de Gangmakersstraat aan de kant met paar nummer (nummer 4-24).

De hoekhuizen van Ottergemsesteenweg (nummer 52 en 58) met laatst genoemde straten vertonen houten winkelraamomlijstingen naast de afgeschuinde hoektravee. Ter hoogte van de Bruggravenlaan en verderop komt een recentere bebouwing voor, voornamelijk uit eerste kwart 20ste eeuw. Nummer 204-208 en nummer 212-218 (en Winterstraat 1) aansluitend bij de tweekleurige bakstenen arbeidershuizen van de in 1908 getrokken Winterstraat. Nummer 204 met opschrift: "'t Werk der gezonde lucht". Hoekhuizen nummer 208 en Winterstraat 1 met afgeschuinde hoektravee met eclectische inslag: namelijk respectievelijk met tuitvormige top met frontonbekroning en trapgevel met bolornament. Gevels voorts met witbepleisterde pilasters of verticale spiegels, horizontale banden, en baksteenversieringen op borstweringen en onder lekdrempels.

Nummer 208 met houten muurkapel (gedateerd 1945) waarin Onze-Lieve-Vrouwebeeld, nummer 230 eveneens met dergelijke 1945 gedateerde muurkapel.

Gemetste spoorwegbrug van circa 1910 over de steenweg ter hoogte van de Burggravenlaan. Parement van natuursteen in rustica met verwerking van arduin voor ondermeer de hanenkam van de boog, ter markering van de toppen der postamenten en ter omlijsting van openingen in de balustrade. Middendeel afgezet met een decoratieve ijzeren leuning.

Het laatste gedeelte van de steenweg heeft tot voor kort zijn uitgesproken landelijk karakter bewaard.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983

Aanvullende informatie

Op de hoek van de Ottergemsesteenweg met de Zwijnaardsesteenweg, aan de gevel van de voormalige cinema Metro, bevindt zich een gedenkplaat in brons met letters in reliëf: "DE BEVOLKING HERDENKT/ DAT LANGS DEZE WEGEN/ OP 6 SEPTEMBER 1944 DE/ VOORUITGESCHOVEN BRIT-/SE TANKS GENT BINNEN-/RUKTEN OM DE WEERSTAND/ TE VERVOEGEN EN DOOR/ NAUWE SAMENWERKING DE/ BEVRIJDING TE VERZEKEREN/ TEGEN DE TERUGKEER VAN/ BELANGRIJKE DUITSE KRACH-/TEN D** *E STAD BEDREIGDEN/ HET FEESTCOMITE VAN DE/ HEUVELPOORT - 5 SEPT.1955". Verder lezen we ook nog de signatuur "VERSTRICHT GENT".
 • DEPESTEL, SARAH, Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen, 2009.
Auteurs : Depestel, Sarah
Datum: 01-01-2009

Relaties

 • Omvat
  Bedrijfsgebouw

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Kleine langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Melkerij Laiterie de Gand

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Woonhuis van een hoeve

 • Is deel van
  Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ottergemsesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/3252 (Geraadpleegd op 15-06-2021)