Geografisch thema

Sint-Jansplein

ID
4305
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4305

Beschrijving

Grosso modo driehoekig plein waarop sinds oudsher vijf straten uitkomen met name ten noorden de Wijnzakstraat, ten zuiden de Wapenmakersstraat, ten zuidwesten de Cordoeaniersstraat; de Sint-Jansstraat snijdt het plein dwarsdoor ten noorden. Zogenaamd naar de Romaanse "Sint-Jan-de-Doperkerk", waarschijnlijk opklimmend tot de tweede helft van de 13de eeuw; kerk circa de eerste helft van de 17de eeuw afgebroken en vervangen door kapel, gesloopt in 1787. Uitzicht van de kerk bij de sloop, zie kaart van Marcus Gerards (1562): een tweebeukige, gotische kerk met een sterk geaccentueerde westelijke partij maar geen apsis. In 1990, resten van veldstenen muur mogelijk van de Romaanse kerk opgegraven. Vanaf 1786 wordt de oorspronkelijke waterput gelegen naast de vermelde kerk, vervangen door een classicistische armpomp van arduin: brede zuil verrijkt met afgeronde guttae tussen gereduceerde, gegroefde pilasters onder een topstuk met siervaas; centrale leeuwenkoppen waarvan één met ijzeren mond.

Gekasseid plein met voornamelijk woonfunctie, sinds 1960 ook klassenvleugel van het Lyceum Hemelsdaele en in mindere mate commerciële activiteiten. Buitenas van het plein ingenomen door parkeerplaatsen. Enkele beeldbepalende panden zoals het classicistisch breedhuis nummers 5-6-7, en het gotische bakstenen pand zogenaamd "Huis Die Crone".

Diephuizen van twee à drie traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfde zadeldaken. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels uit de eerste helft van de 19de eeuw, vermoedelijk in plaats van puntgevels zie bedaking, en dus met oudere kern onder meer nummers 9, 14. Nummer 9 met segmentboogvensters in geprofileerde omlijstingen, al dan niet met rocaillesluitstenen, spiegels, steigergaten en een verzorgde tandlijst.

Recentere bebouwing onder meer nummer 1/ Wapenmakersstraat, van 1946 naar ontwerp van architect J. Lantsoght (Brugge) met opvallend bovenlicht met opschrift "Brugge dat zichzelf verzekert", verwijzend naar functie met name kantoor van de "Brugse Verzekeringen".

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 619/1946.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 345.
 • DEWITTE B., De stedebouw te Brugge onder Jozef II (1780-1789), onuitgegeven licentiaatsverhandeling KUL, 1983, p. 56-64.
 • Jaarboek van de Brugse Stedelijke Musea, 1989-1990, p. 106.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 1999


Relaties

 • Is deel van
  Brugge - oudste kern

 • Omvat
  Burgerhuis met Mariabeeld

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Schoolgebouw van het Lyceum Hemelsdaele

 • Omvat
  Stadswoning met trapgevel

 • Omvat
  Stadswoning met trapgevel

 • Omvat
  Stadswoning van 1673

 • Omvat
  Stadswoningen met trapgevel

 • Omvat
  Waterpomp


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Jansplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/4305 (Geraadpleegd op 22-04-2021)