Geografisch thema

Kerkstraat

ID
5530
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5530

Beschrijving

Vormt samen met Meerledorp en het Gemeenteplein van oudsher het centrum van Meerle, zie Ferrariskaart (circa 1775); oude verbindingsstraat met rechtlijnig tracé tussen Meerledorp en het Gemeenteplein.

Het als dorpsgezicht beschermde straatgedeelte en de zuidelijke straatzijde wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige veelal halfvrijstaande 19de-eeuwse dorpsbebouwing met doorgangen naar achterliggend erf: naast volgende items, zijn de nummers 7, 14, 19, 29 (met werkplaats), 44-46, 45, 47-49 (reeksen van) enkel- of dubbelhuisjes van twee tot zes traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldaken of leien mansardedaken, met beperkte wijzigingen onder meer nieuw(e) gevelparement, muuropeningen, oorspronkelijk houtwerk vervangen, enzomeer. Nummer 16 diephuisje uit circa 1905 met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder overkragend zadeldak (Vlaamse pannen), tot het eerste kwart van de 20ste eeuw postkantoor, later beenhouwerij. Tevens enkele woningen uit het interbellum onder meer nummer 8 achteruitwijkend burgerhuis met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen) van circa 1936, naar ontwerp van G. Brosens met inslag van nieuwe zakelijkheid; nummer 27 breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met aanbouw onder zadeldaken (mechanische pannen), aan straatzijde met dakkapellen; huidige volume klimt op tot een verbouwing van een oudere kleine dorpswoning circa 1931; huidige voorgevel dateert van circa 1947 naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

De huidige linde tussen de kerk en de nummers 4-6 vervangt een oude (1627?) in 1972 omgewaaide lindeboom, beschermd bij Koninklijk Besluit van 8/3/1940.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier A/0701.
 • Architectuurarchief Vlaanderen, fonds René Van Steenbergen, nummer 314.
 • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Meerle, schetsen 1931/33, 1947/11.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Afspanning en winkel De Posthoorn

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Gekoppelde werkmanswoningen

 • Omvat
  Lindeboom 'Kerkeboom' bij de Sint-Salvatorkerk

 • Omvat
  Oorlogsmonument Meerle

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Salvator

 • Omvat
  Woonhuis in nieuwe zakelijkheid

 • Is deel van
  Meerle


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kerkstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/5530 (Geraadpleegd op )