Geografisch thema

Nieuwpoortsesteenweg (Oostende)

ID
6967
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6967

Beschrijving

(zie ook Mariakerke)

Van verkeersknooppunt Petit Paris naar Northlaan; vanaf hier verder doorlopend op grondgebied Mariakerke. Westelijke invalsweg, aangelegd ca. 1823 naar het kruispunt met de Torhoutsesteenweg, de andere westelijke invalsweg uit de Oostenrijkse periode .
Op de Vandermaelenkaart van ca. 1850 is deze "steenweg" nog nauwelijks bebouwd. De oudste rijbebouwing klimt op tot het laatste kwart van de 19de eeuw en start ter hoogte van Petit Paris, dit in aansluiting bij de eerste westelijke stadsuitleg volgens plan Crépin van 1867.
Van 1887 tot 1955, vestigingsplaats van de "Colonie Catholique Sint-Joseph", een preventorium en vakantiekolonie voor kinderen; tot 1930, tevens wezenhuis Vincentius Ferrerius ; locatie nu ingenomen door de campus Sint-Jozef - A Z Damiaan (nr. 57).
N.-straatzijde, tussen Northlaan en Eduard De Cuyperstraat ingenomen door de Wellingtonhippodroom (1883; cf. Sportstraat nr. 8) met de rechthoekige enclave van de hier sinds 1852 opgerichte stedelijke begraafplaats z.g. "Oud kerkhof" (cf. nr. 116). Bij hoek Eduard De Cuyperstraat, gerenoveerde tramstelplaats en nieuw kantoorgebouw van de Vlaamse vervoermaatschappij "De Lijn" (nr. 110).
Z.-straatzijde. Nrs. 295-323 als kopstuk van de sociale verkaveling van "De Oostendse Haard" met gefaseerde aanleg vanaf 1922 tot 1970; hier ook de parochiekerk Sint-Godelieve van 1939-1940 als antwoord op de toenemende bevolkingsaangroei.
Recht tracé. Heterogeen straatbeeld; doorgaans geprononceerde hoekpanden. Dominerende handelsfunctie, o.m. verklaring voor de veelal verbouwde begane gronden.
Eerder sporadisch bewaarde basisbebouwing uit het laatste kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw; bewaarde geveldateringen 1885 (nr. 8), 1889 (nr. 16) en 1903 (nr. 76). Neoclassicistisch getinte breedhuizen met twee à drie bouwlagen en drie à vijf traveeën onder zadeldak. Veelal bepleisterde en/of gecementeerde lijstgevels met rechthoekige muuropeningen al of niet omlijst, cf. o.m. nrs. 1-5, 34-40, 67, 69, 375, 377. Nr. 18 gekenmerkt door ovale erker op de bovenverdieping. Nr. 26: bewaarde koetsdoorrit waarvan wanden met casementen voorzien van rozet- en meanderversiering. Nrs. 58, 74-76 met afgeschuinde hoektravee. Nrs. 197-201, 367 met typerend parement van geglazuurde bakstenen.
Voorts ook eclectische panden met smalle deurtravee als trappenhuis en brede venstertravee, o.m. bij nr. 33 als risaliet gemarkeerd door balkon en uitlopend op afgeknotte puntgevel. Nr. 365 , volgens opschrift van cartouche z.g. "Villa des Ondes"; typerend souterrain en neo- Lodewijk XVI-getinte gevelversieringen.
Interbellumbebouwing bestaat veelal uit handels- en appartementsgebouwtjes van vier à zes bouwlagen; invloed van art-decostijl. Nr. 12 met bovenverdieping belijnd door kolossale pilasters en axiaal oplopende bow-window. Nr. 19 - hoekpand - in pilastersokkel gesigneerd architecten C. Pil en H. Carbon (Oostende); bewaarde vijfde en zesde bouwlaag gekenmerkt door verzorgd baksteenmetselwerk en oplopende trapezoïdale bow-windows op de hoeken. Nr. 65, z.g. "Villa Paul", met florale versieringen en gesigneerd architect P. Noyen (Slijpe). Nr. 102, z.g. "Villa Jean", met rond deurbovenlicht voorzien van glas-in-loodbeglazing met vaasmotief. Nr. 203, meer eclectisch getint burgerhuis gedateerd 1925 en gesigneerd architect A. Devreese (Oostende); typerend afwisselend gebruik van donkere en lichtere bakstenen o.m. volgens dambordpatroon.
In de jaren 1930 vnl. invloed van de nieuwe zakelijkheid cf. nr. 64 met verzorgd bakstenen gevelfront voorzien van verglaasde daklijst; typische ijzeren deur, beglaasd en voorzien van traliewerk. Nrs. 109, 111 - gesigneerd architect J. Gunst (Oostende) - als modernistisch getinte panden in aansluiting bij de gelijktijdige hoekbebouwing Heilig Hartlaan.
Recentere appartementsgebouwen tot zes bouwlagen.

VAN CAILLIE A., Oud Oostende in Beeld, deel 2, Brugge, 1985, nr. 130.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch hoekpand Châtelet

 • Omvat
  Eclectisch samenstel van stadswoningen

 • Omvat
  Eclectische stadswoning

 • Omvat
  Handels- en appartementsgebouw

 • Omvat
  Handels- en appartementsgebouw

 • Omvat
  Oud Kerkhof

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Godelieve

 • Omvat
  Villa Sidonie en Villa Victoire

 • Is deel van
  Oostende

 • Is gerelateerd aan
  Nieuwpoortsesteenweg (Mariakerke)

 • Is gerelateerd aan
  Nieuwpoortsesteenweg (Raversijde)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nieuwpoortsesteenweg (Oostende) [online] https://id.erfgoed.net/themas/6967 (Geraadpleegd op 18-06-2021)