Geografisch thema

Stenedorpstraat

ID
6992
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6992

Beschrijving

Hoofdstraat van de dorpskom met bochtig tracé, lopend van de Steense- naar de Schorredijk. Voorheen zogenaamd Dorpsstraat, naam gewijzigd in 1970; vóór 1800, volgens archieven, de "Heerwegh". Ten oosten, de Klaverstraat, een korte zijstraat langs de kerk. Stenedorpstraat en Klaverstraat volledig beschermd als dorpsgezicht bij B.V.R. van 05/04/1995. Typerende in- en uitspringende rooilijn ten gevolge van de gevarieerde inplanting van de bebouwing ten opzichte van de straat, hetzij haaks (nummers 12-14, nummer 36) of evenwijdig (nummer 32), hetzij vooruitspringend (nummer 45) of achterin gelegen (nummer 1, nummer 51). Traditionele dorpsbebouwing met 19de-eeuws uitzicht, voornamelijk bestaande uit arbeiderswoningen van één of anderhalve bouwlaag onder zadeldaken (nummers 23-35, nummer 38, nummers 64-70). Het rurale karakter van het dorp is best bewaard in het zuidelijk gedeelte van de straat, vanaf nummer 34 tot aan de Schorredijk. Het noordelijk gedeelte is meer verstoord door horecabedrijven. Fraaie gietijzeren lantaarnpalen uit het laatste kwart van de 19de eeuw aan beide kanten van de straat.

Aan de twee bochten in de straat, beeldbepalende gebouwen: ten oosten, in de eerste bocht, de 17de-eeuwse Sint-Annakerk met voorliggend gekasseid pleintje en kerkhof; ten westen, in de tweede bocht, schuin tegenover de kerk, de alleenstaande vroegere 18de-eeuwse dorpspastorie. Rechts daarvan, het oudste gemeentehuis van Stene, gebouwen uit het laatste kwart van de 19de eeuw, nu leegstaand. Aan beide uiteinden van de straat, langgestrekte 19de-eeuwse polderhoeven: zogenaamd "Sandershoeve" met voorliggend weiland en zogenaamd "'t Boldershof", gelegen aan de straat. De 19de-eeuwse molenromp met molenaarshuis ligt achter de oostelijke huizenrij nabij de Steensedijk, aan de noordelijke dorpsrand. Bij het molenaarshuis, beeldje van "Jantje van Steene" uit het laatste kwart van de 20ste eeuw op bakstenen sokkel. Verspreid in de straat enkele burgerhuizen van twee bouwlagen, onder meer "Huize Gezelle" (nummer 27), met reliëfportret van de dichter boven de deur. De voormalige dorpsherberg, nu "Gasthof Vossehol" (nummers 27-31), vormt door zijn gaaf bewaard 19de-eeuws uitzicht en door zijn ligging aan het kerkplein, een belangrijk element in het dorpsbeeld. Aan de zuidelijke dorpsrand nieuwe appartementsgebouwen op de plaats van de afgebroken dorpsschool (1881).

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, DW602.
 • Rijksarchief Brugge, Kerkfabriek van Stene - n°3 - Terrier van de kerck en disch der prochie van Steene. 1791.
 • DESCHACHT D., Straatnamen van Oostende van A tot Z, Oostende, 1998, p. 152.

Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans
Datum  : 2005


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Stene

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Hoeve 't Boldershof

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Anna met kerkhof

 • Omvat
  Pastorie Sint-Annaparochie

 • Omvat
  Romp van de Molen van Stene met molenaarswoning

 • Omvat
  Sandershoeve


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stenedorpstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6992 (Geraadpleegd op 22-06-2021)