Geografisch thema

Frederik Lintsstraat

ID
8129
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8129

Beschrijving

De Frederik Lintsstraat, genoemd naar de Leuvense burgemeester (1894-1900), volgt het tracé van een oudere, vrijwel onbebouwde veldweg die voorheen Moelenweechsken (1464), Molenstrate (1581), Groene Straete (1716) of Groene Wegh (1787) en Flesschenstraat (1818) genoemd werd. Ze verbindt de Vlamingenstraat met de Geldenaaksevest, kruist de A. Vesaliusstraat en de Brabançonnestraat, en is een bijna uitsluitend residentiële straat.

De oudste bebouwing is geconcentreerd aan de Vlamingenstraat, rond de ommuurde site van het Kadoc, en bestaat voornamelijk uit in groep gebouwde rijwoningen met gevels in repetitief schema die een homogeen geheel vormen (onder andere nrs. 2-16 uit het derde kwart van de 19de eeuw en mogelijk met oudere kern in nr. 2; nrs. 9-31 tussen 1868 en 1871, naar ontwerp van G. Van der Linden(?) gebouwd en oorspronkelijk bepleisterd; nrs. 20-32, opgetrokken tussen 1885 en 1887, nr. 24 met recent gevelparement). Vóór de bouw van het Remy-rusthuis en het OCMW (J. Ketelaer, 1979), werd de Frederik Lintsstraat ter hoogte van de kruising met de A. Vesaliusstraat gedomineerd door het Hospice d'Incurables et Aveugles (architect C. Delplace, 1886-1888), het Hostpice de Maternité et des Enfants Assistés en het Hospice pour Orphelins et Vieillards (architect A. Stevens, 1901-1902), liefdadigheidsinstellingen waarvan de bouw grotendeels gefinancierd werd door de Leuvense industrieel E. Remy en waarvan vandaag nog slechts één vleugel (nrs. 35-37) en het hekwerk overblijven in een onbehaaglijk lege site.

De rest van de straat werd tussen 1885 en 1913, vanaf de Vesaliusstraat en uitbreidend naar de vest, bebouwd met burgerwoningen in neoclassicistische stijl, met groepen van bepleisterde/gecementeerde gevels - achter de kruising met de A. Vesaliusstraat en in het laatste deel van de straat-, en tussen het Rond Punt en de Tiense Vest, een gaaf bewaard geheel van rijkere burgerwoningen met lijstgevels die getypeerd worden door een picturaal spel van lijnen, ontlastingsbogen en siermotieven in gekleurde baksteen en vaak fraai uitgewerkte kroonlijsten.

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 14281 (bouwverg. 06.04.1868); doss. 15743 (bouwverg. 14.01.1869); doss. 19101 (bouwverg. 13.09.1870); doss. 21030 (bouwverg. 04.08.1871); doss. 43718 (bouwverg. 26.05.1885);, doss. 44279 (bouwverg. 19.11.1885); doss. 46289(bouwverg. 10.03.1887).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis in art nouveau

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Neogotisch geheel

 • Omvat
  Opvanghuis Hospice pour Orphelins et Vieillards

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Winkel- woonhuis

 • Is deel van
  Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Frederik Lintsstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8129 (Geraadpleegd op 25-06-2021)