Geografisch thema

Muntstraat

ID
8138
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8138

Beschrijving

In de oudste stadskern gelegen aloude verbindingsstraat tussen de Naamse- en Tiensestraat. Onder de huidige benaming reeds vermeld in 1323, verwijzend naar het vorstelijk muntatelier dat er tussen 1306 en 1380, mogelijk reeds vanaf 1296, tijdelijk gevestigd was. Voorheen getypeerd door een gemengde residentiële en commerciële functie; thans vrij drukke, autovrije wandelstraat met – naast een aantal winkels – een overwegende concentratie van horeca, waarvoor in een doorlopend proces voornamelijk vanaf midden 19de eeuw de puien werden aangepast.

Homogeen straatbeeld met waardevolle relicten van het voormalige “College van Luik” en de voormalige pedagogie "Het Varken". Basisbebouwing die minstens teruggaat tot de 17de-18de eeuw naast een aantal later aangepaste oude kernen. Voorts 19de-eeuwse panden met neoclassicistisch uitzicht (nrs. 21-25), een vrij representatieve eclectische wederopbouwarchitectuur (voornamelijk in het eerste en laatste straatgedeelte) en ten slotte de historiserende architectuur van het complex van de voormalige "Volksbank van Leuven" en de imponerende Stadhuisuitbreiding (Grote Markt). Het historische, licht gebogen straatpatroon onderging slechts een aantal summiere rooilijncorrecties of -aanpassingen ingevolge 19de- en 20ste-eeuwse inplantingen en wederopbouw tijdens de eerste decennia van de 20ste eeuw.


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Achterhuis

 • Omvat
  Achterhuis bij Tiensestraat 34

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  College van Luik

 • Omvat
  Herenhuis de Herckenrode

 • Omvat
  Markant winkel- woonhuis

 • Omvat
  Reeks stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Traditionele stadswoningen

 • Omvat
  Uitbreiding Volksbank

 • Omvat
  Volksbank van Leuven

 • Omvat
  Woon- handelshuis

 • Is deel van
  Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Muntstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8138 (Geraadpleegd op 14-06-2021)