Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Groentenmarkt met omliggende bebouwing

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-06-1995 tot heden

ID
10447
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10447

Besluiten

Empirepomp, woning, gildehuis, woning De Grote Steur en burgerhuis Timmermans met geheel Groentenmarkt
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-1995  ID: 2909

Beschrijving

De Groentenmarkt te Gent en omliggende bebouwing is beschermd als stadsgezicht. Van de percelen aansluitend aan het stadsgezicht (waaronder het Grote Vleeshuis en het classicistische burgerhuis) zijn enkel de gevels opgenomen in het stadsgezicht.Waarden

De groepering van monumenten en onroerende goederen gelegen aan de Groentenmarkt met de aanpalende hoekpanden zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : van de verschillende gebouwen gaande van de 15de tot de 19de eeuw.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : van de verschillende gebouwen gaande van de 15de tot de 19de eeuw.

historische waarde

als oudste marktplein gelegen in het centrum van de Gentse portus met van in de middeleeuwen een belangrijke handelsfunctie als vismarkt en ook executieplaats.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Groentenmarkt met omliggende bebouwing

Groentenmarkt, Hoogpoort, Kortemunt, Langemunt, Pensmarkt, Schuddevisstraatje (Gent)
De Groentenmarkt is het oudste marktplein in het centrum van Gent. De gebouwen rond de Groentenmarkt gaan van de 15de tot de 19de eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Groentenmarkt 19 (Gent)
Huis met drie traveeën, vier bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen). Voorgevel vermoedelijk uit de 17de eeuw, later aangepast en bepleisterd.


Burgerhuis

Groentenmarkt 15 (Gent)
Huis van vier traveeën, drie bouwlagen en schilddak (pannen). Bepleisterde en beschilderde voorgevel met 19de-eeuws uitzicht. Rechthoekige vensters in geprofileerde stucomlijstingen met neorocaillesleutel, onderdorpels verbonden tot cordon.


Burgerhuis

Groentenmarkt 12-13, Schuddevisstraatje 3-5 (Gent)
Huis met vier traveeën, vier bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en beschilderde voorgevel met rechthoekige vensters uit het vierde kwart van de 18de eeuw tot het eerste kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuis De grote steur

Groentenmarkt 17-18 (Gent)
Trapgevel (9 trappen + topstuk) eertijds gedateerd 1667. Bakstenen gebouw van vijf traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen).


Burgerhuis met klokgevel

Groentenmarkt 10-11 (Gent)
Bepleisterd en beschilderd rijhuis onderverdeeld in twee woningen van samen zes traveeën, vier bouwlagen en een zadeldak (Vlaamse pannen), klokgevel uit 18de eeuw.


Burgerhuis met rococogevel

Kortemunt 5 (Gent)
Drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak. Rococo-klokgevel gebouwd in 1746. Witgeschilderde en bepleisterde gevel boven arduinen pui.


Classicistisch burgerhuis

Groentenmarkt 4, Pensmarkt 2 (Gent)
Ruim, drie bouwlagen hoog Lodewijk XVI-huis waarin oorspronkelijk zes woningen ondergebracht waren, onder een schilddak (leien). gesticht door de prelaat van Sint-Pieters in 1785. Volledig gerestaureerd in het derde kwart van de 20ste eeuw.


Classicistisch burgerhuis

Kortemunt 3 (Gent)
Huis met drie traveeën, vier bouwlagen, Lodewijk XVI-lijstgevel van blauwe hardsteen volgens bouwaanvraag van 1784.


Empirepomp

Groentenmarkt zonder nummer (Gent)
De pomp , opgericht in 1812, in empirestijl is een werk van van de Cappelle naar tekeningen van de Broe: zij heeft de vorm van een obelisk met onderaan twee halfronde waterbekkens waarin het water vloeide dat langs beide zijden uit bronzen maskers toegevoerd werd.


Gildehuis der Visverkopers

Groentenmarkt 14 (Gent)
Trapgevel (10 trappen + topstuk) met vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen), opgetrokken uit Balegemse zandsteen.


Groot Vleeshuis en Galgenhuisje

Groentenmarkt 5-7, zonder nummer (Gent)
De stadsbouwmeester Gillis de Suttere maakte begin 15de eeuw de plannen om de eerste houten vleeshal te vervangen door het huidige gebouw van zandsteen. In 1449 vatte men achteraan in de hal de bouw aan van de kapel van de Heilige Hubertus en een sacristie of een vergaderzaal voor de nering der vleeshouwers.


Hoekhuis

Hoogpoort 2-4 (Gent)
Vier bouwlagen hoog hoekhuis met Groentenmarkt, onder een plat dak. Bepleisterde en beschilderde voor- en zijgevels; in kern opklimmend tot de 18de eeuw, maar aangepast in de eerste helft van de 19de eeuw.


Hoekhuis

Groentenmarkt 20 (Gent)
Bepleisterd en beschilderd hoekhuis van drie bouwlagen afgedekt met een schilddak (pannen), 19de-eeuwse gevelordonnantie.


Hoekhuis

Groentenmarkt 9 (Gent)
Hoekhuis met drie bouwlagen en afgewolfd schilddak (Vlaamse pannen). Drie traveeën brede voorgevel met ordonnantie uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Hoekhuis

Langemunt 2, 2A-D (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen met mansardedak, opgevat als een verankerde bak- en zandsteenbouw van 1715. Volledig bepleisterde voorgevel van vier traveeën. Bepleisterde zijgevel van dertien traveeën met een mansardedak met vier dakkapellen.


Hoekhuis

Kortemunt 1 (Gent)
Empire-getint hoekhuis, met drie en halve bouwlaag. Bepleisterde lijstgevels van een en twee traveeën geritmeerd door geblokte penanten.


Huis A la demie Lune

Groentenmarkt 3 (Gent)
Bepleisterde voorgevel van drie traveeën, drie bouwlagen en een plat dak. 19de-eeuwse ordonnantie.


Twee stadswoningen

Groentenmarkt 1-2 (Gent)
Twee rijhuizen (nok loodrecht op de straat) van drie traveeën, vier bouwlagen onder een schilddak (Vlaamse pannen). Oorspronkelijk twee topgevels, vermoedelijk rond 1800 verhoogd, bepleisterd en veranderd in een lijstgevel met twee houten winkelpuien.