Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Groentenmarkt met omliggende bebouwing

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
10447
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10447

Besluiten

Empirepomp, woning, gildehuis, woning De Grote Steur en burgerhuis Timmermans met geheel Groentenmarkt
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-1995  ID: 2909

Beschrijving

De Groentenmarkt te Gent en omliggende bebouwing is beschermd als stadsgezicht. Van de percelen aansluitend aan het stadsgezicht (waaronder het Grote Vleeshuis en het classicistische burgerhuis) zijn enkel de gevels opgenomen in het stadsgezicht.Waarden

De groepering van monumenten en onroerende goederen gelegen aan de Groentenmarkt met de aanpalende hoekpanden zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : van de verschillende gebouwen gaande van de 15de tot de 19de eeuw.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : van de verschillende gebouwen gaande van de 15de tot de 19de eeuw.

historische waarde

als oudste marktplein gelegen in het centrum van de Gentse portus met van in de middeleeuwen een belangrijke handelsfunctie als vismarkt en ook executieplaats.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Groentenmarkt met omliggende bebouwing

Groentenmarkt, Hoogpoort, Kortemunt, Langemunt, Pensmarkt, Schuddevisstraatje (Gent)
De Groentenmarkt is het oudste marktplein in het centrum van Gent. De gebouwen rond de Groentenmarkt gaan van de 15de tot de 19de eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Groentenmarkt 15 (Gent)
Huis van vier traveeën, drie bouwlagen en schilddak (pannen). Bepleisterde en beschilderde voorgevel met 19de-eeuws uitzicht. Rechthoekige vensters in geprofileerde stucomlijstingen met neorocaillesleutel, onderdorpels verbonden tot cordon.


Burgerhuis De grote steur

Groentenmarkt 17-18 (Gent)
Burgerhuis met trapgevel, eertijds gedateerd 1667. Bakstenen gebouw van vijf traveeën, twee bouwlagen en zadeldak.


Burgerhuis met klokgevel

Groentenmarkt 10-11 (Gent)
Bepleisterd en beschilderd rijhuis onderverdeeld in twee woningen van samen zes traveeën, vier bouwlagen en een zadeldak, met een klokgevel uit 18de eeuw. De achtergevel, uitziend op het Schuddevisstraatje, is een bepleisterde puntgevel.


Burgerhuis met rococogevel

Kortemunt 5 (Gent)
Burgerhuis met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak en rococo-klokgevel gebouwd in 1746. Witgeschilderde en bepleisterde gevel boven arduinen pui.


Classicistisch burgerhuis

Groentenmarkt 4, Kortemunt 2, Pensmarkt 2 (Gent)
Ruim, drie bouwlagen hoog Lodewijk XVI-huis waarin oorspronkelijk zes woningen ondergebracht waren, onder een schilddak, gesticht door de prelaat van Sint-Pieters in 1785. Volledig gerestaureerd in het derde kwart van de 20ste eeuw. De bepleisterde voorgevel van vijftien traveeën vertoont een middenrisaliet van vijf traveeën met een bekronend driehoekig fronton. Gelijkaardige zijgevels van zes en vijf traveeën.


Classicistisch burgerhuis

Kortemunt 3 (Gent)
Huis met drie traveeën, vier bouwlagen, Lodewijk XVI-lijstgevel van blauwe hardsteen volgens bouwaanvraag van 1784.


Empirepomp

Groentenmarkt zonder nummer (Gent)
De pomp in empirestijl, opgericht in 1812, is een werk van Van de Cappelle naar tekeningen van de Broe: zij heeft de vorm van een obelisk met onderaan twee halfronde waterbekkens waarin het water vloeide dat langs beide zijden uit bronzen maskers toegevoerd werd.


Gekoppelde stadswoningen

Groentenmarkt 1-2 (Gent)
Twee rijhuizen van drie traveeën, vier bouwlagen onder een schilddak. Oorspronkelijk twee topgevels, vermoedelijk rond 1800 verhoogd, bepleisterd en veranderd in een lijstgevel met twee houten winkelpuien.


Gildehuis der Visverkopers

Groentenmarkt 14 (Gent)
Gildehuis der Visverkopers, later ook zogenaamd Wit huys, daterend van 1506. Hoekhuis met trapgevel met vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak, opgetrokken uit Balegemse zandsteen, voorzien van een toegangsdeur met 18de-eeuwse arduinen spiegelboogomlijsting. De zijgevel aan de kant van de Leie, is een lijstgevel van drie traveeën in dezelfde stijl. Linker zijgevel met verspringend aantal traveeën op verschillende bouwlagen hoogte, en een achtertrapgevel.


Groot Vleeshuis en Galgenhuisje

Groentenmarkt 5-7, 11, zonder nummer (Gent)
Groot Vleeshuis, waarvan de plannen voor het huidige zandstenen gebouw dateren uit begin 15de eeuw naar ontwerp van stadsbouwmeester Gillis de Suttere ter vervanging van de eerste houten vleeshal. In 1449 vatte men achteraan in de hal de bouw aan van de kapel van de Heilige Hubertus en een sacristie of een vergaderzaal voor de nering der vleeshouwers. Nadien verder uitgebreid en verbouwd, huidige toestand dateert van de restauratie in 1912 onder leiding van E. Van Hamme. Voorgevel ten noorden met een merkwaardige trapgevel van twee traveeën en twee bouwlagen. Westelijke en oostelijke zijgevel van zestien traveeën. Tegen de oostgevel werden bij de restauratie de in 1884 gesloopte, 16de-eeuwse penshuisjes gedeeltelijk wederopgebouwd. Tegen de hoek van het Vleeshuis al in de middeleeuwen gebouwd cafeetje zogenaamd Galgenhuyseken, aangepast in 1783 en heden een bepleisterd en beschilderd hoekhuis van drie bouwlagen.


Hoekhuis

Hoogpoort 2-4, 4A (Gent)
Vier bouwlagen hoog hoekhuis met Groentenmarkt, onder een plat dak, met bepleisterde en beschilderde voor- en zijgevel. In kern opklimmend tot de 18de eeuw, maar aangepast in de eerste helft van de 19de eeuw.


Hoekhuis

Groentenmarkt 20, 20A (Gent)
Bepleisterd en beschilderd hoekhuis van drie bouwlagen afgedekt met een schilddak en een 19de-eeuwse gevelordonnantie. Voor- en zijgevel van drie traveeën.


Hoekhuis

Groentenmarkt 9 (Gent)
Hoekhuis met drie bouwlagen en afgewolfd schilddak. Drie traveeën brede voorgevel met ordonnantie uit het vierde kwart van de 19de eeuw en met een bepleisterde en verankerde lijstgevel. Bepleisterde zijgevel van vijf traveeën aan de Leie. Oudere kern opklimmend tot de 17de eeuw.


Hoekhuis

Langemunt 2, 2A-D (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen met mansardedak, opgevat als een verankerde bak- en zandsteenbouw van 1715. Volledig bepleisterde voorgevel van vier traveeën. Bepleisterde zijgevel van dertien traveeën met een mansardedak met vier dakkapellen.


Hoekhuis

Kortemunt 1 (Gent)
Empire-getint hoekhuis, met drie en halve bouwlaag met bepleisterde lijstgevels van één en twee traveeën geritmeerd door geblokte penanten.


Huis A la demie Lune

Groentenmarkt 3 (Gent)
Bepleisterde voorgevel van drie traveeën, drie bouwlagen en een plat dak, met een 19de-eeuwse ordonnantie en winkelpui. Sinds 1883 is "Vve Tierenteyn-Verlent, mostaardfabriek" in dit huis gevestigd.


Stadswoning

Groentenmarkt 19 (Gent)
Huis met drie traveeën, vier bouwlagen en zadeldak, met een voorgevel vermoedelijk uit de 17de eeuw.


Stadswoning

Groentenmarkt 12-13, Schuddevisstraatje 1 (Gent)
Huis met vier traveeën, vier bouwlagen en zadeldak. Bepleisterde en beschilderde voorgevel met rechthoekige vensters uit het vierde kwart van de 18de eeuw tot het eerste kwart van de 19de eeuw. Bakstenen achtergevel verwerkt met Doornikse kalksteen op de begane grond.