Mergelkern van Kanne

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 20-04-2006 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Kanne
Straat Bejats, Berkenlaan, Bovenstraat, Brugstraat, Grenadiersweg, Onderstraat, Oude Jekerweg, Oude Tramweg, Oudeweg, Pruisstraat, St.-Hubertusstraat, Statiestraat, Steenstraat
Locatie Bejats, Berkenlaan, Bovenstraat, Brugstraat, Grenadiersweg, Onderstraat, Oude Jekerweg, Oude Tramweg, Oudeweg, Pruisstraat, St.-Hubertusstraat, Statiestraat, Steenstraat (Riemst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/73066/146.1
  • OL002435

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Mergelkern van Kanne

Bejats, Berkenlaan, Bovenstraat, Brugstraat, Grenadiersweg, Onderstraat, Oude Jekerweg, Oude Tramweg, Oudeweg, Pruisstraat, St.-Hubertusstraat, Statiestraat, Steenstraat (Riemst)

De kern van het dorp Kanne wordt gekenmerkt door clusters van 18de- en 19de-eeuwse gebouwen in mergel. De mergelwoningen bepalen de visuele identiteit van het dorpsgezicht.

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Brugstraat 23, Riemst (Limburg)

Witgekalkt mergelstenen gebouw met huidig uitzicht uit midden 19de eeuw, doch mogelijk oudere kern.

Burgerhuis

St.-Hubertusstraat 2, Riemst (Limburg)

Breedhuis van het dubbelhuistype met mergelstenen partijen in de zijgevels, gelegen aan de oever van de Jeker, uit begin 20ste eeuw.

Gemeentehuis van Kanne en school

Statiestraat 11-13, 13A-B, Riemst (Limburg)

Alleenstaand gebouw, op het eind van de 19de of begin van de 20ste eeuw gebouwd in eclectische stijl.

Hoekhuis

Bovenstraat 4, Riemst (Limburg)

Deel van een oorspronkelijk groter geheel, dat zich aan de St.-Hubertusstraat uitstrekte.

Mergelschuur

Brugstraat 45, Riemst (Limburg)

Deze schuur is opgetrokken uit mergel en bepaalt daarmee het karakteristieke uitzicht van 'het witte dorp' Kanne.

Mergelschuur

St.-Hubertusstraat 14, Riemst (Limburg)

Achter de woning nummer 14, schuur gebouwd in mergel.

Mergelwoning

Brugstraat 18, Riemst (Limburg)

Alleenstaand breedhuis van witgekalkte mergelsteen, met kern van 1661.

Mergelwoning

Brugstraat 19, Riemst (Limburg)

Alleenstaand breedhuis van het enkelhuistype, uit het midden van de 19de eeuw.

Mergelwoning

Brugstraat 21, Bejats 28, Riemst (Limburg)

Alleenstaand breedhuis van het dubbelhuistype, hoekhuis Bejats, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Uit midden 19de eeuw.

Mergelwoning

Steenstraat 16, Riemst (Limburg)

Tweelagig breedhuis van het dubbelhuistype; gebouwd in mergel, deels gecementeerd en witgekalkt.

Mergelwoning

Bejats 23, Riemst (Limburg)

Deze woning is opgetrokken uit mergel en bepaalt daarmee het karakteristieke uitzicht van 'het witte dorp' Kanne.

Mergelwoning

Steenstraat 2, Riemst (Limburg)

Tweelagig breedhuis van het enkelhuistype; opgetrokken in mergel en witgekalkt.

Mergelwoning

Steenstraat 4, Riemst (Limburg)

Tweelagig breedhuis van het dubbelhuistype van drie traveëen onder zadeldak; steekbogige vensters en deur

Mergelwoning

Grenadiersweg 8, Riemst (Limburg)

Deze mergelwoning is opgetrokken uit mergel en bepaalt daarmee het karakteristieke uitzicht van 'het witte dorp' Kanne.

Mergelwoning

Brugstraat 13, Riemst (Limburg)

Deze woning is opgetrokken uit mergel en bepaalt daarmee het karakteristieke uitzicht van 'het witte dorp' Kanne.

Mergelwoning

Brugstraat 12, Riemst (Limburg)

Deze woning is opgetrokken uit mergel en bepaalt daarmee het karakteristieke uitzicht van ‘het witte dorp’ Kanne.

Mergelwoning

Bejats 31, Riemst (Limburg)

Tweelagig enkelhuis gebouwd in mergel. Achter de woning bevindt zich een grotkelder.

Parochiekerk Sint-Hubertus

St.-Hubertusstraat 13, Brugstraat 42, Riemst (Limburg)

Recente zaalkerk uit 1938, gebouwd naar ontwerp van M. Klinkers en aanleunend bij de Maasgotische toren van de oorspronkelijke kerk uit de 15de-16de eeuw.

Pastorie Sint-Hubertusparochie

St.-Hubertusstraat 11, Riemst (Limburg)

Neogotisch gebouw met invloed van de Engelse, hoog-Victoriaanse neogotiek, gebouwd in 1903, naar ontwerp van M. Christiaens.

Beknopte karakterisering

Typologiedorpswoningen

Beschrijving

De kern van het dorp Kanne is beschermd als dorpsgezicht. Dit dorpsgezicht wordt gekenmerkt door clusters van 18de- en 19de-eeuwse gebouwen in mergel. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.

Waarden

De mergelkern van Kanne is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde

Het dorpsgezicht is één van de vier clusters van 18de- en 19de-eeuwse gebouwen in mergel. Ze zijn ontstaan en gesitueerd aan weerszijden van de Jeker én van het Albertkanaal dat het oude dorp diagonaal heeft doorsneden. De typologie van de woningen (eenvoudige, tweelagige enkel- en dubbelhuizen), doch vooral het gebruik van mergel voor het parament, meestal wit of gelig gekaleid, bepalen de visuele samenhang en de eigen identiteit van deze onderscheiden dorpskernen. In het dorpsgezicht Kanne zijn de panden Bejats + 14, 19 en 25, Bovenstraat 4, 5, 36 en 50, Brugstraat 16, 24 en 25, Grenadiersweg 9, Onderstraat I, Oudeweg 24, Pruisstraat 7, Statiestraat 5, Steenstraat 12 en 17, St. Hubertusstraat 2, 12 en 13 (deel) als beeldbepalend te vermelden.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.