Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Gummarus

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

ID
7410
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7410

Besluiten

Gebouwen en bomen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 30

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Gummarus is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Gummaruskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Gummarus

Kardinaal Mercierplein zonder nummer (Lier)
Georiënteerde kruisbasiliek in Brabantse hooggotiek. Eén der gaafste voorbeelden van deze stijl, voornamelijk wat de binnenordonnantie betreft.