Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kastelen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
9668
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9668

Besluiten

Kastelen, neogotische hoeve, neogotische kapel en bedevaartplaats Bergenkruis
definitieve beschermingsbesluiten: 23-01-1981  ID: 1568

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De kasteeldomeinen Notax, Succa Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat te Destelbergen en Sint-Amandsberg zijn beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de kasteeldomeinen Notax, Succa Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat te Destelbergen en Sint-Amandsberg als volgt werd gemotiveerd: gezien de beeldbegeleidende functie, de landschapppelijke kwaliteiten en de visuele gebondenheid. Deze kastelen vormen historisch gezien bovendien een typisch voorbeeld van het voorkomen van de hele reeks kleine kasteeltjes rond Gent, behorend aan de 19de-eeuwse katoenbaronnen.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000627, Kastelen Notax, Succa, Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat, samen met hun aanhorigheden, hoeves, waterpartijen, parken, dreven, hovingen en omgeving, advies KCML (1981).


Waarden

De kastelen Notax, Succa Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat, samen met hun aanhorigheden, hoeven, waterpartijen, parken, dreven en hovingen, en de omgeving zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kastelensite Destelbergen en Sint-Amandsberg

Beukendreef, Eenbeekstraat, Frans Heynderycxrede, Kerkkouterrede, Kerkstraat, Kromrede, Kwadenplasstraat, Volderrede, Zevensterrede (Destelbergen), Alfons Braeckmanlaan, Ledestraat (Gent)
In Destelbergen ligt een ensemble van de kastelen Te Lande, Krabbenburg, Ter Meren, Succa en Notax met hun bijhorende parken. De kastelen zijn niet alleen historisch en landschappelijk met elkaar verbonden, ook de visuele band is heel sterk. Samen met hun aanhorigheden, hoeves, waterpartijen, parken, dreven en hovingen zijn deze kastelen een typisch voorbeeld van het voorkomen van een hele reeks kleine kasteeltjes rond Gent, behorend aan de 19de-eeuwse katoenbaronnen.

Is de omvattende bescherming van

Bijgebouw van Kasteel Notax

Kwadenplasstraat 14 (Destelbergen)
Vroeger bijgebouw van Kasteel Notax gelegen naast de boerenwoning van de kasteelhoeve, heden hovenierswoning. In de 20ste eeuw aangepast tot een eenvoudige woning van één bouwlaag met pannen zadeldak, in landelijke stijl; sporen van de oudere kern minstens opklimmend tot de 18de eeuw.


Dienstgebouwen bij Kasteel Crabbenburg

Zevensterrede 1-3 (Destelbergen)
Twee personeelswoningen, koetshuis en stallen ondergebracht in een L-vormig gebouw opgericht circa 1875 achter een smalle omhaagde voortuin en met een achtertuin palend aan de oostelijke kasteelgracht. Bakstenen gebouw van één verdieping en acht traveeën lang, met een woning in beide uiteinden, onder snijdende zadeldaken.


Hoeve

Volderrede 58 (Destelbergen)
Gedeeltelijk omhaagde kleine hoeve, palend aan het park van Kasteel Succa. Boerenwoning van één bouwlaag en drie traveeën, onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Aan weerszij aanpalende stallen, rechts met zadeldak, links met lessenaarsdak. Eenvoudige bakstenen dwarsschuur op het achtererf.


Kasteel Ter Meeren met park

Eenbeekstraat 44 (Destelbergen)
Kasteel Ter Meeren, gesitueerd in een park in landschappelijke stijl met serpentinevijver. Vanouds leidt een lange toegangsdreef vanuit het zuiden naar het vroeger omgrachte kasteel. Heden een vergrote, neoclassicistische buitenplaats uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Hoofdvolume met rechthoekige plattegrond, vijf traveeën breed, drie traveeën diep en drie bouwlagen hoog onder een leien schilddak. In de jaren 1880 aangepast en voornamelijk vergroot. Ommuurde moestuin met lange, beglaasde ijzeren serre en koetshuis onder mansardedak.


Kasteel Ter Ramen met park

Dendermondesteenweg 399 (Destelbergen)
Classicistisch rechthoekig herenhuis uit midden 18de eeuw met symmetrische dubbelhuisopstand en oostelijk georiënteerde voorgevel. Breedhuis van twee bouwlagen en oorspronkelijk slechts vijf traveeën, onder zadeldak. Het kasteel is gelegen in een park dat ten noorden wordt begrensd door een gracht, die oorspronkelijk het gehele perceel omsloot. Een tuinbrug verbindt het kasteel met een oude moestuin met bewaarde moestuinmuur.


Kasteeldomein Crabbenburg

Eenbeekstraat 32, Zevensterrede 1-5 (Destelbergen)
In 1821-1823 bouw van een buitenplaats door F. Heynderycx, naar ontwerp van de Gentse architect J.B. Van de Cappelle. Licht aangepast en vergroot in 1892. Oorspronkelijk empire buitenplaats met monumentaal karakter, opgevat als een op het zuiden georiënteerde Griekse tempel van drie verdiepingen en drie traveeën met bepleisterde en witgeschilderde gevels. IJzeren toegangshek voor de brug aan vierkante, hardstenen hekpijlers bekroond met een siervaas. Kasteelpark in landschappelijke stijl met beeldbepalende serpentinevijver. Ten oosten van het kasteel, verbonden via een brug over de gracht, liggen de dienstgebouwen van het kasteel: twee personeelswoningen, koetshuis en stallen. Ten noorden hiervan de kasteelhoeve bestaande uit enkele losse gebouwen waaronder een woonhuis, stallen en wagenhuis.


Kasteeldomein Notax

Kwadenplasstraat 12-16 (Destelbergen)
Omgracht kasteel in bijbehorend park met kasteelhoeve, bijgebouw en toegangspoort nabij de Ledebeek, in de noordwesthoek van de gemeente. In oorsprong zou de site met omgrachting opklimmen tot de vroege middeleeuwen. Ook de naam Notax wijst op de vroegmiddeleeuwse oorsprong. Begin 17de eeuw zou Notax heropgebouwd zijn tot een kasteel dat typologisch aansluit bij de bescheiden kastelen uit de eerste helft van de 17de eeuw. Gewit bak- en zandstenen kasteel van twee bouwlagen onder snijdende schilddaken en lage haakse westvleugel van één bouwlaag onder zadeldak.


Kasteeldomein Succa

Succalaan , Volderrede 52-58 (Destelbergen)
Domein van 17 hectare met park, bossen en dreven. Waterkasteel met U-vormige aanleg omringd door een brede rechthoekige walgracht waarvan de zuidzijde samenvalt met buitenste rechthoekige omgrachting. Deels ingebouwde vierkante traptoren in de nooordwesthoek van de binnenplaats, uit de 16de eeuw. Koetshuis uit de 19de eeuw. Vroegere personeelswoning, waarschijnlijk opklimmend tot circa 1700. In de zuidoostelijke hoek van het kasteeldomein staat een kleine hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw. Lindedreef ten oosten van het kasteeldomein.


Kasteelhoeve

Zevensterrede 5 (Destelbergen)
Hoeve met losse bestanddelen, uit midden 19de eeuw. Merkwaardige boerenwoning van één bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak. Lang, gewit bakstenen bedrijfsgebouw met dwarsschuur met verhoogde schuurpoort, stallen en wagenhuis onder een steil zadeldak, uit de 19de eeuw. Achter het woonhuis: een afzonderlijk gewit bakstenen bakhuis uitgebreid met een berghok.


Kasteelhoeve Hof ter Meeren

Eenbeekstraat 40 (Destelbergen)
Naar verluidt zogenaamd Hof ter Meeren, voormalige kasteelhoeve bij het ernaast gelegen gelijknamige kasteel. Boerenwoning van één bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak, waarschijnlijk opklimmend tot de eerste helft van de 17de eeuw. Daarbij aansluitende voormalige hovenierswoning van één bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak, vermoedelijk daterend uit de 18de eeuw. Verder nog schapenstallen en bakhuis.


Kasteelhoeve van Kasteel Notax

Kwadenplasstraat 16 (Destelbergen)
Kasteelhoeve van Kasteel Notax, gesitueerd ten noorden van het kasteel. Toegangshek tot het voorerf links aansluitend bij de toegangspoort van het kasteel. IJzeren hek aan twee verschillende, gewitte bakstenen hekpijlers, rechts voorzien van een mijterboogvormig uitgespaard nisje met Onze-Lieve-Vrouwebeeldje achter ijzeren traliewerk. Boerenwoning van één bouwlaag en vijf traveeën met rechts aangebouwde stallen van drie traveeën, onder zadeldak, minstens opklimmend tot de 18de eeuw maar waarschijnlijk zelfs ouder.


Landhuis Goed te Sande met park

Kerkstraat 65 (Destelbergen)
Kasteeldomein met grachten en vijvers. Begin 19de eeuw werd de bestaande oude hofstede of kasteel met U-vormige aanleg vervangen door een kleinere buitenplaats met weinig uitgesproken H-vormige plattegrond; meermaals aangepast en vergroot. Op het domein: polygonaal bakstenen tuinpaviljoen, waarschijnlijk uit midden 19de eeuw, een tweede tuinpaviljoen met uitzicht op de straat, een ijskelder uit midden 19de eeuw, gelegen aan de vijver. Voorts nog drie 19de-eeuwse tuinbruggen met ijzeren leuningen en één houten hangbrug. In het verlengde van een Beukendreef bevond zich de oude moestuin, waarvan de moestuinmuur en de serre bewaard gebleven zijn.


Neogotische kapel

Beukendreef zonder nummer (Destelbergen)
Merkwaardige wegkapel in vroege neogotische stijl opgericht naast de toegang tot Kasteel Te Lande, gebouwd in 1847 naar ontwerp van Eugenius Dons in opdracht van de toenmalige eigenaars van het kasteel.


Schuur

Eenbeekstraat 38 (Destelbergen)
Gedeeltelijk ingestorte merkwaardige grote oude schuur, oorspronkelijk horend bij de kasteelhoeve van "Kasteel Ter Meeren". Heden gesitueerd aan de westelijke perceelsgrens van een naast de kasteelhoeve gesitueerde villatuin.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.