Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kastelen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-01-1981 tot heden

ID: 9668   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9668

Besluiten

Kastelen, neogotische hoeve, neogotische kapel en bedevaartplaats Bergenkruis
definitieve beschermingsbesluiten: 23-01-1981  ID: 1568

Beschrijving

De kasteeldomeinen Notax, Succa Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat te Destelbergen en Sint-Amandsberg zijn beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de kasteeldomeinen Notax, Succa Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat te Destelbergen en Sint-Amandsberg als volgt werd gemotiveerd: gezien de beeldbegeleidende functie, de landschapppelijke kwaliteiten en de visuele gebondenheid. Deze kastelen vormen historisch gezien bovendien een typisch voorbeeld van het voorkomen van de hele reeks kleine kasteeltjes rond Gent, behorend aan de 19de-eeuwse katoenbaronnen.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000627, Kastelen Notax, Succa, Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat, samen met hun aanhorigheden, hoeves, waterpartijen, parken, dreven, hovingen en omgeving, advies KCML (1981).


Waarden

De kastelen Notax, Succa Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat, samen met hun aanhorigheden, hoeven, waterpartijen, parken, dreven en hovingen, en de omgeving zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kastelensite Destelbergen en Sint-Amandsberg

Beukendreef, Eenbeekstraat, Frans Heynderycxrede, Kerkkouterrede, Kerkstraat, Kromrede, Kwadenplasstraat, Volderrede, Zevensterrede (Destelbergen), Alfons Braeckmanlaan, Ledestraat (Gent)
In Destelbergen ligt een ensemble van de kastelen Te Lande, Krabbenburg, Ter Meren, Succa en Notax met hun bijhorende parken. De kastelen zijn niet alleen historisch en landschappelijk met elkaar verbonden, ook de visuele band is heel sterk. Samen met hun aanhorigheden, hoeves, waterpartijen, parken, dreven en hovingen zijn deze kastelen een typisch voorbeeld van het voorkomen van een hele reeks kleine kasteeltjes rond Gent, behorend aan de 19de-eeuwse katoenbaronnen.

Is de omvattende bescherming van

Bijgebouw van Kasteel Notax

Kwadenplasstraat 14 (Destelbergen)
Vroeger bijgebouw van "Kasteel Notax" gelegen naast de boerenwoning van de kasteelhoeve. Heden hovenierswoning.


Dienstgebouwen bij Kasteel Crabbenburg

Zevensterrede 1-3 (Destelbergen)
Aanhorigheid van "Kasteel Crabbenburg". Twee personeelswoningen, koetshuis en stallen ondergebracht in een L-vormig gebouw opgericht circa 1875.


Hoeve

Volderrede 58 (Destelbergen)
Gedeeltelijk omhaagde kleine boerderij, palend aan het park van "Kasteel Succa".


Kasteel Ter Meeren

Eenbeekstraat 44 (Destelbergen)
Kasteel Ter Meeren, gesitueerd in een landschapspark met serpentinevijver. Volgens de kaart van F. Horenbault van 1583 voorheen een enkelvoudig omgrachte site met herenverblijf toehorende aan Segher Verstraten.


Kasteel Ter Ramen

Dendermondesteenweg 399 (Destelbergen)
Achterin gelegen, aanvankelijk enkelvoudig rechthoekig omgrachte buitenplaats. Classicistisch rechthoekig herenhuis met symmetrische dubbelhuisopstand en oostelijk georiënteerde voorgevel. Breedhuis van twee bouwlagen en oorspronkelijk slechts vijf traveeën, onder zadeldak, uit midden 18de eeuw.


Kasteeldomein Crabbenburg

Eenbeekstraat 32 (Destelbergen)
Oorspronkelijk empire buitenplaats met monumentaal karakter, opgevat als een op het zuiden georiënteerde Griekse tempel van drie verdiepingen en drie traveeën met bepleisterde en witgeschilderde gevels.


Kasteeldomein Notax

Kwadenplasstraat 12 (Destelbergen)
Omgracht kasteel in bijbehorend park met kasteelhoeve en toegangspoort nabij de Ledebeek, in de noordwesthoek van de gemeente. In oorsprong zou de site met omgrachting opklimmen tot de vroege middeleeuwen. Ook de naam "Notax" wijst op de vroegmiddeleeuwse oorsprong.


Kasteeldomein Succa

Volderrede 52-56 (Destelbergen)
Domein van 17 hectare met park, bossen en dreven begrepen tussen de Volderrede (ten oosten), de Kwadenplasstraat en Gentstraat (ten noorden) en de Zevensterrede (ten westen).


Kasteelhoeve

Zevensterrede 5 (Destelbergen)
Hoeve met losse bestanddelen, uit midden 19de eeuw. Merkwaardig boerenhuis van één bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), met voorpuntgevel (op het westen) in "plaaster"-neogotische stijl.


Kasteelhoeve Hof ter Meeren

Eenbeekstraat 40 (Destelbergen)
Naar verluidt zogenaamd "Hof ter Meeren", voormalige kasteelhoeve bij het ernaast gelegen gelijknamige kasteel.


Kasteelhoeve van Kasteel Notax

Kwadenplasstraat 16 (Destelbergen)
Kasteelhoeve van "Kasteel Notax", gesitueerd ten noorden van het kasteel. Toegangshek tot het voorerf links aansluitend bij de toegangspoort van het kasteel.


Landhuis Goed te Sande

Kerkstraat 65 (Destelbergen)
Voormalig "goed te Sande", heden "Kasteel Te Lande". Vermeld in een koopakte van 1532 als "hove ten Sande". Op de kaart van F. Horenbault van 1583 voorgesteld als een enkelvoudig omgrachte site met hofstede.


Neogotische kapel

Beukendreef zonder nummer (Destelbergen)
Merkwaardige wegkapel in vroege neogotische stijl opgericht naast de toegang tot Kasteel Te Lande, gebouwd in 1847 naar ontwerp van Eugenius Dons in opdracht van de toenmalige eigenaars van het kasteel.


Schuur

Eenbeekstraat 38 (Destelbergen)
Gedeeltelijk ingestorte merkwaardige grote oude schuur, oorspronkelijk horend bij de kasteelhoeve van "Kasteel Ter Meeren". Heden gesitueerd aan de westelijke perceelsgrens van een naast de kasteelhoeve gesitueerde villatuin.