erfgoedobject

Kastelensite Destelbergen en Sint-Amandsberg

landschappelijk geheel
ID
135237
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135237

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kastelen met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

De kastelensite van Destelbergen bestaat uit een ensemble van de kastelen Te Lande, Crabbenburg, Ter Meren, Succa en Notax met hun bijhorende parken. Dit gebied ligt in de periferie van de Gentse agglomeratie, tussen de kern van Destelbergen en het Gentse.

Fysische geografie

Geomorfologisch bevindt het kasteelpark zich in de Vlaamse Vallei, een zandig gebied waar er een uitgesproken microreliëf voorkomt van westzuidwest-oostnoordoost georiënteerde ruggen en depressies.

Cultuurhistorie

De kastelen zijn niet alleen historisch en landschappelijk met elkaar verbonden, ook de visuele band is heel sterk. Samen met hun aanhorigheden, hoeves, waterpartijen, parken, dreven en hovingen zijn deze kastelen een typisch voorbeeld van het voorkomen van een hele reeks kleine kasteeltjes rond Gent, behorend aan de 19de-eeuwse katoenbaronnen.

Het kasteel Notax bestond reeds in de middeleeuwen en werd georganiseerd volgens dertien onderdelen. Uit deze tijd stamt de gotische kelder, bekend als Malperthuus. Het Notaxkasteel werd in 1313 door een zekere Dirk Notax gebouwd. Een versterkte hoeve groeide tot kasteel uit. Na een brand rond 1800 werden er wijzigingen aangebracht (empire-elementen). Het huidige kasteel vormt een ensemble met een hoeve waarvan de schuur tot woonhuis werd omgevormd. De Zevenrede is een beukendreef die van Notax naar Krabbenbrug loopt.

Het kasteel Succa was in 1444 in het bezit van Jan van der Valleyen. De toren is het oudste gedeelte en dateert van de 16de eeuw. Het geheel ontwikkelde zich uit de 17de-eeuwse kern. Belangrijk is ook het koetshuis bij het Succakasteel, dit is een voorbeeld van een laat 18de-eeuwse/begin 19de-eeuwse voortzetting van een renaissancistische vormelijke opvatting.

Het kasteel Krabbenburg, met zijn brug over de kasteelgracht, is vroeg 19de-eeuws (empirestijl). Het is een nagenoeg zuiver voorbeeld van een streng-klassiek geïnspireerde interpretatie van een groot landhuis, daterend uit de vroege 19de eeuw, zoals dit type vooral sedert het midden van de 18de eeuw onder invloed van het palladiassisme verder is ontwikkeld. De neogotische hoeve bij het kasteel Krabbenburg vormt met haar schijngevel één geheel met het kasteel. Zeer waarschijnlijk kwam dit gebouwtje tot stand samen met het kasteel, niettegenstaande de verschillende stijlopvattingen van beide.

Het Bergenkruis stond tot de 18de eeuw op het gebied van Bergen bij de Schelde als Calvariekruis. Toen werd het naar de huidige standplaats overgebracht. In 1898 werden omheiningsmuur en hek aangebracht rond deze bedevaartsplaats. Reeds in 1007 werd in oude kronieken melding gemaakt van de processies ter ere van Sint-Livinus. De populariteit van de bedevaarten steeg gestaag. Keizer Karel diende de samenkomsten te staken omdat onregelmatigheden plaatsgrepen. In de 17de eeuw werd de bedevaart in ere hersteld. Bij de ingang van het kasteel Te Lande werd een 19de eeuw neogotische kapel gebouwd.


Bron: Ankerplaats 'Kastelensite Destelbergen'. Landschapsatlas, A40083, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.
Auteurs: Van den Bremt, Paul; Tack, Guido; De Meirsman, Reginald; Vanmaele, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Bedevaartplaats Bergenkruis

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Kasteel Ter Meeren met park

 • Omvat
  Kasteel Ter Ramen met park

 • Omvat
  Kasteeldomein Crabbenburg

 • Omvat
  Kasteeldomein Notax

 • Omvat
  Kasteeldomein Succa

 • Omvat
  Landhuis Goed te Sande met park

 • Omvat
  Neogotische kapel

 • Is deel van
  Destelbergen

 • Is deel van
  Sint-Amandsberg


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kastelensite Destelbergen en Sint-Amandsberg [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135237 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.