Parochiekerk Heilige Simon en Heilige Judas Thaddeus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gentbrugge
Straat Gentbruggeplein
Locatie Gentbruggeplein zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Heilige Simon en Heilige Judas Thaddeus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Heilige Simon en Heilige Judas Thaddeus: orgel
gelegen te Gentbruggeplein zonder nummer, Gentbruggeplein zonder nummer (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 25-03-1980.

Beschrijving

Neogotische basilicale kerk uitziend op de Sint-Simonstraat en aan de noord- en oostzijde omgeven door een kerkhof dat zich uitstrekt over een groot gedeelte van Gentbruggekouter, tot de rechter Scheldeoever en de Kerkstraat. Opgetrokken in 1868-1872 naar ontwerp van architect Ferdinand De Noyette.

De plattegrond ontvouwt een driebeukige kerk van zeven traveeën met koor van twee traveeën en driezijdige sluiting, uitgebouwde vierkante westtoren geflankeerd door twee slanke achtzijdige traptorens. Vrij levendige baksteenbouw door de verwerking van natuurstenen blokken in de vensteromlijstingen en als hoekstenen voor de traptorens. Hoge westtoren met drie geledingen begrensd door op elkaar gestelde steunberen, bekroond door ingesnoerde naaldspits voorzien van horloge met vier wijzerplaten onder zadeldakjes met windborden. Verdiept natuurstenen spitsboogvormig portaal met blind boogveld voorzien van opschrift.

Rijzig en volledig in neogotische stijl beschilderd kerkinterieur met kruisriboverwelving op zuilen met octogonale basis en bladkapitelen. Koor en zijkapellen met schilderwerk op doek door F. Coppejans (1931-1934). Doopkapel afgesloten door smeedijzeren hek, werk van Isidoor Blancquart (1934).

Mobilair: schilderijen: "De prediking der apostelen" (1658) door E. QuelIjn en "Heilige Maagd met Kind" (1823) door J. Caremijn; glasramen van het koor afkomstig van het huis Champigneuille te Baarle-Hertog van 1873-1874.

Neogotisch hoofdaltaar van Franse witte steen gedateerd 1886 en naar ontwerp van K. Lippens, tevens ontwerper van communiebank en preekstoel; kruisweg met gepolychromeerd half verheven beeldhouwwerk van 1902 door A. De Beule; vier neogotische biechtstoelen door J. Hullebroeck; doopvont afkomstig van de oude kerk.

  • WAEYTENS G. 1973: De nieuwe kerk te Gentbrugge-Center, Jaarboek van het heemkundig genootschap Land van Rode, Gentbrugge, 25-33.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Aanvullende informatie

In de kerk bevindt zich een orgel dat - afgaande op constructie-eigenschappen - waarschijnlijk ontworpen werd door M. Van Peteghem, vermoedelijk in het midden van de 19de eeuw.

Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000553, Orgel Sint-Simon en -Judaskerk (S.N., 1980).

Mortier, Sophie (01-07-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gentbruggeplein

Gentbruggeplein (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.