erfgoedobject

Parochiekerk Heilige Simon en Heilige Judas Thaddeus

bouwkundig element
ID: 26457   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26457

Juridische gevolgen

Beschrijving

Neogotische basilicale kerk uitziend op de Sint-Simonstraat en aan de noord- en oostzijde omgeven door een kerkhof dat zich uitstrekt over een groot gedeelte van Gentbruggekouter, tot de rechter Scheldeoever en de Kerkstraat. Opgetrokken in 1868-1872 naar ontwerp van architect Ferdinand De Noyette.

De plattegrond ontvouwt een driebeukige kerk van zeven traveeën met koor van twee traveeën en driezijdige sluiting, uitgebouwde vierkante westtoren geflankeerd door twee slanke achtzijdige traptorens. Vrij levendige baksteenbouw door de verwerking van natuurstenen blokken in de vensteromlijstingen en als hoekstenen voor de traptorens. Hoge westtoren met drie geledingen begrensd door op elkaar gestelde steunberen, bekroond door ingesnoerde naaldspits voorzien van horloge met vier wijzerplaten onder zadeldakjes met windborden. Verdiept natuurstenen spitsboogvormig portaal met blind boogveld voorzien van opschrift.

Rijzig en volledig in neogotische stijl beschilderd kerkinterieur met kruisriboverwelving op zuilen met octogonale basis en bladkapitelen. Koor en zijkapellen met schilderwerk op doek door F. Coppejans (1931-1934). Doopkapel afgesloten door smeedijzeren hek, werk van Isidoor Blancquart (1934).

Mobilair: schilderijen: "De prediking der apostelen" (1658) door E. QuelIjn en "Heilige Maagd met Kind" (1823) door J. Caremijn; glasramen van het koor afkomstig van het huis Champigneuille te Baarle-Hertog van 1873-1874.

Neogotisch hoofdaltaar van Franse witte steen gedateerd 1886 en naar ontwerp van K. Lippens, tevens ontwerper van communiebank en preekstoel; kruisweg met gepolychromeerd half verheven beeldhouwwerk van 1902 door A. De Beule; vier neogotische biechtstoelen door J. Hullebroeck; doopvont afkomstig van de oude kerk.

  • WAEYTENS G. 1973: De nieuwe kerk te Gentbrugge-Center, Jaarboek van het heemkundig genootschap Land van Rode, Gentbrugge, 25-33.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983

Aanvullende informatie

In de kerk bevindt zich een orgel dat - afgaande op constructie-eigenschappen - waarschijnlijk ontworpen werd door M. Van Peteghem, vermoedelijk in het midden van de 19de eeuw.
Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000553, Orgel Sint-Simon en -Judaskerk (S.N., 1980).
Auteurs : Mortier, Sophie
Datum: 01-07-2015

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Parochiekerk Heilige Simon en Heilige Judas Thaddeus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26457 (Geraadpleegd op 19-10-2019)