erfgoedobject

Dorpskom Watervliet

bouwkundig geheel
ID: 301545   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301545

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Watervliet
  Deze bescherming is geldig sinds 17-10-1986

Beschrijving

Watervliet is een typische poldergemeente met kreken, gelegen tussen de Leopoldvaart en de Nederlands grens. Het middeleeuwse Watervliet verdween tijdens de grote overstroming van 1377. Het huidige Watervliet is omstreeks 1500 gesticht door Hieronymus Lauwerijn. De dorpskom is gesitueerd rondom het trapeziumvormige gemeenteplein genaamd Stee dat voorzien is van een kiosk en een publieke waterpomp. Rondom het plein bevinden zich enkele van de voornaamste gebouwen van de gemeente, de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof, de pastorie, het voormalig gemeentehuis en enkele burgerhuizen. Het noord-zuid-tracee van de Molenstraat en Ketterijstraat bepaalt reeds eeuwen lang de aanblik van het dorp. Deze verbindingsweg naar Breskens loopt langsheen de Stee en wordt vooral gekenmerkt door voornamelijk 19de-eeuwse en vroeg-20ste-eeuwse burgerhuizen. Hier bevindt zich ook het Kasteel Stofvelt, een imposant 19de-eeuws herenhuis met ruime tuin en de bijhorende hoeve.

Stedenbouwkundig wordt de gemeente gekenmerkt door een merkwaardige lintbebouwing op de dijken die aangelegd werden tot de 17de eeuw om de overstromingen van de zee tegen te gaan. Deze dijkbebouwing impliceerde dat bijna alle woningen zeer ondiep en nederig zijn. Ook het centrum van Watervliet vertoont nog grotendeels deze kenmerken.


Bron     : Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000782, Dorpskom Sint-Laureins (Watervliet).
Auteurs :  Van den Bossche, Hedwig
Datum  : 1986


Relaties

 • Omvat
  Afspanning De Witte Leeuw

 • Omvat
  Boterbank

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Gemeentehuis Sint-Laureins

 • Omvat
  Herberg De witte Swaen

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve van verdwenen kasteel van Watervliet

 • Omvat
  Kiosk

 • Omvat
  Oorlogsmonument met vrijheidsboom

 • Omvat
  Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart en kerkhof

 • Omvat
  Pastorie Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartparochie

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Waterpomp

 • Omvat
  Winkel

 • Is deel van
  Watervliet

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dorpskom Watervliet [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301545 (Geraadpleegd op 28-11-2020)