Geografisch thema

Kipdorp

ID
11165
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11165

Beschrijving

Tussen Sint-Katelijnevest en Sint-Jacobsmarkt. Aanvankelijk ook zogenaamd "Kipdorpstraat"; het Kipdorp duidde oorspronkelijk (13de eeuw) geen straat aan, maar een hoger gelegen gehucht ten oosten van de Wijngaardpoort. In de 14de eeuw kwam dit gehucht binnen de omwalling. Tot de 18de eeuw wordt met Kipdorp ook de huidige Sint-Jacobsmarkt aangeduid. Van de gangen uit de 15de en de 16de eeuw bleef niets bewaard. Zij verdwenen vermoedelijk begin 19de eeuw. Lange straat met een afzonderlijke trambedding bebouwd met grote panden (onder meer nummers 19 en 21-23) waarvan er reeds vele gemoderniseerd werden. Voorts bepleisterde 19de-eeuwse lijstgevels van drie traveeën en drie verdiepingen, onder andere nummers 20, 22, 32, 34 en 38-40. Nummers 29 tot 35: gecementeerde of bepleisterde lijstgeveltjes met oude kern (zie muurankers met gekrulde spie, gevelordonnantie) van twee, drie of vier traveeën die in een volledig open ruimte staan tussen de Paternoster- en de Jan Van Lierstraat; deze huisjes zullen, behalve nummer 35, eerlang gesloopt worden.


Bron: DE MUNCK-MANDERYCK M., DECONINCK-STEYAERT R. & PLOMTEUX G. met medewerking van LINTERS A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nb, Brussel - Gent.
Auteurs: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Manderyck, Madeleine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  't Reepken

 • Omvat
  Brandweerkazerne

 • Omvat
  Crédit National Industriel

 • Omvat
  De Meerminne

 • Omvat
  Den Kleinen Valk

 • Omvat
  Herenhuis met traditionele kern

 • Omvat
  Hoekhuis met traditionele kern

 • Omvat
  Hotel Paul Donnet

 • Omvat
  Kantoorgebouw Securitas

 • Omvat
  Koetspoort van verbouwd neoclassicistisch herenhuis

 • Omvat
  Laatclassistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis

 • Omvat
  Samenstel van twee laatclassicistische burgerhuizen

 • Omvat
  Savelkoul Building

 • Omvat
  Sphera Mundi

 • Omvat
  Traditioneel hoekhuis

 • Is deel van
  Antwerpen - Stadsuitbreiding tot aan de 16de-eeuwse Spaanse Vesten


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kipdorp [online], https://id.erfgoed.net/themas/11165 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.