Geografisch thema

Kipdorp

ID: 11165   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11165

Beschrijving

Tussen Sint-Katelijnevest en Sint-Jacobsmarkt. Aanvankelijk ook zogenaamd "Kipdorpstraat"; het Kipdorp duidde oorspronkelijk (13de eeuw) geen straat aan, maar een hoger gelegen gehucht ten oosten van de Wijngaardpoort. In de 14de eeuw kwam dit gehucht binnen de omwalling. Tot de 18de eeuw wordt met Kipdorp ook de huidige Sint-Jacobsmarkt aangeduid. Van de gangen uit de 15de en de 16de eeuw bleef niets bewaard. Zij verdwenen vermoedelijk begin 19de eeuw. Lange straat met een afzonderlijke trambedding bebouwd met grote panden (onder meer nummers 19 en 21-23) waarvan er reeds vele gemoderniseerd werden. Voorts bepleisterde 19de-eeuwse lijstgevels van drie traveeën en drie verdiepingen, onder andere nummers 20, 22, 32, 34 en 38-40. Nummers 29 tot 35: gecementeerde of bepleisterde lijstgeveltjes met oude kern (zie muurankers met gekrulde spie, gevelordonnantie) van twee, drie of vier traveeën die in een volledig open ruimte staan tussen de Paternoster- en de Jan Van Lierstraat; deze huisjes zullen, behalve nummer 35, eerlang gesloopt worden.


Bron     : De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs :  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1979


Relaties

 • Is deel van
  Antwerpen - Stadsuitbreiding tot aan de 16de-eeuwse Spaanse Vesten
  Antwerpen (Antwerpen)

 • Omvat
  't Reepken
  Kipdorp 35 (Antwerpen)

 • Omvat
  Brandweerkazerne
  Kipdorp 6 (Antwerpen)

 • Omvat
  Crédit National Industriel
  Kipdorp 10, 12 (Antwerpen)

 • Omvat
  De Meerminne
  Kipdorp 50 (Antwerpen)

 • Omvat
  Den Kleinen Valk
  Kipdorp 53 (Antwerpen)

 • Omvat
  Herenhuis met traditionele kern
  Kipdorp 43 (Antwerpen)

 • Omvat
  Hoekhuis met traditionele kern
  Kipdorp 34 (Antwerpen)

 • Omvat
  Hotel Paul Donnet
  Kipdorp 42 (Antwerpen)

 • Omvat
  Kantoorgebouw Securitas
  Kipdorp 44, 46, 48 (Antwerpen)

 • Omvat
  Koetspoort van verbouwd neoclassicistisch herenhuis
  Kipdorp 41 (Antwerpen)

 • Omvat
  Laatclassistisch burgerhuis
  Kipdorp 32 (Antwerpen)

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis
  Kipdorp 29 (Antwerpen)

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis
  Kipdorp 30 (Antwerpen)

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis
  Kipdorp 11 (Antwerpen)

 • Omvat
  Samenstel van twee laatclassicistische burgerhuizen
  Kipdorp 38 (Antwerpen)

 • Omvat
  Savelkoul Building
  Kipdorp 21, 23 (Antwerpen)

 • Omvat
  Sphera Mundi
  Kipdorp 19 (Antwerpen)

 • Omvat
  Traditioneel hoekhuis
  Kipdorp 36 (Antwerpen)