Geografisch thema

Kipdorpvest

ID
11167
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11167

Beschrijving

Tussen Kipdorpbrug en Hopland. Waarschijnlijk ontstaan in de tweede helft van de 16de eeuw als binnenweg langs de Spaanse vesten, en enkel aan de westzijde bebouwd; bij het slopen van laatstgenoemde en het aanleggen van de boulevards in 1865-69 werd deze straat gerevaloriseerd en ook de oostzijde werd bebouwd en aanvankelijk "Kipdorppoortvest" genoemd. Straat met licht gebogen tracé met een heterogene, deels verwaarloosde bebouwing (vnl. het gedeelte tussen de Kipdorpbrug en de Teniersplaats). Meest bepleisterde en beschilderde huizen uit het derde of vierde kwart van de 19de eeuw, thans meestal verbouwd, vereenvoudigd of gecementeerd: nummers 3-5, 7 (met getoogde vensters), afgewisseld met recentere meergezinswoningen met bakstenen of witte natuurstenen lijstgevels: nummers 1 (naar ontwerp van architect S. Dielvorst van 1920-30) en 11 uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Nieuwe hoge bouw van vijf à zes bouwlagen, die haast de gehele onpare gevelwand inneemt tussen Hopland en Teniersplaats; vermeldenswaardig is nummer 46, gemarkeerd door twee torenachtig uitgewerkte zijrisalieten, de middentravee met kolossale halfzuilen en nummer 53 met witte natuurstenen neoclassicistische lijstgevel geschraagd door Ionisch gegroefde halfzuilen en verlevendigd met frontons. De pare zijde is gemarkeerd door interessanter gevels: nummers 12, 22, 24, 26, 44, 48, 56, echter storend onderbroken door te hoge nieuwe bouw.


Bron     : De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs :  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Appartementsgebouw

 • Omvat
  Appartementsgebouw L'Imperator

 • Omvat
  Brasserie-concert Oud België

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Gekoppelde burgerhuizen in Louis-Philippestijl

 • Omvat
  Kantoor in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Kantoorgebouw in eclectische stijl

 • Omvat
  Kantoorgebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl

 • Omvat
  Kantoorgebouw in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Lagere Jongensschool 1 en onderwijzerswoning

 • Omvat
  Société Générale Charbonnière

 • Is deel van
  Antwerpen - Stadsuitbreiding tot aan de 16de-eeuwse Spaanse Vesten


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kipdorpvest [online] https://id.erfgoed.net/themas/11167 (Geraadpleegd op )