Geografisch thema

Poekestraat

ID
12782
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12782

Beschrijving

Eén van de hoofdstraten van Ruiselede. Aloude, 3 km lange bochtige weg die de dorpskernen van Ruiselede en Poeke verbindt. Wordt op grondgebied Poeke (Aalter) verder gezet als Ruiseleedsestraat. Op het eind van de straat leidt de "Poekbuize" of "Ruiseledebuis" de Poekestraat over de Reigerbeek die hier de grens vormt met Poeke (grondgebied Aalter) en tevens met de provincie Oost-Vlaanderen.
In 1912 aanleg van de tramlijn Gent-Nevele-Ruiselede die van in Poeke ongeveer het traject van de Poekestraat volgt, o.a. met een halte aan de Muelemote, en die aankomt op het Polenplein (cf. infra). Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt in 1918 door mijnen een huis (nu nr. 9) vernield en heeft het wegdek zwaar te lijden onder de doortocht van Franse troepen. De kasseibaan wordt in 1974 verbreed, voorzien van fietspaden en geasfalteerd. Sedert 1988 onderbroken door de aanleg van de gewestweg N37 rond Ruiselede.

Ongeveer met hetzelfde tracé cf. huidig afgebeeld op de "Grenskaart tussen de kasselrijen Kortrijk en de Oudburg" van 1627, geschilderd door landmeter Lodewijk de Bersacques. Meerdere huizen staan aangeduid ongeveer op de plaats van de huidige nrs. 1, 31, 41, 71, 83, 96 en 104. Op de kaart is het "Tgoet ter Strate" (cf. nr. 83) getekend, afgebakend door twee dreven. In de zuidhoek, palend aan de Reigerbeek staat het toponiem "de zwynhaghe" geschreven. Ten zuiden ervan bevindt zich het gehucht "de Kontenhoek, een wijk van Ruysselede" zoals vermeld in 1846 (De Flou).
Op de Grenskaart komt ook het toponiem "de muellemotte" (ter hoogte van nr. 71) voor, op de plaats waar al in 1350 een oliemolen staat, vermoedelijk "Ten Driessche" genoemd en horend bij de gelijknamige heerlijkheid. De molen hoort dan toe aan Jan, heer van Fosseux en Nevele. Het penningkohier van 1569 vermeldt in deze omgeving een herberg "De muellemotte", in het landboek van 1662 beschreven als bezit van de weduwe van brouwer Jan Vanden Hende (cf. A. Rodenbachstraat nr. 2). Het toponiem blijft bestaan en vormt later zelfs de basis voor de wijknaam Molenakker.
Een tweede molensite bevindt zich in de grote bocht even voor het dorp van Poeke dorp cf. nr. 108.
Op de Ferrariskaart (1770-1778) te zien als een landelijke weg met verspreide bebouwing, en gedeeltelijk met bomen afgezoomd. Rond beide molensites bevindt zich een "Hameau Meulen Acker". Bij de molen (cf. nr. 108) staat "Poucques Meulen".
Eertijds langsheen de Poekestraat een grote aanwezigheid van herbergen. O.m. "'t Leestje" (cf. nr. 19) en "Het Raakske" (ter hoogte van nr. 75).
Twee ommegangskapellen, resp. van de 4de en de 5de wee, (in het eerste straatdeel) maken deel uit van de ommegang van Ruiselede. De ommegang wordt al vermeld in 1305, in 1625 is er sprake van kapelletjes.
Op de Atlas der Buurtwegen (1842) is deze "Chemin de Ruysselede à Poucques" of "Poucques Straet" de eerste hoofdweg in Ruiselede. Tussen de nrs. 20 en 22 vertrekt een voetwegel, op de Atlas der Buurtwegen (1842) beschreven als "Sentier de Ruysselede par le Cabaret Hondskonte vers Poucques" (cf. Pannemeersstraat) of "Meerlands hoek Voetweg", richting Poeke.

Woonstraat met heterogene bebouwing. In de dorpskern bestaande uit rijhuizen, vrijstaande of halfvrijstaande woningen. Oudste bebouwing eventueel opklimmend tot het einde van de 18de eeuw cf. achtergevel van nr. 20 met deur met beschilderde, 18de-eeuwse omlijsting.
Nr. 24 is een achterin gelegen hoeve heden gerenoveerd en ingericht als woning, staat aangeduid op de Atlas der Buurtwegen, is eventueel een oudere site. De oude (18de-eeuwse?) deuromlijsting met geprofileerde kroonlijst is nog bewaard.
Enkele lage 19de-eeuwse dorpswoningen, meestal dubbelhuizen onder zadeldaken, werden al dan niet in de loop van de 20ste eeuw verbouwd of aangepast.
Voorts interbellumwoningen met karakteristiek parement in gele en rode baksteen, cf. nrs. 14-16 (ca.1936) en nrs. 46 en 48.
Vanaf het kruispunt met de gewestweg N37 verspreide, landelijke bewoning hoofdzakelijk bestaande uit boerderijen. Meestal oudere sites maar met recentere, 19de-eeuwse of 20ste-eeuwse gebouwen (o.m. nr. 106). Nr. 63 heeft een oudere kern met aanpassingen in 1887 en 1960.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Ruiselede, 1887/58, 1936/13, 1960/229.
BRAET A., De familie Braet: daar bij de molens…, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 1, nr. 1, 1984, p. 27-34.
BRAET A., Ruiselede in moeilijke tijden (1550-1600). Sociaal-economische schets, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 18, nr. 3, 2001, p. 120, p. 140-141.
BRAET M., Brouwerij Jan Vanden Hende († 1649) x De Temmerman en families Van Hulle en De Roo, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 20, nr. 4, 2003, p. 148.
BRAET M., Rusleda 900 jaar. Een kroniek 1106-2006, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 23, nr. 4, 2006, p. 233.
BRAET M., Verklaring van de Ruiseleedse straatnamen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 23, nr. 1, 2006, p. 30.
DEGUFFROY G., Ruiseleedse kapellen en kruisen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 12, nr. 3, 1995, p. 96-98.
DEGUFFROY G., Ruiseleeds Molenrepertorium, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 14, nr. 2, 1997, p. 77.
DEGUFFROY G., DEPREDOMME J., Ruiseleedse plaatsnamen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 10, nr. 4, 1993, p. 170, p. 175, p. 179, p. 180, p. 182, p. 183.
DEPREDOMME J., Foto's uit de oude doos: Poekestraat omstreeks 1947, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 17, nr. 1, 2000, p. 22.
DEPREDOMME J., Ruiseleedse gebouwen en plaatsnamen op de Grenskaart van 1627, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 2, nr. 2, 1985, p. 87-92.
VAN WONTERGHEM E., Inventaris van de Ruiseleedse herbergen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 19, nr. 2, 2002, p. 58.
VAN WONTERGHEM E., Over cafés gesproken: onze Ruiseleedse herbergen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 19, nr. 1, 2002, p. 13.


Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning met geïncorporeerde stallingen

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning met landgebouw

 • Omvat
  Cottage

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Goed ter Straten

 • Omvat
  Grensbrug Ruiseledebuis

 • Omvat
  Halfvrijstaande dorpswoning

 • Omvat
  Herberg

 • Omvat
  Hoekhuis met de Verlovestraat

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Kleine cottage

 • Omvat
  Koppelwoning op de hoek met de Kapellestraat

 • Omvat
  Ommegangkapel 4de wee

 • Omvat
  Ommegangkapel 5de wee

 • Omvat
  Vrijstaande dorpswoning


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Poekestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/12782 (Geraadpleegd op )